Tag: mensenrechten

Escalatie in nieuwe koude oorlog

De VS, de EU, Canada en het VK vaardigen tegelijk sancties uit tegen China. De gecoördineerde actie betekent een sterke escalatie van de koude oorlog tegen China die tot nog toe door de VS alleen gevoerd werd. China reageert gepikeerd tegen de EU.

Bestrijding armoede en vernieuwing platteland

De burelen voor armoedebestrijding gaan op in een nieuwe Nationaal Administratie voor Plattelandsvernieuwing. Dat staat in regeringsdocument nr.1, het document waarin traditioneel bij het begin van het jaar de landbouw- en plattelandsstrategie uiteen gezet wordt.

BBC levert bijdrage aan koude oorlog tegen China

”Hun doel is iedereen te vernietigen’ Oeigoerse kampbewoners beweren dat er systematisch verkracht wordt’. Zo titelt de BBC in een recent artikel. Bij nader toezien blijken de beschuldigingen nauwelijks onderbouwd. Maar intussen is een nieuwe beschuldiging tegen China wereldwijd gelanceerd. De VS-regering pikt er meteen op in.