Versnelde voorbereiding voor permanent bemand Chinees maanstation

De China National Space Administration (CNSA) heeft de start van fase 4 van de maanverkenning aangekondigd. Daarin zitten voorbereidingen om op de maan een permanent bemand wetenschappelijk station te bouwen.

Adjunct-directeur Wu Yanhua verklaarde dat in fase 1 ‘rond de maan gevlogen is’, in fase 2 ‘op de maan geland is’, in fase drie ‘van de maan teruggekeerd is’ en men in fase 4 ‘op de maan zal blijven’.

De belangrijkste doelstelling van fase 4 is wetenschappelijke exploratie van de zuidpool van de maan, om de bouw te vergemakkelijken van een permanente gerobotiseerde maanbasis die in staat zal zijn gedurende langere perioden mensen te logeren.

Wu benadrukte dat het de Chinese ambitie is het maanstation als wetenschappelijke basis open te stellen voor alle wetenschappers en dat het gezamenlijk kan uitgebaat worden door verschillende landen en organisaties.

Het project voor een maanbasis is opgedeeld in drie stappen: Stap één bestaat uit het onderzoek van het terrein en de bouw van de basisinfrastructuur. Dat zal 10 jaar duren. De tweede stap is het opzetten van een wetenschappelijk station met internationale samenwerking en ook met inbreng van de privésector. De derde stap is de uitbating, met de nadruk op optimale omstandigheden voor internationale wetenschappers.

Vóór 2030 zal China drie maanlanders sturen. Chang’e-6 gaat bodemmonsters verzamelen van de achterkant van de maan, Chang’e-7 gaat op zoek naar water aan de zuidpool, en Chang’e-8 zal het gebruik van plaatselijke materialen en 3D-printing testen. Rond de maan komt een satelliet netwerk voor communicatie en navigatie.

Samenwerking en concurrentie

Wu sprak ter gelegenheid van de opening van een internationaal samenwerkingscentrum voor satellietdata op initiatief van CNSA, en van een datacenter voor een netwerk van remote sensing satellieten van de BRICS landen.

De voorzitter van CNSA, Zhang Keijian, benadrukte het vreedzame karakter van de Chinese ruimteprogramma’s en de oprechte wil om samen te werken.

De VS en China hebben beiden plannen voor een versnelde exploratie van de maan. In januari kondigden China en Rusland plannen aan om reeds in 2027 een maanstation op te zetten. Dat is acht jaar vroeger dan eerder voorzien.

China mag niet deelnemen aan het Artemis programma van de VS. Artemis voorziet internationale samenwerking onder leiding van de VS om een langdurige aanwezigheid op de maan te vestigen. De uitsluiting van China is het gevolg van het Wolf-amendement uit 2011: dat verbiedt de NASA samen te werken met China zonder akkoord van het Amerikaanse Congres.

Bron: Asiatimes

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *