Top G20 : unanimiteit verbergt met moeite verdeeldheid

Op het vlak van de internationale handel heeft de G20 top unanimiteit bereikt. Zowel het protectionisme wordt aan de kaak gesteld evenals unfaire handelspraktijken. Over het klimaat waren 19 het eens, maar ze noteerden het feit dat de VS uit het klimaatakkoord stapt.

De top van de G20 leiders bereikten volledige unanimiteit over de wereldhandel, maar deze over de klimaatverandering was maar een unanimiteit minus de VS. De BRICS-landen bereikten onderling al overeenstemming over het uitbouwen van een wereldeconomie en het verbeteren van het wereldwijd economisch bestuur. Het was de Chinese president die als roterend voorzitter de informele BRICS-vergadering voorzat. Xi beloofde dat de jaarlijkse BRICS-vergadering zal plaats vinden van 3 tot 5 september te Xiamen in Fujian. In zijn toespraak benadrukte de Chinese president dat de BRICS-landen zich bij het aanpakken van conflicten moeten houden aan het principe van het multilateralisme.
Ook in zijn toespraak voor de G20 vroeg Xi de grote economieën om zich te houden aan open economieën en aan een multilateraal handelsregime. Voorts vroeg hij hen nieuwe groeidrijvers te stimuleren, een meer inclusieve groei na te streven en het wereldwijd economisch bestuur te verbeteren. Wat de nieuwe groeidrijvers betreft onderschreef hij de rol van innovatie en ontwikkeling bij het aanwakkeren van wereldwijde groei. Hij stelde voor dat de G20 leden de samenwerking opdrijven op het vlak van digitale economie en de nieuwe industriële revolutie. Daarbij kunnen nieuwe technologieën, nieuwe nijverheden, nieuwe zakenmodellen en nieuwe producten ontwikkeld worden. Vrijdagvoormiddag toen het probleem van het terrorisme behandeld werd, verzekerde Xi Jinping de G20 van de volledige Chinese medewerking.

Slotmededeling

De ideeën van Xi over wereldhandel werden overgenomen door het slotakkoord dat oproept om elkaars markten open te stellen voor eerlijke handel volgens de internationale regels. De WTO komt ongehavend uit de top. Als toegift aan de Amerikaanse president Trump stelt de eindmededeling ook dat wanneer er sprake is van unfaire concurrentie de landen legitieme acties mogen ondernemen in het handelsgeschil. Over staal blijft de G20 gehecht aan de ontwikkeling van het Global Forum on Steel Excess Capacity dat vorig jaar op de top in China werd opgericht. De leden beloofden tegen november met actieplannen te komen en hierover op de volgende top te rapporteren.
Minder eensgezindheid was er over het thema van de klimaatverandering. 19 blijven het akkoord van Parijs volgen. De 19 noteren dat de VS zich uit het akkoord terugtrekt. De VS drong aan om in de tekst ook op te nemen dat fossiele brandstoffen schoner en efficiënter ontwikkeld dienen te worden. Dit wordt gezien als een referentie om de VS-export van aardgas te stimuleren.
Op het vlak van migratie werd van Europese zijde opgeroepen tot het aanpakken van het probleem  mensensmokkelaars.  Op aandringen van Rusland en China werd dit probleem echter doorgeschoven naar de UN die hiervoor bevoegd is. De deelnemers werden het wel eens om samen met de Wereldbank een fonds van 324 miljoen dollar in het leven te roepen dat vrouwelijk ondernemerschap ondersteunt in ontwikkelingslanden. Ook Ivanka Trump die op een bepaald ogenblik haar vader op de top verving, stond achter dit plan.
Na afloop feliciteerde president Trump kanselier Merkel voor de manier waarop ze de top geleid heeft. Van EU-zijde is er tevredenheid dat de slotmededeling een G20 mededeling is en niet van de G19. In de marge van de top waren er ook heel wat bilaterale ontmoetingen. De presidenten Trump en Putin kwamen overeen een vredesregeling verder uit te werken voor het zuidwesten van Syrië. Niettegenstaande een grensgeschil drukten de Chinese en de Indische president elkaar toch de hand. Ook met de Amerikaanse president Trump had Xi Jinping een gesprek. Een eerste ronde van economische dialoog met de nieuwe administratie volgt op 19 juli.
In Hamburg zijn zware rellen uitgebroken  waardoor mevr. Trump niet kon deelnemen aan het programma dat voorzien was voor de echtgenotes. President Trump was volgens de Financial Times ook de enige leider die na afloop van de top geen persconferentie gaf. Het blad citeert voorzitter R. Haass van de Council Foreign Relations in Washington die opmerkt dat de G20 onderstreepte hoe geïsoleerd de VS staat op wereldvlak.
Bronnen: China Daily, Peoples Daily, SCMP, FT

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *