Tag: arbeidswet

Vakbonden willen zich versterken

De Chinese vakbond stippelt zijn strategie uit in het licht van de snelle veranderende situatie in de bedrijven Guo Chen, een onderdirecteur van de Chinese vakbond verantwoordelijk voor organisatorische uitbouw, heeft gereageerd op het toenemend aantal arbeidsconflicten. De vakbondskernen bij private en buitenlandse bedrijven moeten sterker uitgebouwd worden zodat ze effectief kunnen onderhandelen over loon- en werkvoorwaarden. Vakbonden mogen hun rol niet langer beperken tot die van bemiddelaar tussen werkgever en werknemer. Basiskernen kunnen beter…

Contractwet verbeterde arbeidsbestel

De contractwet heeft het bezitten van een arbeidscontract met 7 % verhoogd en het hebben van een verzekering tegen arbeidsongevallen met 10 %. Toch liggen beide cijfers nog ver beneden de verplichte 100 %. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. De wet op de arbeidscontracten werd van kracht op 1 januari 2008. Deze wet bracht in theorie vernieuwing op vier vlakken. Het bezitten van een arbeidscontract werd verplichtend voor iedereen. Ten tweede moest een contract van…

Contractwet bezorgt gerechtshoven handenvol werk

   Wetgevers in de stad Kanton willen dat er meer Kamers bijkomen die arbeidsgeschillen beslechten, want door het in voege treden van de Arbeidswet op de contracten zijn de juridische geschillen vorig jaar met de helft gestegen in vergelijking met 2007. Het aantal gevallen bij het Hof steeg van 2070 in 2007 tot meer dan 3300 vorig jaar. In het eerste semester waren er 2800 arbeidsgeschillen, wat meer dan de helft uitmaakt van de burgerlijke geschillen. Vooral…