Tag: statistiek

De stand van zaken 183

IMF verhoogt groeivoet Het IMF heeft de groeivoet van de Chinese economie dit jaar met 0,3% verhoogd tot 7,5 %. Dit is overigens het officieel streefcijfer. Volgens China Securities Journal voorspelt het The State Information Center tijdens het tweede kwartaal eveneens een groei van 7,4%, hetzelfde cijfer als in Q1. De laatste PMI-cijfers wijzen op een expansie van de economie. Het PMI in de nijverheid steeg van 50,3 in maart naar 50,4 in april terwijl…

Het bnp groeide met 7,7% in 2013

Het Bureau voor de Statistiek deelde zopas mee dat het Chinese bnp vorig jaar met 7,7 % toenam, licht boven de 7,5% doelstelling. Voor dit jaar wordt eveneens met een lichte vooruitgang gerekend, hoewel nog geen officieel streefcijfer werd voorop gesteld. Zopas verscheen eveneens het document dat de jaarlijkse landbouwpolitiek uitstippelt. Vorig jaar bedroeg de groei dus 7,7 %, volgens de officiële cijfers. De buitenlandse handel steeg met 7,6% en noteerde een recordoverschot van $…

De stand van zaken 165

Economische conferentie afgelopen De jaarlijkse conferentie waarop de economische koers voor het komende jaar wordt uitgestippeld, is afgelopen. China zal de proactieve fiscale politiek en voorzichtige monetaire politiek van dit jaar voortzetten weliswaar meer in marktrichting. Op alle niveaus worden de besturen gevraagd de hervormingen verder te sturen. Graan en landbouw blijven prioritair. Vooral de overproductie in bepaalde sectoren zal worden tegen gegaan. Ook is er bezorgdheid om problemen in milieu, eetwarenkwaliteit en in de…

Nergens verbetert levensstandaard even snel als in China

We lezen regelmatig in onze media dat het binnenlands verbruik en de levensstandaard in China te traag groeien. Klopt dat? John Ross, een medewerker van China.org.cn spreekt de bewering tegen en wijst meteen ook op de snel stijgende levenskwaliteit.   In werkelijkheid is de groei van het binnenlands verbruik in China hoger dan in enig ander land, en dat zowel qua verbruik door de gezinnen als qua regeringsinvesteringen in gezondheidszorg en onderwijs. Bovendien is de…

De stand van zaken 147

Tractebel Engineering bouwt LNG-terminal Tractebel Engineering, de ingenieurstak van GDF Suez met 3.300 medewerkers heeft het contract in de wacht gesleept voor de bouw van een LNG-terminal in Pudong. Het bureau mag instaan voor het projectmanagement en adviesdiensten verlenen op de bouwwerf van twee nieuwe 100.000m³ LNG-tanks en aanverwante cryogene installatieleidingen en van twee nieuwe waterbadverdampers met dompelbrander om de bestaande opslag- en hervergassingscapaciteit op te voeren. De looptijd van het project is 33 maanden.…

Economische cijfers mei bekend

De ietwat mindere economische cijfers gedurende de meimaand lokken gemengde reacties uit. Westerse analisten hebben het over zwakke prestaties. Premier Li Keqiang noemde de groei relatief snel en de werkgelegenheid stabiel maar waarschuwde voor gecompliceerde factoren die een nauwkeurige controle vergen. Volgens de cijfers van het statistisch bureau steeg de inflatie in mei met 2,1 %, 0,3% minder dan de maand voordien en het laagste cijfer sinds 3 maanden terwijl de productieprijzen met 2,9% daalden…

De stand van zaken 135

Groeicijfers en prognoses China haalde tijden het eerste kwartaal een groei van 7,7%, iets lager dan wat westerse waarnemers verwachtten. De groei in de nijverheid bedroeg in maart 8,9 % en de kleinhandel steeg met 12,5%. In Q1 groeiden de investeringen met 20,3%. De Wereldbank heeft ook China’s groeicijfers bijgesteld voor dit jaar tot een groei van 8,3% en tot 8,0% volgend jaar. Azië en het gebied rond de stille oceaan dragen tot 40 %…

De stand van zaken 124

Groeicijfer 2012: 7,8% –De Chinese groei klokte vorig jaar af op 7,8% en het Bnp beliep 51.000 miljard yuan. Het streefcijfer lag op 7,5%. De nijverheidsproductie steeg in 2012 met 10%, wat bijna 4 % lager ligt dan het jaar voordien. De investeringen verhoogden het afgelopen jaar met 20% en de kleinhandel met 14,3 %. Bij de investeringen was er een ernstige stijging in de kredieten voor de landbouw en deze bestemd voor Centraal-China. De…

Inkomensongelijkheid op alarmniveau

De GINI-coëfficiënt in China bedraagt volgens het Nationaal Statistisch Bureau 0,474 en dat is boven het door de UN bepaalde alarmniveau van 0,4. Dit is de eerste actualisering sinds 12 jaar en het is nu wachten op de maatregelen van de Nationale Ontwikkelings-en Hervormingscommissie die klaar is met een voorstel. Inkomensongelijkheid wordt uitgedrukt in een GINI-cijfer, dat ligt tussen 0 (volstrekte gelijkheid) en 1 (volstrekte ongelijkheid). In de Maotijd bedroeg de GINI-coëfficiënt 0,25. Het Nationaal…