Tag: ongelijkheid

Doorsnee Chinees rijker dan Europeaan

Het mediaan vermogen van de doorsnee Chinezen lag in 2021 net iets hoger dan dat van de Europeanen. De cijfers komen uit het jaarlijks rapport van Credit Suisse. Dat geeft ook cijfers over de ongelijkheid in vermogen in een land en hoe die evolueert.

Besteedbaar inkomen per persoon sterk toegenomen in China

De evolutie van het besteedbaar inkomen per persoon laat een nog steeds bescheiden, maar onmiskenbare toename van de algemene welvaart zien. Het besteedbaar inkomen per persoon bedraagt 25.974 yuan (3.347 euro). Algemene stijging, plus ongelijkheden Het is in 2017 met 9% toegenomen. Als we rekening houden met de prijsstijgingen komen we uit op 7,3%. Dat is vorige maand gemeld door het Nationaal Bureau voor de Statistiek. In tien provincies is het besteedbaar inkomen per persoon…

Genderongelijkheid: kloof wat breder (upd)

Genderongelijkheid behoort in China nog lang niet tot het verleden. In de meeste landen is dat het geval. Prestaties en internationale vergelijkingen staan elk jaar in het Global gender gap report van het World Economic Forum Het Global gender gap report 2016 van het World Economic Forum (WEF) geeft data over 144 landen. Voor elk land bevat de index algemene indicatoren, zoals bevolking, bbp algemeen en per hoofd. Dan komen de scores op vier terreinen.…

Acties tegen profiteurs in top staatssector

Na een vergadering van de Staatsraad (de centrale regering) is medegedeeld dat er nog dit jaar een hervorming van de inkomensverdeling komt. Een aspect daarvan is de strengere controle en bestraffing van topambtenaren die boven hun stand leven. Hun onrechtmatige verkregen of buitensporige rijkdom is ook een thema op internet. Sinds 2004 zit het al in de molen: een groot plan om tot een meer gelijkmatige inkomensverdeling te komen. Nu zou er sneller werk van…

Sociale vulkaan is een mythe

Socioloog en Harvard professor Martin Whyte publiceerde  een boek ‘Myth of the Social Volcano’ . Daarin publiceert hij de resultaten van zijn onderzoek naar sociale verschillen in China in 2004 en 2009. Niet over feiten en cijfers, maar over de perceptie daarvan door de lokale bevolking. Op een hoorzitting in 2011 voor de US Economic and Security Commission vat hij een aantal van zijn interessante bevindingen samen. Bevindt China zich in een gevaarlijke situatie omwille…

Alarmfase ongelijkheid

De inkomenskloof wordt nog steeds wijder volgens een betrouwbaar rapport. De sociale onderzoekers van de bekende Chinese Academy of Social Sciences (CASS)  publiceren hun bevindingen onder de titel 2010 Blue Book of China’s Society. Het rapport van CASS gaat ook over economie, sociale zekerheid, werkgelegenheid en onderwijs, maar het hoofdstuk over de ongelijkheid is van groot belang.   De Gini Coëfficiënt die de inkomensongelijkheid aangeeft is nu 0.5. Over het algemeen wordt aangenomen dat 0.4…