Tag: buurtcomités

Buurtwerkers in de bres tegen het virus

4 miljoen buurtwerkers uit stedelijke en rurale buurtgemeenschappen zijn dagelijks in de weer in de strijd tegen het coronavirus. Ze onderzoeken buurtbewoners op temperatuur, classificeren hen in 4 categorieën, brengen een bezoek aan zij die afgezonderd zitten en bezorgen hen voedsel.

Hoe de buurtcomités beoordelen?

Nadat China in de jaren 90 de markteconomie invoerde en de overheid zich wat uit het sociaaleconomisch leven terugtrok, blies het de buurtcomités een nieuw leven in om dit te compenseren. Naast openbare orde, de geboorten politiek e.d. vervullen deze comités een rol bij de heropbouw van de sociale zekerheid nieuwe stijl nu de rol van de traditionele danwei fel verminderde

Peking vindt moeilijk bevoegde sociale werkers

De hoofdstad wil de kwaliteit van zijn sociale werkers professionaliseren. Momenteel hebben maar 4235 van de sociale werkers in Peking een diploma en zijn de meeste sociale werkers vrijwilligers . Peking wil het aantal gediplomeerden tegen 2020 opvoeren tot 30 %. Tot 1980 kende China niet echt sociale werkers. Sinds 2006 hebben het Ministerie voor HR en dat voor Burgerzaken een gemeenschappelijke reglementering van het beroep opgesteld. Toch hebben maar 4235 van de 30.000 hoofdstedelijke…

Sociaal werk in buurtcomités professionaliseert

Onderaan de stedelijke maatschappelijke ladder staan buurtcomités en totnogtoe werd het werk bij deze comités veelal ingevuld door gepensioneerden. Recentelijk duikt het fenomeen op dat gediplomeerde sociale werkers ook dit werk gaan verrichten .  In het verleden kwamen de werkers bij de buurtcomités tussen bij burenruzies, echtelijke problemen,  netheid en (gescheiden) afval, en geboortepolitiek.  Recentelijk is er echter meer te doen dan burenruzies en dergelijke te beslechten. De problemen worden ingewikkelder, met onder meer druggebruik,…