Tekort aan seniorenhomes in Guangdong

De komende jaren zal het aantal senioren in de provincie Guangdong jaarlijks met bijna een half miljoen toenemen. De bestaande instellingen kennen reeds een tekort aan bedden wegens gebrek aan financiën. Ook inzake buurtgebonden voorzieningen bestaat een schrijnend tekort. Het 12e vijfjarenplan moet dringend voorzieningen treffen als de provincie wil voorbereid zijn op de komende verouderingstsunami.
De bevolking van de provincie Guangdong zal het meest verouderen tussen 2015 en 2035. Momenteel bedraagt het aantal personen ouder dan 65 maar 8,17 % van het totaal, maar het aantal neemt jaarlijks met 3,5 % toe. Het aantal senioren zal stijgen met 480.000 per jaar en zal in 2035 17 miljoen bereiken en in 2050 21 miljoen, aldus een onderzoeksrapport van de provincie.  Als niet dringend aandacht besteed wordt aan het probleem riskeert de provincie eerder oud te worden dan welvarend. Met de toepassing van de éénkindpolitiek hebben meer en meer gezinnen één kind, twee ouders en vier grootouders. Doordat de huren sterk stijgen en de arbeidsmarkt krap is, staan ouders onder druk om terzelfdertijd hun kinderen op te voeden en zorg te dragen voor de ouderen in de familie. Bovendien is de eerste generatie migranten bijna aan het pensioen toe.

Senioren feesten op 09/09

Senioren feesten op 09/09


Guangdong was in het verleden weliswaar een voorloper op het economische, maar op het sociale vlak bestaat in elk geval een tekort aan voorzieningen voor senioren bij gebrek aan voldoende fondsen. In een rustoord in Kanton dat door de regering gerund wordt, zijn de 1100 bedden volzet en dagelijks komen er 100 aanvragen bij.  De provinciale homes kennen ook wachtrijen. In de niet-gouvernementele zijn de single kamers en standaardkamers te weinig talrijk, alhoewel ze substandaard zijn. Luxueuze kamers zijn er te over. Guangdongs verpleegtehuizen tellen maar 90.000 bedden, goed voor amper 1 % van de ouderenbevolking. Volgens onderzoek wil 6 % van de stedelijke senioren leven in een tehuis voor ouderen. Inzake gemeenschapsdiensten op buurtniveau bestaan er maar 37 pilootcentra die diensten verlenen aan 50.000 oudjes in de gehele provincie. Sommige ontspanningscentra voor senioren kennen een mismanagement en degradeerden tot clubs waar enkel mahjong gespeeld wordt. Het overheidsbudget ziet zorg voor ouderen niet echt als prioritair en de fondsen komen van loterijen en caritatieve werken. Bij de niet-gouvernementele organisaties speelt de hoge grondprijs een belangrijke rol in het tekort aan nieuwe initiatieven.
Nu het twaalfde vijfjarenplan opgemaakt wordt, wil de provincie dat er ouderenhomes zijn voor 3 % van de seniorenbevolking in de Parelrivierdelta. De provincie verwacht dat de straat- en dorpscomités dienstencentra voor de senioren ter beschikking stellen. Van alle steden in de delta wordt steun verwacht voor de niet-gouvernementele initiatieven. Voor de diensten die aan huis geleverd worden, zullen Kanton en Foshan in een eerste fase als piloot fungeren. Bestaande ontspanningscentra op buurtniveau zullen gemoderniseerd worden.
Lees ook dossier veroudering, sectie rusthuizen

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *