Gefêteerde leraars in Beijing gaan roteren tussen scholen.

10 september is de feestdag van de leraars. De stad Beijing start bij deze gelegenheid met een programma voor meer gelijke kansen in het onderwijs, waarbij leraars na een aantal jaren van school verwisselen

Op 10 september viert iedereen in China de leraars. Het feest moet de sociale status van leraars verhogen en het beroep aantrekkelijker maken. Voor de stad Beijing betekent dat nu ook een ander soort carrière, met loonsverhoging en meer promotiekansen.

In het nieuwe schooljaar begint de stad Beijing met een reeks hervormingen die alle kinderen meer gelijke kansen in het onderwijs moeten geven. Sommige scholen slagen erin de betere leraars aan te trekken waardoor de kwaliteit van de scholen verschilt van wijk tot wijk. Dat jaagt zelfs de prijs van de woningen in wijken met de beste scholen omhoog . De overheid van de stad wil het kwaliteitsniveau van de lagere en middelbare scholen gelijk trekken en gaat daarom onder meer de leraars laten roteren tussen scholen.

Leraars en directeurs worden voortaan na maximum zes jaar dienst in een school overgeplaatst naar een andere school in een andere wijk. De bedoeling is dat ze daar hun kennis en ervaringen delen met nieuwe leraars en leerlingen. Er is alleen een uitzondering voor wie op minder dan vijf jaar van zijn pensioen staat Zo is verklaard op een persconferentie door Li Yi , woordvoerder van het plaatselijke ministerie van onderwijs.

Kansen en uitdagingen

Het programma wil ervoor zorgen dat de beste krachten in meer scholen hun capaciteiten kunnen benutten. Scholen die minder uitmuntende leraars hebben kunnen ook via een systeem van twee leraars per klas werken.
Voor de leraars die overgeplaatst worden naar een andere school zit er een promotie en loonsverhoging in.

Enkele leraars die al in een pilotproject zaten zeggen aan het Volksdagblad dat het rotatiesysteem zowel kansen als uitdagingen biedt. Zo is de mentaliteit van de leerlingen in de ene school nogal verschillend van die in een andere school. Het vergt extra inspanning om in een nieuwe omgeving beter les te geven en beter te communiceren. Maar deelname aan het rotatiesysteem biedt aan jongere én minder jongere leraars een betere kans op promotie.

Het verwisselen van leraar confronteert de jongeren met verschillende pedagogische benaderingswijzen en kan hun leergierigheid stimuleren. Bijkomende maatregelen moeten hun studielast verminderen en hen meer vrije tijd bezorgen, en hen ook leren hun eigen tijdsgebruik in te plannen.

In bepaalde districten van Beijing zijn al concrete maatregelen genomen. Dongcheng zal iedereen die in aanmerking komt binnen maximum drie jaar uitsturen. Het gaat ook dienstenbedrijven ondersteunen die diensten leveren aan de jongeren na de schooluren, wat hun studielast aanzienlijk moet doen verminderen.

Het district Miyun zal al dit jaar 50 leerkrachten overplaatsen. Ook daar is er sprake van betere coördinatie van de naschoolse en de schoolse dienstverlening.

In Beijing worden ook de examens afgeschaft in het lager onderwijs en is het naschoolse privé-onderwijs zo goed als verboden

Bron: https://www.chine-magazine.com/
https://www.chine-magazine.com/fete-des-enseignants-la-chine-met-en-place-une-nouvelle-politique/

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *