Besteedbaar inkomen per persoon sterk toegenomen in China

De evolutie van het besteedbaar inkomen per persoon laat een nog steeds bescheiden, maar onmiskenbare toename van de algemene welvaart zien.

Het besteedbaar inkomen per persoon bedraagt 25.974 yuan (3.347 euro).

Algemene stijging, plus ongelijkheden

besteedbaar inkomenHet is in 2017 met 9% toegenomen. Als we rekening houden met de prijsstijgingen komen we uit op 7,3%. Dat is vorige maand gemeld door het Nationaal Bureau voor de Statistiek. In tien provincies is het besteedbaar inkomen per persoon hoger dan op nationaal vlak. De meer welvarende provincies zijn Shanghai, Beijing, Zhejiang, Tianjin, Jiangsu, Guangdong, Fujian, Liaoning, Shandong en Binnen-Mongolië. Enkele van die entiteiten zijn grote steden met de status van een provincie. Shanghai voert de lijst aan met 58.987,96 yuan (7.601,5 euro), gevolgd door Beijing en Zhejiang. In de hoofdstad  is het inkomen 57.229,83 yuan en in de kustprovincie 42.045,69 yuan.

Rijke steden

Naast Shanghai en Beijing zijn de steden Shenzhen en Guangzhou de plaatsen waar de welvaart het grootst is. De economische groei is er groter. Shenzhen is hier recordhouder met 8,8%. Het besteedbaar inkomen per persoon is in die vier steden dan ook veel hoger dan in de rest van China. Er wonen ook onevenredig veel rijken: van de 400 rijkste Chinezen wonen er bijvoorbeeld 65 in Beijing en 48 in Shanghai. Een hoger inkomen en meer consumptie gaan uiteraard vaak samen. Consumptie per hoofd van de bevolking in Shanghai is 39.791,85 yuan en in Beijing 37.425,34 yuan.

Inkomen en economische groei

Bij de ongelijkheden en de omvang van de steden en de hoogte van hun welvaartspeil kun je allerlei vragen stellen.Toch is Su Hainan van de China Association for Labor Studies er zeker van dat het streven naar meer gelijkheid in de inkomensverdeling een gunstige invloed heeft op het besteedbaar inkomen per persoon. Die factor komt volgens Su bij de stabiele economische groei in China. Het is merkwaardig dat het besteedbaar inkomen per persoon van de Chinese burgers in 2017 is toegenomen met 1,0% meer dan die economische groei per persoon.
People’s Daily, SCMP

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *