Tag: erosie

zie ook grond, verzanding

Op een groen blaadje 81

Biodiesel in luchtvaart –Directeur-generaal Li Jian van het Bestuur voor Luchtvaart voorspelt dat tegen 2020 30 % van de vliegtuigbrandstof van biodiesel zal komen. Dit zou goed zijn voor 120 miljard yuan. Momenteel levert SINOPEC 73 % van deze biobrandstof vanuit haar fabriek in Hangzhou. Concurrent China National Petroleum Corp leverde aan Air China 15 ton biobrandstof gebaseerd op de schijtnoot. China National Petroleum plant tegen 2014 de bouw van een raffinaderij die dan 60.000…

Naar betere bescherming tegen bodemerosie

De Chinese wetgever behandelt momenteel een wijziging van de wet op het water en bodembeheer die toelaat projecten te verbieden die tot water- en gronderosie kunnen leiden. Zo zou China’s broos milieu beter beschermd worden tegen aardverschuivingen en aanverwante natuurrampen. Het permanent comité van het Volkscongres startte zopas de eerste lezing van het ontwerp van wijziging op de Wet op Water- en Bodembeheer. Het ontwerp is zowel gebaseerd op ervaringen gedurende de twee laatste decennia…

Minder verzanding in Gele rivier

De Ningxia Hui autonome Regio rapporteert een duidelijke afname van slijk en zand in de „Gele rivier” door een beter grondbeheer. Door gronderosie te beheersen over 20.000 km² is het slijk en zand in de rivier met 40 miljoen ton verminderd per jaar aldus een verantwoordelijke van het waterdepartement. De regionale regering trekt elk jaar 4 miljoen yuan uit voor dit doel aldus Zhang Ning die preciseert dat bij de investeringen zowel de bouw behoort van…