Tag: Lancang

zie ook GMS, rivieren

Stuwdammen planten zich voort

China heeft  acht dammen gebouwd op de bovenloop van de Lancang, beter gekend als Mekong. De dammen blijken nu wel onverwachte effecten te hebben. Oorspronkelijk was er ongerustheid over de gevolgen  van de stuwdammen op de midden- en benedenloop in Myanmar, Thailand, Laos, Cambodja en Vietnam. Sommigen beweerden dat de overstromingen van 2008 en de droogte van 2010 ermee te maken hadden. Maar experten merken op dat dammen juist toelaten droogte en overstroming te beperken.…

Ecobehoud van driestromengebied loont

China’s driestromenland is ‘s werelds tweede grootste natuurgebied en tevens het hoogstgelegen en grootste moerasgebied. Het is het gebied waar drie stromen hun oorsprong vinden, namelijk de Gele Rivier, de Changjiang (Yangtze) en de Langcang  of Mekong. Het beschermde driestromenland heeft een oppervlakte van Engeland en Wales samen. Het ligt verspreid over de drie autonoom Tibetaanse prefecturen Yushu, Huangnan and Golog in het zuidelijk deel van noordwestelijk Qinghai. Het programma voor de bescherming van het…