Tag: arbeidswet

Worden Chinese tech-werkers uitgebuit?

Tragische incidenten met zelfmoord en zelfverbranding stellen de arbeidsvoorwaarden in vraag en meer bepaald de 996-cultuur waardoor de werknemers zes dagen per week 12 uur werken per dag. Zal de overheid echt optreden tegen deze onwettelijke in de technologische sector sterk ingeburgerde gewoonte?

Internationale Vrouwendag en het tweede kind in China

De Nationale Chinese Federatie van Vrouwen heeft de Internationale Vrouwendag gevierd met een grote receptie in het Chinese parlement op 7 maart. In haar tijdschrift ‘Women in China’ staat een artikel naar aanleiding van de nieuwe ‘twee-kinderen-politiek’. Natuurlijk waren de vrouwen gelukkig toen de ‘één-kind-politiek’ opgegeven werd in 2016. Maar voor veel vrouwen blijft een tweede kind een moeilijk te verwezenlijken droom.

De sociale stand van zaken 45

Gezondheidssysteem hervormd China wil tegen 2020 onder meer het aantal algemene artsen verdubbelen zo blijkt uit een recente blauwdruk van de regering over de hervorming van de gezondheidszorg. Daarmee moet het aantal tot twee artsen per 1000 personen worden opgevoerd. De blauwdruk pleit ook voor het aanwenden van moderne technieken zoals mobiele onderzoeksapparatuur gekoppeld aan cloud opslag. Vooral de basisgezondheidszorg op moet aangewakkerd worden in plaats van files in de grote stedelijke ziekenhuizen. Het document pleit ook voor…

Vakbondsleider vaart uit tegen Foxconn

Op een persconferentie in Beijing deze maandag heeft Guo Jun, de directeur van het secretariaat van de ACFTU, de officiële nationale Chinese vakbondsfederatie een aantal bedrijven beschuldigd de arbeidswetgeving niet te volgen. Hij noemde expliciet Foxconn, de Taiwanese firma die uitgroeide tot grootste producent van Apple toestellen

Nieuwe wetgeving collectief ontslag

Eind december heeft het Ministerie van Arbeid een ontwerpdecreet over collectief ontslag bekend gemaakt. Het verbetert de 20 jaar oude wetgeving voor het personeel en voegt enkele nieuwe elementen toe. Tot einde januari kunnen betrokkenen nog wijzigingen suggereren en dan treedt het decreet in werking.

De sociale stand van zaken 37

Mijnontploffing Xinjiang: 21 doden Gisteren greep in de Baiyangou steenkoolmijn in Xinjiang een ontploffing plaats waarbij 21 van de 34 aanwezige mijnwerkers omkwamen. Mijnongevallen komen frequent voor in China. Vorig jaar waren er 1384 mijndoden, minder dan de 1973 in 2011. De administratie probeert 600 kleine mijnen te sluiten omdat deze gevaarlijker zouden zijn dan de grotere. SCMP “Chinezen meest nijverig” Volgens een onderzoek door de Duitse website Monster Worldwide en Gfk bij 8000 personen…

De sociale stand van zaken 27

Witboek gezondheidszorg –Tegen 2015 moet de eigen bijdrage voor de gezondheidsfactuur gedaald zijn van de huidige 34,8% tot onder de 30 % zei viceminister Zhang Mao van Volksgezondheid bij de voorstelling van een Witboek over de gezondheidszorg. Het cijfer daalde al van 60 % in 2001. De terugbetaling van de ziekenhuisfactuur ligt op 55 %. De regering heeft de afgelopen 3 jaar 47 miljard geïnvesteerd om de infrastructuur van ziekenhuizen op het basisniveau te ondersteunen.…