Tag: G20

Op G20 toont Modi zich de grote verzoener

De Indische premier Modi poogt op de G20 top zowel het zuiden met het noorden als oost met west te verzoenen. Di bleek zowel over Oekraïne, het klimaat als over het schuldenprobleem. De G20 zijn het eens de Afrikaanse Unie als lid te aanvaarden. De top stelde ook een spoorverbinding voor die van India over het Midden Oosten zich uiteindelijk tot Europa zou uitstrekken.

Voorbije week was diplomatiek druk

Het gonsde de afgelopen week van diplomatieke activiteiten. Staatsraad Yang Jiechi en BuZa minister Wang Yi bezochten elk een aantal landen. Hoogtepunt was de G-20 top van BuZa ministers in Bali. Op de top was er een conflict met Rusland maar werden ook een trits bilaterale contacten gelegd. Tussen EU en China vond eveneens een dialoog op hoog niveau plaats over het klimaatbeleid en duurzame ontwikkeling.

Xi dringt op G20 aan op samenwerking tegen Covid 19-virus

‘Enkel met solidariteit en samenwerking kan de internationale gemeenschap het coronavirus overwinnen’ was de boodschap van de Chinese president Xi Jinping op de G20-top die via video werd gehouden. Xi deed ook een aantal voorstellen. Vandaag hebben de Amerikaanse president Trump en Xi Jinping met elkaar gebeld.

G20: China op de bres voor multilateralisme

Zowel in zijn toespraken voor de G20, deze voor de BRICS leiders als tijdens bi-en trilaterale gesprekken legde de Chinese president Xi Jinping de klemtoon op het hoog houden van het multilateralisme, de strijd tegen protectionisme en voor het behoud van een op de WTO gebaseerd systeem van wereldhandel. President Trump die tevreden was zijn over zijn onderhoud met Xi beloofde dat er geen nieuwe heffingen komen op Chinese goederen.

Xi en Abe het eens over bilaterale betrekkingen

President Xi Jinping werd door de Japanse premier Abe uitgenodigd om volgend jaar een staatsbezoek te brengen aan Japan. De uitnodiging is maar een van de vele punten waarover beide staatslui het eens werden. Blijkbaar zoekt Japan een nieuw evenwicht tussen China en de VS en wil het vooral door de nieuwe zijderoutes aansluiting vinden met opkomende –en ontwikkelingslande

G20 zoekt consensus over faire en duurzame ontwikkeling

Op de G20-top in Buenos Aires heeft de Chinese president Xi Jinping vier voorstellen gedaan om tot een meer rechtvaardige en duurzame wereldontwikkeling te komen. De BRICS-landen waren het alvast eens in hun streven om het multilateralisme te bewaren en vaardigden een gemeenschappelijke verklaring uit over de hervorming van de WTO.