Tag: voedselveiligheid

Op een groen blaadje 184

Actieplan voor schone meren China heeft een actieplan gepubliceerd om tussen 2013 en 2020 de meren te beschermen waarvan het water van goede kwaliteit is. Het gaat dus niet om de moeilijke gevallen zoals Dianchi in Kunming of Taihu maar om 365 andere. Beschermende maatregelen zullen afgekondigd worden in vijf gebieden met een goede waterkwaliteit zoals in het noordoosten, oosten, Yunnan-Guizhou plateau, Qinghai-Tibet plateau en de regio Binnen Mongolië-Xinjiang. In plaats van enkel de waterkwaliteit…

Historische doorbraak in samenwerking met Australië

President Xi en de Australische premier Abbott hebben in Canberra aangekondigd dat de besprekingen voor een bilateraal vrijhandelsverdrag rond zijn. Het verdrag is het eerste van China met een ontwikkeld G20 lid, en volgens Abbott ook het meest vergaande van alle bilaterale vrijhandelsverdragen die China al afsloot. Er komt ook een allesomvattend strategisch partnerschap.

Op een groen blaadje 175

Naar strengere straffen voor luchtvervuiling Het voorstel van herziene wet op de luchtverontreiniging vraagt dat de lokale besturen boven het kantonnaal niveau controlesystemen installeren en strengere straffen opleggen aan vervuilers. Het voorstel stelt hen verantwoordelijk voor de luchtverontreiniging in hun gebied en de beoordeling van hun prestaties zal ook toegankelijk zijn voor het publiek. De huidige wet dateert nog uit 2000 en de vernieuwde versie wordt tot 8 oktober aan de publieke opinie voorgelegd. De…

Op een groen blaadje 172

Naar steun voor verspreide zonnepanelen Verwacht wordt dat China de verspreide zonnepanelen gaat promoten. Dit zijn de zonnepanelen dichtbij gebruikers en KMO’s. Momenteel produceren deze in China maar 1 % van de met zonne-energie opgewekte capaciteit terwijl dit 70% bedraagt in Duitsland en 80% in de VS. Hoofd Wu Xinxiong van het Energiebestuur gaf tijdens een vergadering van de sector al de hint dat zonneprojecten aangemoedigd zullen worden op brakke gronden en heuvels, bij meren…

Naar meer grootschalige intensieve landbouw

Volgens South China Morning Post heeft het Agricultural Cultivation Bureau van het Ministerie van Landbouw recentelijk 1.700 boerderijen en 3.200 landbouwbedrijven in de sectoren zaadverdeling, melkproductie en rubberplantages overgenomen. Dit volgt op eerdere samensmeltingen van kleinere bedrijven onder de paraplu van staatsbedrijven zoals China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corp.

Op een groen blaadje 171

Versneld naar vastgoedtaks De wetgever zal zich voor het jaareinde buigen over een stappenplan ter invoering van een vastgoedtaks. Gezien de gemaakte vooruitgang zou het wetgevend proces tegen 2016  afgewerkt kunnen zijn zodat het systeem tegen 2017  operationeel zou zijn. De uitbreiding van de pilotgebieden Chongqing en Shanghai bleek onmogelijk door het ontbreken van een wettelijke basis. De nieuwe hervorming omvat zowel een vastgoedtaks voor de eigenaars als een grondtaks voor de ontwikkelaars. Eigendomsregistratie in de dorpen…

5 opgepakt in fastfood voedselschandaal

Shanghai Husi heeft fastfoodketens McDonalds en KFC vlees toegeleverd waarvan de versheidsdatum overschreden was. Vijf topmensen zijn aangehouden maar nu breidt de Chinese vertwijfeling over de kwaliteit van het voedsel zich ook uit naar de Westerse bedrijven en ketens. Een programma van Dragon TV, een zender uit Shanghai, bracht aan het licht dat de firma Husi waarvan de eigenaar de OSI-groep is uit Illinois, bedorven vlees verwerkte en er een nieuwe versheidsdatum op aanbracht. Husi…

Vlees en groenten worden getraceerd

China zet in 50 steden een systeem op poten dat de verbruikers in de supermarkt toelaat de oorsprong en de bestemming van groenten en vlees na te gaan. 1,7 miljard werd al in het systeem geïnvesteerd.   Als het succesvol is, kan verwacht worden dat het uitgebreid wordt en later navolging krijgt bij andere producten. Naar aanleiding van de week van de voedselveiligheid werd op een expo in Beijing bekend dat het ministerie van Handel…