Tag: inflatie

Woningprijzen stijgen opnieuw

De woningprijzen in China stijgen opnieuw snel. Toch is de situatie niet dramatisch. Prijsstijgingen In bijna alle 70 grote Chinese steden noteert men al 20 maanden onafgebroken hogere prijzen. Gemiddeld stegen ze sinds oktober vorig jaar 9,6%. Het cijfer zou wel abnormaal hoog zijn omdat het vergelijkingspunt – oktober 2012- een maand van lage prijzen was. De enige uitzondering zonder stijging is de stad Wenzhou, de vitrine van de privéondernemingen, waar sinds 2008 een crisis…

Stabiliseert de Chinese economische groei? (update)

Premier Wen Jiabao verklaart dat China’s economische groei zich begint te stabiliseren,en dat het land aan de beterhand is met een economie die het goed deed in het derde trimester, aldus China Daily. De cijfers geven voor het derde trimester een groei van 7,4% tegenover vorig jaar, en daarmee zit men net onder het regeringsstreefdoel van 7,5%; het is al het zevende trimester op rij dat de groei vertraagt; men zit nu op het laagste…

Economisch plan voor 2012 opgesteld

Deze week vond de Central Economic Working Conference plaats in Beijing. Ze moest het economisch plan voor 2012 opstellen. Op de conferentie waren de nationale en provinciale leiders aanwezig, de ministers, de top van de grootste staatsbedrijven en de top van het leger. Bij dalende uitvoervooruitzichten, groeiende overheidsschulden en toenemende onbetaalde leningen is financiële stabiliteit de grootste kopzorg. Men zal een evenwicht moeten zoeken tussen een stabiele groei, een herorientatie van de economie naar binnenlandse…

Inflatiekoorts daalt, goede zorg blijft nodig

De People’s Bank of China, de centrale bank van China, stelt dat prioriteit nummer één van de macro-economische politiek blijft: het in het bedwang houden van het prijsniveau. Daar zullen de bank zelf en de regering ook naar handelen. Dit besluit staat naast de tevredenheid over een lichte afname van de inflatie. In augustus is de index van de consumptieprijzen met maar 6,2% gestegen tegenover vorig jaar. Volgens waarnemers betekent dit dat de inflatie over…

Toestand van Chinese KMO’s wordt moeilijker

De Chinese Nationale Federatie van Industrie en handel, zeg maar de Chinese vereniging van private ondernemers, waarschuwt de regering in een rapport dat de toestand van de KMO’s in de tweede helft van 2011 moeilijker zal worden dan bij het uitbreken van de wereldcrisis in 2008. Door de langzame opwaardering van de yuan worden hun producten duurder op de toch al stagnerende of inkrimpende buitenlandse markten van de USA, de EU of Japan, door de…

Aanbod varkensvlees moet helpen tegen inflatie

De regering gaat de varkensbedrijven financieel steunen om te zorgen voor een beter aanbod van varkensvlees. De prijs voor dit product stijgt sterk en sleept de andere consumptieprijzen in zijn vaart mee omhoog. De prijs in juni zou tot een recordhoogte van 26 yuan per kilogram gestegen zijn, dat wil zeggen 57,1 % meer dan in juni vorig jaar. Het is een van de elementen die bijdragen aan de te hoge inflatie die Beijing zorgen…

Chinese economie: vooruit maar niet zonder risico's

De voorbije dagen zijn weeer interessante cijfers gepubliceerd over eigendomsverhoudingen, inflatie, buitenlandse handel en overheidsschulden. Ze geven vooral een idee van de complexiteit van de huidige ontwikkelingsstrategie     Securities Daily, overgenomen doot ondermeer het  gezaghebbende Volksdagblad, meldt dat de privé-sector nu voor de helft van het Bruto Industrieel Product van het land instaat. Het blad heeft dit vernomen van Huang Mengfu, de voorzitter van de Chinese Federatie voor Nijverheid en Handel en ondervoorzitter van de nationale…

De stand van zaken 52

Inflatie plus 6,4 % De verbruikersindex steeg in juni met 6,4 % aldus cijfers van de Statistische dienst. Dit is het hoogste cijfer sedert juni 2008 toen het meer dan 7 % bedroeg. Vooral de voedselprijzen die een derde van het verbruik uitmaken, stegen sterk  De overheid panikeert niet omdat de helft van de stijging nog overgedragen wordt uit het verleden en omdat van de voedselprijzen gedacht wordt dat ze gaan dalen met uitzondering van…

Droogte en inflatie

Vijf provincies langs de Yangtze rivier leiden onder de ergste droogte sinds meer dan 50 jaar.  Dit zou ernstige economische gevolgen kunnen hebben. De droogte kan eventueel de inflatie doen oplopen en die is nu al hoger dan het maximum van 4% at de regering nastreeft. De droogte treft vooral de  provincies Hubei, Hunan, Jiangxi, Anhui and Jiangsu. Deze provincies zijn belangrijke producenten van rijst- en andere graangewassen. 35 miljoen mensen en 1 miljoen dieren…

Bijstandsuitkering flexibel aan prijzen vastgemaakt

China maakt het systeem van minimum bijstandsuitkeringen flexibeler en meer gevarieerd. De prijsstijgingen zullen van invloed zijn op de hoogte van de uitkeringen. Dat is een maatregel die de regering heeft genomen in samenspraak met het nationaal bureau voor de statistiek. De plaatselijke overheden hebben de opdracht gekregen hun minimum bijstandsnorm te bepalen op basis van de levensduurte en van de Engel coëfficiënt (verhouding tussen inkomen en uitgaven aan primaire levensbehoeften) in hun regio. De…