Tag: talent

Demografisch dividend verandert in talentdividend

Genoot China door zijn bevolkingsgroei vroeger van een ‘demografisch dividend’, ondertussen is dit omgevormd tot een talentendividend. Het land bezit immers over de grootste talentenpool, het menselijk potentieel in wetenschap en technologie en het totale aantal onderzoekers. Dit biedt een sterke ondersteuning voor technologische vooruitgang, industriële omvorming en modernisering.

Exit Chinese toponderzoekers uit VS

Biochemicus Kunliang Guan en neurowetenschapper Fu Xiangdong zijn teruggekeerd uit de VS en kregen een belangrijke functie in China. Ze zijn niet de enige Chinese toponderzoekers die hun Amerikaanse baan verliezen en naar China terugkeren.

Meer talent en technologie naar de rurale gebieden

China wil de komende jaren meer technologisch talent aantrekken in de rurale gebieden. De technologische groten zien de digitalisering van de landbouw best zitten want voor hen is het een middel om vaste voet te verwerven in de online kruideniersmarkt die tegen 2023 $ 120 miljard zou bedragen

Shenzhen lonkt naar buitenlands talent

Om het hoog gegrepen doel van innovatiecentrum waar te maken, werkt Shenzhen aan een verbetering van haar onderwijs en onderzoek. Daartoe wil de stad buitenlands talent aantrekken en zelfs burgers uit Hongkong en Macao een stedelijke hukou toekennen

Shanghai trekt internationaal talent aan in groen Lingang

In de nieuwe stad Lingang wil Shanghai internationaal talent aantrekken voor topnijverheden en moderne diensten, zo onthulde het stadsbestuur bij de voorstelling van het ontwikkelingsplan op lange termijn. Tegen 2020 zou Lingang 800.000 bewoners tellen in het vrij groen gebied dat zal uitgerust zijn met slimme communicatiesystemen en voorzien van internationale scholen, ziekenhuizen en andere aangepaste diensten. Lingang ligt op 75 km van Shanghai ’s centrum, meer bepaald aan de voet van de 30 km…