Sociaal- en welzijnsnet werd uitgebreider

Onderminister voor Burgerzaken Zhan Chengfu  heeft een balans opgemaakt van de welzijnsvoorzieningen, sociale diensten en het bestuur van sociale organisaties gedurende de tien laatste jaren. Deze werden merkelijk uitgebreid.

Grafiek Beijing Review Disclaimer

Het welzijnssysteem heeft hulp verleend aan meer dan 40 miljoen die leven van het bestaansminimum, 5 miljoen geholpen die in zeer moeilijke omstandigheden leven en daklozen 2,3 miljoen keer per jaar gedurende de afgelopen tien jaar. Bij de personen die leven in moeilijke omstandigheden behoren zowel senioren, minderjarigen en gehandicapten die zichzelf niet kunnen onderhouden.

De gemiddelde minimumvergoedingen voor stads- en plattelandsbewoners zijn tussen 2012 en 2021 respectievelijk 1,2 keer en 2,1 keer verhoogd. De dagvergoeding voor mensen die in extreme moeilijkheden leven, lag in 2021 ten minste 1,3 keer hoger dan de gebruikelijke lokale bestaansminimum.

Tijdens de afgelopen tien jaar hebben alle overheidsniveaus 2,04 biljoen yuan uitgegeven aan de financiering van basislevensonderhoud om ervoor te zorgen dat de fondsen volledig en op tijd worden verstrekt en dat mensen in moeilijkheden in hun basisbehoeften kunnen voorzien

Het Ministerie van Burgerzaken beschikt over een informatieplatform voor de bevolking met lage inkomens. Dit platform heeft de basisinformatie verzameld van meer dan 62 miljoen mensen met een laag inkomen, goed voor 4,4 procent van de totale bevolking in China. Het ministerie heeft op basis van de informatie van het platform hulp geboden om het gerichter en effectiever te maken.

Categoriën

Dokter controleert bloeddruk bij senior Foto Beijing Review Disclaimer

Wat het welzijn voor de senioren betreft bestaat het systeem uit ouderdomsuitkeringen, subsidies voor ouderenzorg en subsidies voor verpleging van ouderen met een handicap, waarvan respectievelijk 30,69 miljoen, 4,48 miljoen en 789.000 senioren hebben geprofiteerd. Tot op heden vallen respectievelijk 14,2 miljoen en 3,71 miljoen senioren onder het systeem van de minimumverblijfsuitkering of het opvang- en ondersteuningssysteem voor mensen in extreme moeilijkheden.

Het welzijn van kinderen is verbeterd. De toelage voor 169.000 weeskinderen is verhoogd. De gemiddelde dagvergoeding voor wezen die in welzijnsinstellingen wonen en voor wezen die bij gezinnen verblijven, bedraagt nu respectievelijk 1.728 yuan en 1.288 yuan per persoon per maand, een stijging van respectievelijk 77,9 procent en 83,1 procent vanaf 2012. China heeft ook de dekking van het uitkeringssysteem voor wezen uitgebreid  zodat het ook de 340.000 kinderen zonder oppas omvat.

Er is een uitkeringssysteem opgezet voor mensen met een beperking met financiële moeilijkheden en mensen met een ernstige beperking, waarvan respectievelijk 11,81 miljoen en 15,32 miljoen gehandicapten hebben geprofiteerd. De bouw van welzijnsinstellingen in de geestelijke gezondheidszorg is toegenomen. China heeft 6,9 miljard yuan uitgegeven aan het bouwen of renoveren van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.

Rolstoel en bed gratis voor gehandicapte uit Xining Foto: Beijing Review/Xinhua Disclaimer

Sociale organisaties

De regering heeft ook een systeem opgezet voor de ontwikkeling van sociale organisaties inzonderheid de liefdadigheidsinstellingen. Sociale organisaties hebben zich de afgelopen 10 jaar snel ontwikkeld. Er zijn momenteel zo’n 900.000 geregistreerde maatschappelijke organisaties, 150 keer zoveel als voor de hervormingen. In het afgelopen decennium hebben 729 nationale en 69.699 lokale verenigingen alle financiële, operationele, organisatorische en persoonlijke banden met de overheid verbroken en zijn ze onafhankelijke sociale organisaties geworden. Er is een groot aantal maatschappelijke organisaties ontstaan die gewone burgers bij verschillende initiatieven betrekken

Het aantal geregistreerde liefdadigheidsorganisaties heeft de 10.000 overschreden. In 2020 bedroegen Chinese liefdadigheidsgiften meer dan 200 miljard yuan, een stijging van 155 procent ten opzichte van 2012. De internet liefdadigheidsinstellingen floreren, waarbij de giften die via internet worden ingezameld elk jaar met gemiddeld meer dan 20 procent toenemen

Sinds 2012 hebben allerlei maatschappelijke organisaties actief deelgenomen aan de armoedebestrijdingscampagne, waarbij meer dan 92.000 armoedebestrijdingsprojecten werden uitgevoerd en 124,5 miljard yuan aan financiering in de campagne werd gesluisd. Maatschappelijke organisaties hebben ook een rol gespeeld bij het waarborgen van een eerlijke marktorde door deel te nemen aan de formulering van 2.499 nationale normen en 364 internationale normen. Op dit moment nemen non-profit particuliere instellingen voor ouderenzorg 44,7 procent van het totaal in China voor hun rekening, een groot aandeel.

Buurten

Buurtwerker desinfecteert tegen Covid Foto Beijing Review/Xinhua Disclaimer

Ambtenaar bij het ministerie Chen Yueliang vindt dat het buurtbestuur de afgelopen tien jaar vooruitgang heeft geboekt en dat de democratie op basisniveau verder is ontwikkeld. Er bestaan 171.000 CPC partijafdelingen binnen sociale organisaties. Het partij  leiderschap in dorpen en  buurten is eveneens versterkt. In meer dan 90 procent van de dorpen en buurten worden de functies van dorps- of buurtleider en hoofd van het partijcomité gelijktijdig bekleed door dezelfde persoon en dit is sinds 2012 met ongeveer 30 procent toegenomen. De rollen van buurtwerkers in het sociaal bestuur zijn prominenter geworden. In de bijna drie jaar van preventie en bestrijding van de COVID-19-pandemie hebben de meer dan 4 miljoen buurtwerkers een belangrijke rol gespeeld. Het aandeel hoofden van dorpscomités in landelijke gebieden en van bewonerscomités in stedelijke gebieden met universitair diploma of hoger heeft respectievelijk 46,4 en 82,6 procent bereikt.

Tijdens de afgelopen 10 jaar is de dekking van voorzieningen voor buurtdiensten in stedelijke gebieden toegenomen van 82 naar 100 procent en de dekking in landelijke gebieden van 31,8 naar 79,5 procent. Het dienstverleningssysteem voor ouderenzorg is voortdurend verbeterd, waarbij het aanbod van diensten is toegenomen. Er zijn 360.000 instellingen en voorzieningen voor ouderenzorg met 8,13 miljoen bedden en het aantal bedden is twee keer zo groot als in 2012. De buurtzorg voor ouderen heeft zich snel ontwikkeld. Er zijn 320.000 buurtinstellingen en voorzieningen voor ouderenzorg, goed voor 88,9 procent van het totaal. “Ervoor zorgen dat mensen een goed leven leiden is het start- en einddoel van ons werk”, aldus nog onderminister Zhan.


Bron Beijing Review

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *