Naar schonere vee- en pluimveeteelt

Omdat de recent verrichte milieutelling uitwees dat landbouw meer het water vervuilt dan gedacht, gaat het ministerie van Landbouw maatregelen treffen voor milieuvriendelijker bemesting en zullen ook meer methaangistingstanks worden geïnstalleerd.
De voorbije twee jaar werd een half miljoen agenten op pad gestuurd om aan 6 miljoen bronnen gedetailleerde steekproeven te doen over milieuvervuiling; dat leverde een totaal van 1 miljard data op. Een van de voornaamste verrassingen was dat het water in 2007 30 miljoen ton COD (Chemical Oxygen Demand) bevatte, bijna het dubbele dan voorheen werd aangenomen. Blijkt dat 43 % van deze vervuiling door de landbouw komt, met name door intensieve vee- en pluimveeteelt. Het ministerie is dan ook van plan om deze boerderijen te helpen met een schonere bemesting, onder meer door het installeren van methaangistingstanks. In 2008 gebruikten 30 miljoen rurale families methaangas. Er komen eveneens maatregelen om het lozen in rurale gebieden te beperken en de efficiëntie van de chemicaliën te verbeteren. Aan 160 miljoen boeren zullen gratis bemestingsdiensten worden verstrekt. Dit jaar zou 4,5 miljard worden uitgetrokken voor de verbetering van het landbouwmilieu.
Zie ook CCTV-fragment

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *