China verwacht hogere graanopbrengst

Dit jaar verwacht China 688 miljoen ton granen te oogsten. Dat is meer dan vorig jaar. Die tendens zal zich de volgende tien jaar doorzetten en maakt China meer zelfbedruipend nu de wereldmarkt voor basisvoedsel door de oorlog in Europa verstoord wordt.

De verwachte graanopbrengst van 688 miljoen ton in 2022 wordt geteeld op 118 miljoen hectare akkerland. Vorig jaar werd 669,4 miljoen ton geoogst. De schattingen komen van de Chinese Academy of Agricultural Sciences.

In de Chinese statistieken worden sojabonen en oliehoudende zaden meegerekend in de categorie granen. Er loop een nationaal project om de afhankelijkheid van ingevoerde sojabonen en oliehoudende zaden te verminderen. Daarom wordt het oppervlak sojabonen verhoogd met 1,4 miljoen hectare, wat de verwachte productie met 25,8% zal verhogen. Ook van oliehoudende zaden wordt 1,9% meer geproduceerd. De productie van varkensvlees, waarvoor veel soja gebruikt wordt, verhoogt met 2,9% tot bijna 55 miljoen ton.

Wu Kongming, voorzitter van de Chinese Academy of Agricultural Sciences benadrukt dat het versterken van de landbouw in China cruciaal is in een onzekere wereldsituatie met een pandemie, (klimaat)natuurrampen en regionale conflicten.

Minder invoer, meer uitvoer

Ook de China Agricultural Outlook (2022-31) werd deze week vrijgegeven. In die studie worden de marktvooruitzichten voor 18 belangrijke landbouwproducten geanalyseerd.

Voor dit jaar wordt een stijgende agrarische productiecapaciteit verwacht, terwijl de stijging van de consumptie van granen en varkensvlees zou moeten afvlakken.

De invoer van ruwe landbouwproducten zal verminderen. De totale invoer van granen zou
3% dalen. De invoer van rijst zal naar schatting met 14,3% dalen, die van tarwe met 29,3% en van maïs met 19,5%.

De uitvoer van fruit en groenten daarentegen zou met 16,5% en 11,3% stijgen.

De prijzen voor landbouwproducten blijven hoog met een risico op pieken. De sterke stijging van kunstmest en de oorlog in Europa verstoren de markt. De prijs voor varkensvlees blijft voorlopig laag maar kan in de tweede jaarhelft stijgen wanneer de productie daalt.

Op langere termijn meer steunen op eigen capaciteit

Tegen de horizon van 2031 verwacht men een stabiel landbouwareaal van 116,7 miljoen hectare. Het aandeel van sojabonen zal verder uitbreiden tot 13,3 miljoen hectare.

Door de steun aan de zaadsector verwacht men een nieuwe generatie betere zaden. Het is de bedoeling 80 miljoen hectare akkers van hoge kwaliteit te creëren met een stabiele opbrengst en moderne machines. Tegen 2031 kan de totale graanopbrengst per hectare 6,4% stijgen. Voor sojabonen kan dat zelfs 34,1% worden; elke hectare zou dan 2.600 kilo soja produceren.

Met een totale opbrengst van 324 miljoen ton maïs en 35 miljoen ton sojabonen zou 88% van de verbruikte granen binnenlandse productie zijn. Vlees- en visconsumptie zal nog sterk stijgen terwijl die van basisgranen vermindert.

Een en ander resulteert in een jaarlijks met 6,5% dalende invoer van maïs en met 1% dalende invoer van sojabonen. Tegen 2031 zou nog 1,2 miljoen ton varkensvlees ingevoerd worden, de helft van vandaag.

Bron: China Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *