Tag: statistiek

Zakenklimaat blijft redelijk gunstig

De index voor het zakenklimaat in China  blijft stijgen, maar het ondernemersvertrouwen neemt af.  China werkt aan betere en snellere statistieken. De zogenoemde index voor het zakenklimaat, die het Nationaal Bureau voor de Statistiek (NBS) elk kwartaal opstelt, is gestegen tot 135,6: bijna twee punten meer dan tijdens het eerste kwartaal. Dat is het algemene beeld. Bij nader toezien, blijkt er een onderscheid nodig tussen de branches. De zakenwereld heeft volop vertrouwen in de sectoren…

Bijstandsuitkering flexibel aan prijzen vastgemaakt

China maakt het systeem van minimum bijstandsuitkeringen flexibeler en meer gevarieerd. De prijsstijgingen zullen van invloed zijn op de hoogte van de uitkeringen. Dat is een maatregel die de regering heeft genomen in samenspraak met het nationaal bureau voor de statistiek. De plaatselijke overheden hebben de opdracht gekregen hun minimum bijstandsnorm te bepalen op basis van de levensduurte en van de Engel coëfficiënt (verhouding tussen inkomen en uitgaven aan primaire levensbehoeften) in hun regio. De…

AR Tibet telt meer dan 3 miljoen inwoners

De Autonome Regio Tibet telt iets meer dan 3 miljoen permanente inwoners waarvan 90 % Tibetanen. Dit blijkt uit de gegevens van de laatste volkstelling. Tibet is China’s minst bevolkte provincie of regio. Bij het ontstaan van de Autonome Regio in 1959 telde het gebied maar 1,23 inwoners. Volgens de recente volkstelling groeide dit aantal aan tot meer dan 3 miljoen nu. De zesde volkstelling telde 14 % meer inwoners vergeleken met de vorige telling…

Bejaarden leiden de trend naar toenemende binnenlandse consumptie

Bejaarden zullen zorgen voor een sterke toename van de binnenlandse consumptie in China. Binnen vijf jaar zullen bejaarden, met 200 miljoen mensen, vijftien procent van de totale bevolking uitmaken. Er wordt verwacht dat zij tegen die tijd drie keer meer gaan kopen dan nu het geval is. Hun uitgaven voor consumptie zouden stijgen tot 4,3 miljard yuan. Dat is tenminste wat onderzoekers van een bedrijf uit Hong Kong hebben uitgerekend en op basis van interviews…

China’s groei 10,3 % in 2010

China’s economie groeide terug met meer dan 10 % vorig jaar en de inflatie bedroeg 3,3 %. Toch verdiende Li Modaal 7,8 % meer als stedeling en meer dan 10 % als ruraal inwoner Het BNP groeide dus vorig jaar aan met 10,3 % tot 39.000 miljard yuan. Daarmee wordt China verwacht over Japan te wippen, maar daar is van Chinese zijde geen triomfalisme mee gemoeid. Het BNP per inwoner bedraagt in Japan immers 42.431…

Tienjaarlijkse volkstelling gestart

Vandaag gaan zes miljoen volkstellers op pad voor de tienjaarlijkse volkstelling, die tien dagen zal duren. Het gaat om de grootste volkstelling ter wereld. De telling uit 2000 vond 1,295 miljard personen, maar sindsdien trokken heel wat migranten naar de steden. Deze telling is de zesde, maar het is de eerste keer dat  de bevolking geteld wordt waar ze leeft en niet waar de hukou geregistreerd is. Deze manier laat beter toe de demografische veranderingen…

Nieuwe lijst van superrijken

De nieuwe Hurunlijst van de rijkste Chinezen is bekendgemaakt. De lijst van Chinese dollarmiljardairs wordt langer, ze zijn nu al met 189. Dat zijn er meer dan in de USA. De 1000 rijkste Chinezen zagen hun rijkdom in twee jaar tijd met 64 % verhogen en met 26 %  het laatste jaar. Dit jaar wordt de lijst aangevoerd door de 65-jarige Zong Qinghou van de drankenfirma Wahaha,die ooit begon met gezondheidsdrankjes voor peuters. Met zijn…

Hoeveel appartementen staan er leeg?

Hoeveel appartementen staan leeg in de Chinese grootsteden? Sommigen spreken van 50% en meer. Krijgen we weldra een eerste antwoord op de vraag? Het Nationaal Bureau van de Statistiek doet een onderzoek naar het aantal leegstaande appartementen in de vijf belangrijkste steden van China. Er bestaan hierover geen betrouwbare gegevens en er is zelfs geen definitie. Het onderzoek moet eind september af zijn, maar het is onduidelijk of de resultaten zullen gepubliceerd worden. Bedoeling zou…

De stand van zaken 10

Chinese economie groter dan Japanse Tijdens het tweede kwartaal is de Chinese economie volgens de Financial Times groter geworden dan de Japanse. De Japanse groeide maar met 0,4 %, lager dan de verwachte 2,3 %, zodat de Japanse productie 1288 miljard $ voortbracht, terwijl de Chinese 1337 miljard $ bereikte. In termen van koopkracht overtrof China Japan reeds tien jaar geleden, maar per hoofd berekend ligt het Japans cijfer echter tien keer zo hoog als het…

Groei economie koelt af

China’s economie groeide het tweede kwartaal ‘maar’ met 10,3 %, terwijl dat tijdens het eerste kwartaal nog 11,9 % bedroeg. Dit wijst er volgens premier Wen op dat de macro-economische politiek ter afkoeling van te hete sectoren werkt. Met de 10,3 % groei tijdens het tweede kwartaal komt de globale groei tijdens het eerste semester op 11,1 % te liggen. Andere gegevens uit juni wijzen eveneens op een afkoeling van ’s werelds snelst herstellende economie…