Tag: statistiek

De stand van zaken 124

Groeicijfer 2012: 7,8% –De Chinese groei klokte vorig jaar af op 7,8% en het Bnp beliep 51.000 miljard yuan. Het streefcijfer lag op 7,5%. De nijverheidsproductie steeg in 2012 met 10%, wat bijna 4 % lager ligt dan het jaar voordien. De investeringen verhoogden het afgelopen jaar met 20% en de kleinhandel met 14,3 %. Bij de investeringen was er een ernstige stijging in de kredieten voor de landbouw en deze bestemd voor Centraal-China. De…

Inkomensongelijkheid op alarmniveau

De GINI-coëfficiënt in China bedraagt volgens het Nationaal Statistisch Bureau 0,474 en dat is boven het door de UN bepaalde alarmniveau van 0,4. Dit is de eerste actualisering sinds 12 jaar en het is nu wachten op de maatregelen van de Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie die klaar is met een voorstel. Inkomensongelijkheid wordt uitgedrukt in een GINI-cijfer, dat ligt tussen 0 (volstrekte gelijkheid) en 1 (volstrekte ongelijkheid). In de Maotijd bedroeg de GINI-coëfficiënt 0,25. Het Nationaal…

Weer meer groei, maar van hogere kwaliteit.

Ook de Wereldbank bevestigt nu het groeiherstel van de Chinese economie. De planners van de Chinese overheid werken echter een verbeterd model uit voor die groei. De Wereldbank voorspelt voor 2013 een economische groei in China van 8,4%. Dat is meer dan eerder verwacht. De industrie en de exportsector doen het opnieuw beter. Stimulerende maatregelen van de regering en de snellere goedkeuring van grote infrastructuurprojecten zijn volgens de Wereldbank de verklaring voor de heropleving. De…

De stand van zaken 118

Nieuwe groeicijfers –Volgens een blauwboek van de Chinese Academie voor Sociale wetenschappen zou de Chinese economie volgend jaar 8,2 % vooruit gaan, vergeleken met de 7,7% groei die dit jaar wordt verwacht. Volgens het rapport zou de economie de komende 10 jaar nog kunnen blijven doorgroeien aan 7,5 tot 8%  jaarlijks. Officieel steeg de inflatie met 2 %. Bloomberg meent te weten dat de nijverheidsproductie met 9,8 % steeg in november en de kleinhandel met…

Industrie maakt minder winst in juli

De winsten van de industriële bedrijven daalden in juli met 2,7 % tot 2700 miljard yuan en dit deed de beursindex te Shanghai dalen tot een laagterecord sinds 41 maanden. Staatsondernemingen gingen met 12 % achteruit terwijl privéondernemingen hun winsten zagen stijgen met 15 %. Maandag maakte het Nationaal Bureau voor de Statistiek bekend dat de winstcijfers in de industriële sector in juli daalden met 2,7 %. Tijdens de eerste 6 maanden bedroeg de achteruitgang…

De Stand van zaken 95

Min inflatie, maar ook afname bedrijvigheid –China’s verbruikersprijsindex verhoogde in mei maar met 3 % en dit is het laagste cijfer sinds 17 maanden. De prijsindex van de producenten bedroeg in mei 1,4 % minder dan het jaar voordien. De cijfers vallen lager uit dan verwacht en worden toegeschreven door minder import van inflatie en de zwakke binnenlandse vraag. Verwacht wordt dat deze terug opveert in het tweede semester. Ondertussen werd de rente verlaagd en…

De Stand van zaken 82

China al nr 1? –Volgens officiële WB- en IMF-cijfers was China’s economie in 2010 70 % zo groot -in koopkrachtpariteit vergeleken- als de Amerikaanse. Deze cijfers worden betwist door Arvinnian van het Peterson Institute for International Economics. Volgens hem worden de Chinese gegevens zwaar onderschat en ligt China al voorop. Alles heeft te maken met het International Comparison Program (ICP) van de WB die de prijzen vergelijkt in de diverse landen. Dit zou de data…

De stand van zaken 77

Winst- en groeicijfers –China’s winsten in de nijverheid stegen vorig jaar met 25 % om 54.500 miljard yuan te bereiken, aldus het Bureau voor Statistiek. De staatsondernemingen waren goed voor 1500 miljard yuan, 15 % meer. In de petroleum- en energiesector daalden de winsten nogal vergeleken met het jaar voordien. China’s Purchasing Manager Index (inkoopmanagersindex), ofwel PMI, liet in januari nog steeds een stijgende lijn zien. In januari bereikte deze in China 50,5 procent en…

2011: historische urbanisatiegraad en volgehouden groei

Voor het eerst in de geschiedenis telt China meer stadsbewoners dan plattelanders, 691 miljoen tegen 657 miljoen. Deze en andere cijfers komen uit het jaarverslag van het Nationaal Bureau voor Statisitek (NBS).  In 1949 leefde nog 90% van de bevolking op het platteland, rond 2030 wordt verwacht dat het nog slechts een derde zal zijn. De urbanisatie van China zal nog lange tijd de bouwsector en de industrie in het algemeen stimuleren. De gemiddelde stedeling…

De stand van zaken 70

Inflatie vermindert nog –De inflatie is in november afgenomen tot 4,2 % op jaarbasis, het laagste niveau sinds september 2010. Vooral de prijs van voeding nam maar met 0,8 % toe. Ook de index van de productieprijzen nam sterk af om tot 2,7 % te vallen. De verhoging van de nijverheidsproductie bedroeg maar 12,4 %, het laagste sinds augustus 2009, terwijl de groei van de verkoop in de kleinhandel blijft voortduren met +17%. De investeringen…