Tag: arbeidswet

De sociale stand van zaken 25

Ziekteverzekering: “nodig maar duur” –Uit een opinieonderzoek van een Kantonees bureau bij 5000 bewoners blijkt dat 69% van de ondervraagden de ziekteverzekering de moeite waard vinden. 86% beoordeelt de prijs-kwaliteit verhouding als goed. Toch menen 67 % dat de medische kosten hoog liggen en de helft koopt liever zelf geneesmiddelen dan naar een dokter te gaan. De ziekteverzekerde betaalt 5 % van zijn loon aan de ziekteverzekering die de helft van de geneeskundige kosten terug…

Arbeidswet wordt nogmaals verstrengd

Er staat een nieuw amendement op de arbeidswet op stapel met de bedoeling gaten en achterpoorten in de bestaande wet te dichten. Deze keer draait het rond outsourcing. Deze week buigt de parlementscommissie voor economische en sociale zaken zich in eerste lezing over een nieuw amendement op de arbeidswet. Men wil vooral mistoestanden bij interims en het inschakelen van schijnzelfstandigen te verminderen. Een vicevoorzitter van de commissie verklaarde dat er te veel interimwerk gedaan wordt,…

Wie nalatig is met uitbetaling lonen riskeert gevangenisstraf

Fabrikanten die hun migrantenarbeiders niet of te laat uitbetalen zullen strenger worden gestraft. Een parlementaire commissie heeft een voorstel uitgewerkt om ondernemers tot drie jaar gevangenisstraf te geven voor nalatigheid bij het uitbetalen van salarissen. De strafmaatregel moet nog worden goedgekeurd door het Nationale Volkscongres dat in maart voltallig bijeenkomt. Vooral migrantenarbeiders zullen hier baat bij hebben. De vakbond (All-China Federation of Trade Unions, ACFTU) heeft een peiling uitgevoerd onder 4.500 arbeiders. Die wees uit…

Vakbonden willen zich versterken

De Chinese vakbond stippelt zijn strategie uit in het licht van de snelle veranderende situatie in de bedrijven Guo Chen, een onderdirecteur van de Chinese vakbond verantwoordelijk voor organisatorische uitbouw, heeft gereageerd op het toenemend aantal arbeidsconflicten. De vakbondskernen bij private en buitenlandse bedrijven moeten sterker uitgebouwd worden zodat ze effectief kunnen onderhandelen over loon- en werkvoorwaarden. Vakbonden mogen hun rol niet langer beperken tot die van bemiddelaar tussen werkgever en werknemer. Basiskernen kunnen beter…

Contractwet verbeterde arbeidsbestel

De contractwet heeft het bezitten van een arbeidscontract met 7 % verhoogd en het hebben van een verzekering tegen arbeidsongevallen met 10 %. Toch liggen beide cijfers nog ver beneden de verplichte 100 %. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. De wet op de arbeidscontracten werd van kracht op 1 januari 2008. Deze wet bracht in theorie vernieuwing op vier vlakken. Het bezitten van een arbeidscontract werd verplichtend voor iedereen. Ten tweede moest een contract van…

Contractwet bezorgt gerechtshoven handenvol werk

   Wetgevers in de stad Kanton willen dat er meer Kamers bijkomen die arbeidsgeschillen beslechten, want door het in voege treden van de Arbeidswet op de contracten zijn de juridische geschillen vorig jaar met de helft gestegen in vergelijking met 2007. Het aantal gevallen bij het Hof steeg van 2070 in 2007 tot meer dan 3300 vorig jaar. In het eerste semester waren er 2800 arbeidsgeschillen, wat meer dan de helft uitmaakt van de burgerlijke geschillen. Vooral…