Noodsituatie Tianjin

Er zijn vragen en onzekerheden over de oorzaken en de gevolgen van de ramp in Tianjin en de gevaren die de chemische stoffen in de omgeving nog inhouden.

Die gevaarlijke stoffen hebben een ingewikkelde samenstelling die ook kan veranderen en verbindingen maken onder invloed van de explosies. Er word echter verwacht en gehoopt dat er geen nieuwe explosies komen.
De meest recente updates over het aantal slachtoffers en mensen die gered staan in het artikel met de oorspronkelijke feiten.

foto China Daily

school als opvangcentrum foto China Daily

Gevaarlijke situatie

Het leger heeft een team naar Tianjin gestuurd van 214 specialisten in het werken met en onschadelijk maken van nucleaire en biochemische stoffen. Zij dragen speciale maskers en pakken: het moet nog worden vastgesteld, maar het is mogelijk dat een van de gevaarlijke stoffen het zeer giftige cyanide is. Een van de mogelijke oorzaken die worden onderzocht is dat er vluchtige chemische stoffen aan de basis liggen van de explosies. Vanochtend zijn er overigens nog twee grote explosies geweest, gevolgd door kleinere ontploffingen om de tien minuten. Het leger laat ook 130 soldaten helpen bij de redding en heeft drones en helikopters ingezet om de rampplek te observeren en om verder te blussen.
Volgens de brandweer van Tianjin is het vuur onder controle, maar zal het nog lange tijd duren voor het helemaal uit is. De politie heeft gemeld dat er donderdag in de namiddag zwaveldioxide, koolmonoxide en stikstofdioxide in de lucht zat, in de buurt van het vuur, maar niet op 2 km daar vandaan. Nadat was bevestigd dat er 12 mensen van de brandweer waren omgekomen bij het blussen, zijn de werkzaamheden ’s ochtends een tijdje onderbroken geweest. Foto’s van gewonde brandweermannen waren te zien op de sociale media. Hulpverleners moesten ook weg omdat het niet duidelijk was wat er zich precies in de pakhuizen bevond en in welke hoeveelheden het was opgeslagen. Na de nodige controles kon de brandweer terug aan het werk.
mp's

Bezorgde burgers en media

De milieuorganisatie Greenpeace Beijing heeft zijn bezorgdheid geuit over de gezondheidsrisico’s. De China Youth Daily heeft op de website van de firma waar de ontploffing gebeurde gelezen dat er cyanides en tolueen diisocyanaat lagen in hun magazijnen. Sinds vandaag is die website ontoegankelijk. Greenpeace beaamt dat en op basis van informatie van het meetstation Tianjin Tanggu zegt de milieuorganisatie dat er ook calcium carbide aanwezig was. De chemische stoffen genoemd door het blad en door de organisatie zijn giftig en kunnen op korte of lange termijn irritaties verwekken en de gezondheid schaden. Een woordvoerder van Greenpeace heeft aan de autoriteiten gevraagd dat ze de situatie nauwgezet observeren om zo snel mogelijk de nodige informatie te kunnen geven over de oorzaken en de mogelijke gevaren. Een hoofdingenieur van het Algemeen Instituut voor Mijnbouw en Metallurgie heeft aan de China Youth Daily uitgelegd dat het blussen bemoeilijkt wordt doordat er zoveel chemische stoffen zijn op de rampplek en dat ze nieuwe verbindingen maken tijdens een explosie. Greenpeace is ook bevreesd dat de regen die voorspeld is voor vrijdag het watersysteem van de stad zal vervuilen.
tianjin-army-aDe Global Times heeft in een commentaar begrip voor enige terughoudendheid om informatie te verspreiden vanwege de ingewikkelde situatie en de onzekerheden. Het blad vindt dat de overheid efficiënt heeft gehandeld tot nog toe en over het algemeen transparant heeft gecommuniceerd. De officiële krant merkt echter ook op dat er twijfels en kritieken leven onder het publiek en vraagt dat de autoriteiten duidelijk uitleggen waarom ze bepaalde informatie nog niet kunnen of willen vrijgeven. Het commentaar in de Global Times eindigt met de oproep om in elk geval de voorrang te geven aan de steun en de aanmoediging voor de hulpverleners en de brandweer.
China Daily, Xinhua, SCMP, Global Times

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.