Op een groen blaadje 81

Biodiesel in luchtvaart
–Directeur-generaal Li Jian van het Bestuur voor Luchtvaart voorspelt dat tegen 2020 30 % van de vliegtuigbrandstof van biodiesel zal komen. Dit zou goed zijn voor 120 miljard yuan. Momenteel levert SINOPEC 73 % van deze biobrandstof vanuit haar fabriek in Hangzhou. Concurrent China National Petroleum Corp leverde aan Air China 15 ton biobrandstof gebaseerd op de schijtnoot. China National Petroleum plant tegen 2014 de bouw van een raffinaderij die dan 60.000 ton per jaar biobrandstof kan leveren
Naar 21 % min energieverbruik
–Het ministerie heeft bekend gemaakt tijdens het huidige vijfjarenplan te streven naar 21% vermindering van energieverbruik per eenheid bnp. Staal, non-ferro-, petrochemie en elektronica moeten hun verbruik reduceren met 18 %; chemie, bouwmaterialen en textiel krijgen 20 % vermindering als streefdoel terwijl de machinebouw 22 % moet halen.
Tibet En Peking beschermen onroerend erfgoed
–Volgens directeur Sanpo van Tibets Onroerend erfgoed gaat de Autonome Regio gedurende dit vijfjarenplan 1,7 miljard yuan investeren in de bescherming van onroerend erfgoed. Het programma dat in oktober 2011 gelanceerd werd, omvat 44 projecten. Tibet telt 4277 eenheden beschermd patrimonium. In de hoofdstad heeft de betrokken dienst deze week onthult dit jaar 1 miljard te zullen vrijmaken voor renovatie en behoud van het onroerend erfgoed waaronder 6 van wereldformaat en 100 andere Dit is duidelijk meer dan de 150 miljoen gedurende de vorige jaren. In een rondvraag steunt 47 % van de Peking-bewoners de renovatie, 28% vindt het initiatief zinloos.
120 miljard naar bosbouw
Vorig jaar werd 120 miljoen geïnvesteerd in bosbouw aldus ministeriële cijfers. Dit is een toename van 27 %. Het geld ging naar waardevolle milieuzones in 451 kantons. Daarnaast werden ook de belastingen verminderd met het oog op meer bos.
Hogere kost ophaling afval
Voortaan zal Peking hogere kosten aanrekenen voor de ophaling van afval uit niet residentiële gebouwen. Waar deze gebouwen in het verleden enkel 25 yuan betaalden per ton afval, stijgt deze prijs nu tot 90 yuan per ton. Met de gelden zullen verbrandingsovens gebouwd worden en andere faciliteiten die de hoofdstad minder afhankelijk zullen maken van stortplaatsen die vol geraken. Restaurants zijn het sterkst getroffen door de nieuwe maatregel. Zij die toch hun afval doorspelen aan onvergunde behandelaars, riskeren een boete tussen 5000 en 50.000 yuan. Tegen het jaareinde zou ook de kost voor de gezinnen stijgen. Peking probeert het stijgingspercentage van het afval dat jaarlijks groeide met 8 %, te drukken tot 5 % dit jaar om een nulgroei te bereiken in 2015.
Meer recyclage nijverheidsafval
Gedurende het twaalfde vijfjarenplan wil China 7 miljard ton industrieel afval recycleren. Dit is het dubbele vergeleken met het elfde plan. Tegen 2015 moet jaarlijks 1600 miljard ton dergelijk afval gerecycleerd wat een nuttigheidsratio oplevert van 50 %. Gedurende die vijf jaren wil het land ook 23.333 ha vervuilde gronden saneren.
Minder aanleg autowegen
Volgens transport-verantwoordelijke Guo Wenlong van de Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie wil China het waanzinnig ritme van autoaanleg afremmen. Leningen door lokale overheden vormen een gevaar voor de banken. De schulden/activa ratio bedraagt 70 %.  In centraal- en west-China zijn de autoheffingen nauwelijks voldoende om de intresten op de bankleningen te betalen. In 2011 had China 85.000 km autowegen. De provincie Fujian beweert deze week van plan te zijn voor 51 miljard wegen te willen aanleggen en de provincie Hunan plant 1000 km nieuwe snelwegen.

Grondverbetering
Tegen 2015 wil China nog eens 250.000 km² (8 keer België!) landbouwgrond die door erosie onbruikbaar was opnieuw bebouwbaar maken. Betere controle van waterverliezen en van gronderosie zijn de sleutels daartoe. Het voorbije decennium werd al liefst 1.100.000 km² (35 keer België) slechte grond verbeterd en daarvan profiteerden 150 miljoen bewoners. Tegen 2050 worden ook op 26.700 km² terrassen aangelegd die voedsel voor 30 miljoen mensen moeten produceren. Dit verklaarde de minister van waterbeheer op een seminarie in Nanning.

Meer recyclage nijverheidsafval

Gedurende het twaalfde vijfjarenplan wil China 7 miljard ton industrieel afval recycleren. Dit is het dubbele vergeleken met het elfde plan. Tegen 2015 moet jaarlijks 1600 miljard ton dergelijk afval gerecycleerd wat een nuttigheidsratio oplevert van 50 %. Gedurende die vijf jaren wil het land ook 23.333 ha vervuilde gronden saneren.

Biodiesel in luchtvaart

Directeur-generaal Li Jian van het Bestuur voor Luchtvaart voorspelt dat tegen 2020 30 % van de vliegtuigbrandstof van biodiesel zal komen. Dit zou goed zijn voor 120 miljard yuan. Momenteel levert SINOPEC 73 % van deze biobrandstof vanuit haar fabriek in Hangzhou. Concurrent China National Petroleum Corp leverde aan Air China 15 ton biobrandstof gebaseerd op de schijtnoot. China National Petroleum plant tegen 2014 de bouw van een raffinaderij die dan 60.000 ton per jaar biobrandstof kan leveren

Naar 21 % min energieverbruik

Het ministerie heeft bekend gemaakt tijdens het huidige vijfjarenplan te streven naar 21% vermindering van energieverbruik per eenheid bnp. Staal, non-ferro-, petrochemie en elektronica moeten hun verbruik reduceren met 18 %; chemie, bouwmaterialen en textiel krijgen 20 % vermindering als streefdoel terwijl de machinebouw 22 % moet halen.

120 miljard naar bosbouw

Vorig jaar werd 120 miljoen geïnvesteerd in bosbouw aldus ministeriele cijfers. Dit is een toename van 27 %. Het geld ging naar waardevolle milieuzones in 451 kantons. Daarnaast werden ook de belastingen verminderd met het oog op meer bos.

Tibet En Peking beschermen onroerend erfgoed

Volgens directeur Sanpo van Tibets Onroerend erfgoed gaat de Autonome Regio gedurende dit vijfjarenplan 1,7 miljard yuan investeren in de bescherming van onroerend erfgoed. Het programma dat in oktober 2011 gelanceerd werd, omvat 44 projecten. Tibet telt 4277 eenheden beschermd patrimonium. In de hoofdstad heeft de betrokken dienst deze week onthult dit jaar 1 miljard te zullen vrijmaken voor renovatie en behoud van het onroerend erfgoed waaronder 6 van wereldformaat en 100 andere Dit is duidelijk meer dan de 150 miljoen gedurende de vorige jaren. In een rondvraag steunt 47 % van de Peking-bewoners de renovatie, 28% vindt het initiatief zinloos.

Hogere kost ophaling afval
Voortaan zal Peking hogere kosten aanrekenen voor de ophaling van afval uit niet residentiele gebouwen. Waar deze gebouwen in het verleden enkel 25 yuan betaalden per ton afval, stijgt deze prijs nu tot 90 yuan per ton. Met de gelden zullen verbrandingsovens gebouwd worden en andere faciliteiten die de hoofdstad minder afhankelijk zullen maken van stortplaatsen die vol geraken. Restaurants zijn het sterkst getroffen door de nieuwe maatregel. Zij die toch hun afval doorspelen aan onvergunde behandelaars, riskeren een boete tussen 5000 en 50.000 yuan. Tegen het jaareinde zou ook de kost voor de gezinnen stijgen. Peking probeert het stijgingspercentag
Meer recyclage nijverheidsafval
Gedurende het twaalfde vijfjarenplan wil China 7 miljard ton industrieel afval recycleren. Dit is het dubbele vergeleken met het elfde plan. Tegen 2015 moet jaarlijks 1600 miljard ton dergelijk afval gerecycleerd wat een nuttigheidsratio oplevert van 50 %. Gedurende die vijf jaren wil het land ook 23.333 ha vervuilde gronden saneren.
Biodiesel in luchtvaart
Directeur-generaal Li Jian van het Bestuur voor Luchtvaart voorspelt dat tegen 2020 30 % van de vliegtuigbrandstof van biodiesel zal komen. Dit zou goed zijn voor 120 miljard yuan. Momenteel levert SINOPEC 73 % van deze biobrandstof vanuit haar fabriek in Hangzhou. Concurrent China National Petroleum Corp leverde aan Air China 15 ton biobrandstof gebaseerd op de schijtnoot. China National Petroleum plant tegen 2014 de bouw van een raffinaderij die dan 60.000 ton per jaar biobrandstof kan leveren
Naar 21 % min energieverbruik
Het ministerie heeft bekend gemaakt tijdens het huidige vijfjarenplan te streven naar 21% vermindering van energieverbruik per eenheid bnp. Staal, non-ferro-, petrochemie en elektronica moeten hun verbruik reduceren met 18 %; chemie, bouwmaterialen en textiel krijgen 20 % vermindering als streefdoel terwijl de machinebouw 22 % moet halen.
120 miljard naar bosbouw
Vorig jaar werd 120 miljoen geïnvesteerd in bosbouw aldus ministeriele cijfers. Dit is een toename van 27 %. Het geld ging naar waardevolle milieuzones in 451 kantons. Daarnaast werden ook de belastingen verminderd met het oog op meer bos.
Tibet En Peking beschermen onroerend erfgoed
Volgens directeur Sanpo van Tibets Onroerend erfgoed gaat de Autonome Regio gedurende dit vijfjarenplan 1,7 miljard yuan investeren in de bescherming van onroerend erfgoed. Het programma dat in oktober 2011 gelanceerd werd, omvat 44 projecten. Tibet telt 4277 eenheden beschermd patrimonium. In de hoofdstad heeft de betrokken dienst deze week onthult dit jaar 1 miljard te zullen vrijmaken voor renovatie en behoud van het onroerend erfgoed waaronder 6 van wereldformaat en 100 andere Dit is duidelijk meer dan de 150 miljoen gedurende de vorige jaren. In een rondvraag steunt 47 % van de Peking-bewoners de renovatie, 28% vindt het initiatief zinloos.
Hogere kost ophaling afval
Voortaan zal Peking hogere kosten aanrekenen voor de ophaling van afval uit niet residentiele gebouwen. Waar deze gebouwen in het verleden enkel 25 yuan betaalden per ton afval, stijgt deze prijs nu tot 90 yuan per ton. Met de gelden zullen verbrandingsovens gebouwd worden en andere faciliteiten die de hoofdstad minder afhankelijk zullen maken van stortplaatsen die vol geraken. Restaurants zijn het sterkst getroffen door de nieuwe maatregel. Zij die toch hun afval doorspelen aan onvergunde behandelaars, riskeren een boete tussen 5000 en 50.000 yuan. Tegen het jaareinde zou ook de kost voor de gezinnen stijgen. Peking probeert het stijgingspercentage van het afval dat jaarlijks groeide met 8 %, te drukken tot 5 % dit jaar om een nulgroei te bereiken in 2015.
Minder aanleg autowegen
Volgens transport-verantwoordelijke Guo Wenlong van de Nationale ontwikkelings-en hervorming wil China het waanzinnig ritme van autoaanleg afremmen. Leningen door lokale overheden vormen een gevaar voor de banken. De schulden/activa ratio bedraagt 70 %. , In centraal en west-China zijn de autoheffingen nauwelijks voldoende om de intresten op de bankleningen te betalen. In 2011 had China 85.000 km autowegen. De provincie Fujian beweert deze week van plan te zijn voor 51 miljard wegen te willen aanleggen en de provincie Hunan plant 1000 km nieuwe snelwegen.

e van het afval dat jaarlijks groeide met 8 %, te drukken tot 5 % dit jaar om een nulgroei te bereiken in 2015.
Minder aanleg autowegen
Volgens transport-verantwoordelijke Guo Wenlong van de Nationale ontwikkelings-en hervorming wil China het waanzinnig ritme van autoaanleg afremmen. Leningen door lokale overheden vormen een gevaar voor de banken. De schulden/activa ratio bedraagt 70 %. , In centraal en west-China zijn de autoheffingen nauwelijks voldoende om de intresten op de bankleningen te betalen. In 2011 had China 85.000 km autowegen. De provincie Fujian beweert deze week van plan te zijn voor 51 miljard wegen te willen aanleggen en de provincie Hunan plant 1000 km nieuwe snelwegen.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *