De sociale stand van zaken 25

Ziekteverzekering: “nodig maar duur”
–Uit een opinieonderzoek van een Kantonees bureau bij 5000 bewoners blijkt dat 69% van de ondervraagden de ziekteverzekering de moeite waard vinden. 86% beoordeelt de prijs-kwaliteit verhouding als goed. Toch menen 67 % dat de medische kosten hoog liggen en de helft koopt liever zelf geneesmiddelen dan naar een dokter te gaan. De ziekteverzekerde betaalt 5 % van zijn loon aan de ziekteverzekering die de helft van de geneeskundige kosten terug betaalt.
Shenzhen heeft hoogste lonen.
–Gedurende de laatste 3 jaar had Shenzhen al de hoogste lonen. De Commercial Times rapporteert dat Shenzhen deze de komende 3 jaar met verder 80 % wil laten stijgen. In 2015 moet het minimumloon 2650 yuan bedragen i.p.v. de 1500 yuan nu. Met overuren en andere voordelen zou dit tot 4000 yuan kunnen oplopen. Het vijfjarenplan voorziet ook 300.000 nieuwe banen tegen 2015.
Meer armoede bij minderheden
De armoedegraad in de gebieden met minderheden bedraagt 13,8 % meer dan het nationale gemiddelde. Uit een onderzoek van de Staatscommissie voor Etnische Zaken blijkt dat er in 2011 37 miljoen arme personen leefden in landelijke gebieden van 8 provincies die overwegend bevolkt worden door minderheden. 80 % van hen leven in Guangxi, Guizhou en Yunnan. China verhoogde de armoededrempel tot een jaarinkomen van 2300 yuan en 122 miljoen komen bijgevolg voor toelagen in aanmerking.
Meer dan 30 % doen overuren.
Uit een steekproef naar de gezondheid bij 220.000 werkers in 11 steden blijkt dat 36 % meer dan 9 uur per dag werken. 60 % van de ondervraagden beschouwt dit echter als “normaal”. Zware druk op het werk is de hoofdoorzaak van de gezondheidsproblemen bij de werkers. Lange werkuren en onregelmatig dieet kunnen echter aan de basis liggen van vele ziektes. China Daily
Toelagen voor schoolmaaltijden
Kinderen uit arme gebieden kunnen voortaan genieten van toelagen voor schoolmaaltijden die uitgekeerd zullen worden aan 26 miljoen leerlingen in 680 arme kantons. Dit jaar startten ook 100 kantons met gratis voedingssupplementen voor peuters van 6 maand tor 2 jaar. Tegen 2020 moeten alle landelijke kinderen voorschoolse opvang krijgen enkele ook betere gezondheidsdiensten.
Sluiting landelijke scholen opgeschort
Tussen 2000 en 2010 verdwenen dagelijks 63 landelijke basisscholen en 3 scholen voor middelbaar onderwijs. China vroeg deze zich te reorganiseren na 2002 maar dit had als gevolg dat de 230.000 lagere scholen dicht gingen en 10.600 middelbare of respectievelijk de helft en een kwart aldus een rapport van het 21st Century Education Research Institute (CERC). Het ministerie heeft deze blinde sluitingen nu gestopt en vraagt dat kinderen er niet langer dan 40 minuten over doen om naar school te gaan. De gemiddelde afstand voor de kinderen om naar school te gaan bedraagt 5.4 kilometers. De dropoutgraad is dan ook groot. Het rapport pleit er meer lokale internaten met integratie van peutertuinen en de basisschool, maar dit zal meer fondsen vereisen. China Daily
Inkomenskloof op alarmniveau
Volgens een rapport van het Survey and Research Centre for China Household Finance dat meer dan 8000 gezinnen en 30.000 individuen bevraagde, bedraagt de GINI-coëfficiënt niet 0,44 maar wel 0,61 waardoor hij boven het alarmpeil uitstijgt. Opgesplitst bedraagt de kloof in stedelijke gebieden iets minder met 0,56 dan bij de landelijke gezinnen met 0,60. (0 is extreme gelijkheid; 1 is extreme ongelijkheid). Volgens het rapport bedraagt de werkloosheid 8% en vooral de groepen tussen 51-55 en 21-25 zijn zwaar getroffen met een werkloosheid van 16,4%.
Meer rechten gevangenen
Xinhua meldt dat gevangenen in Beijing voortaan via het intranet van de gevangenis een speciale maaltijd kunnen bestellen wanneer ze bezoek krijgen van hun familie. Via intranet kunnen ze ook goederen aankopen in de supermarkt die elke gevangenis van Beijing heeft. Dit past in een campagne om gevangenen meer rechten te geven. Elke gevangenis in China heeft een intranet dat gevangenen kunnen gebruiken. In 2011 werden de verboden op homoseksualiteit, geverfd haar en andere ‘buitenissigheden’ afgeschaft. In drie provincies gebeuren de terechtstellingen door dodelijke injecties in plaats van door een kogel.(Xinhua)

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *