Tag: statistiek

Industrie maakt minder winst in juli

De winsten van de industriële bedrijven daalden in juli met 2,7 % tot 2700 miljard yuan en dit deed de beursindex te Shanghai dalen tot een laagterecord sinds 41 maanden. Staatsondernemingen gingen met 12 % achteruit terwijl privéondernemingen hun winsten zagen stijgen met 15 %. Maandag maakte het Nationaal Bureau voor de Statistiek bekend dat de winstcijfers in de industriële sector in juli daalden met 2,7 %. Tijdens de eerste 6 maanden bedroeg de achteruitgang…

De Stand van zaken 95

Min inflatie, maar ook afname bedrijvigheid –China’s verbruikersprijsindex verhoogde in mei maar met 3 % en dit is het laagste cijfer sinds 17 maanden. De prijsindex van de producenten bedroeg in mei 1,4 % minder dan het jaar voordien. De cijfers vallen lager uit dan verwacht en worden toegeschreven door minder import van inflatie en de zwakke binnenlandse vraag. Verwacht wordt dat deze terug opveert in het tweede semester. Ondertussen werd de rente verlaagd en…

De Stand van zaken 82

China al nr 1? –Volgens officiële WB- en IMF-cijfers was China’s economie in 2010 70 % zo groot -in koopkrachtpariteit vergeleken- als de Amerikaanse. Deze cijfers worden betwist door Arvinnian van het Peterson Institute for International Economics. Volgens hem worden de Chinese gegevens zwaar onderschat en ligt China al voorop. Alles heeft te maken met het International Comparison Program (ICP) van de WB die de prijzen vergelijkt in de diverse landen. Dit zou de data…

De stand van zaken 77

Winst- en groeicijfers –China’s winsten in de nijverheid stegen vorig jaar met 25 % om 54.500 miljard yuan te bereiken, aldus het Bureau voor Statistiek. De staatsondernemingen waren goed voor 1500 miljard yuan, 15 % meer. In de petroleum- en energiesector daalden de winsten nogal vergeleken met het jaar voordien. China’s Purchasing Manager Index (inkoopmanagersindex), ofwel PMI, liet in januari nog steeds een stijgende lijn zien. In januari bereikte deze in China 50,5 procent en…

2011: historische urbanisatiegraad en volgehouden groei

Voor het eerst in de geschiedenis telt China meer stadsbewoners dan plattelanders, 691 miljoen tegen 657 miljoen. Deze en andere cijfers komen uit het jaarverslag van het Nationaal Bureau voor Statisitek (NBS).  In 1949 leefde nog 90% van de bevolking op het platteland, rond 2030 wordt verwacht dat het nog slechts een derde zal zijn. De urbanisatie van China zal nog lange tijd de bouwsector en de industrie in het algemeen stimuleren. De gemiddelde stedeling…

De stand van zaken 70

Inflatie vermindert nog –De inflatie is in november afgenomen tot 4,2 % op jaarbasis, het laagste niveau sinds september 2010. Vooral de prijs van voeding nam maar met 0,8 % toe. Ook de index van de productieprijzen nam sterk af om tot 2,7 % te vallen. De verhoging van de nijverheidsproductie bedroeg maar 12,4 %, het laagste sinds augustus 2009, terwijl de groei van de verkoop in de kleinhandel blijft voortduren met +17%. De investeringen…

De stand van zaken 69

Groeivoorspellingen iets minder –De vele groeivooruitzichten voor China voorspellen een iets minder grote groei in de toekomst, zij het dat deze nog robuust blijft vergeleken met cijfers in westerse landen. De Wereldbank voorspelt een groei van 8,4 % voor volgend jaar en voor dit jaar van 9,1% De inflatie zou volgend jaar minderen tot 4,1%, terwijl deze dit jaar nog 5,3% zal bedragen. Het handelsoverschot vermindert ook namelijk van 5 tot 3 % van het…

De Stand van zaken 65

Inflatie mindert tot 5,5% Het inflatiecijfer nam vorige maand af van 6,1 % in september tot 5,5 % in oktober. Analisten verwachten dat dit ook het gemiddeld cijfer wordt op het jaareinde, maar verwachten een verdere val in de toekomst. Bijgevolg wordt niet verwacht dat China’s monetaire politiek zou versoepelen vooraleer de inflatie onder de 4 % daalt. In oktober stegen de voedselprijzen nog altijd met 11,9 % wat toch al minder was dan de…

De Sociale stand van zaken 9

-Kort sociaal nieuws- Betere gelijkheid man-vrouw –Het Bureau voor Statistiek en de All-China Women’s Federation (ACWF) hebben meer dan 100.000 vrouwen ondervraagd over diverse maatschappelijke aspecten en dit is het derde onderzoek in de rij na deze in 1990 en 2000. Blijkt dat de vrouwen gedurende 8,8 jaar onderwijs genoten gemiddeld, 2,7 jaar meer dan in 2000. 33 % vrouwen kregen een hogeschoolopleiding. De historisch grote kloof betreffende onderwijs tussen mannen en vrouwen verminderde daarmee…

De stand van zaken 53

Kort zakelijk nieuws Cijfers eerste semester bekend Na de economische cijfers van juni zijn nu ook deze van het eerste semester (H1) bekend. De groei bedroeg 9,5 % wat hoger is dan de 9,3% die analisten hadden voorspeld. De nijverheidsproductie steeg in H1 met 15 %;  de investeringen met een kwart; deze in vastgoed met één derde.  Tijdens het eerste semester ging de consumptie er met 16,8 % op vooruit. Cijfers van JP Morgan wijzen…