Verstedelijking legt klemtoon op provinciesteden

30% van de Chinese bevolking leeft in DE stedelijke oppervlakte van de rurale arrondissementen. De komende jaren legt China bij de verstedelijking de klemtoon op de verbetering van deze provinciesteden door meer ontwikkeling van de nijverheid en ondersteunende diensten, betere openbare diensten, verbindingen en leefmilieu.

Stad Zhangye in kanton Gaotai (Gansu)


De Chinese 4county towns4 zijn arrondissementssteden en een soort provinciesteden omringd door ruraal gebied. Deze steden van 1772 arrondissementen tellen 160 miljoen permanente bevolking en de stedelijke gebieden van de 394 4county-level cities4 hebben er 90 miljoen zodat beide in totaal 30% van de Chinese stedelingen uitmaken. Deze provinciesteden kennen een reeks problemen en daarop wil een nieuw plan een antwoord bieden. Volgens de richtlijnen zullen deze steden volgens hun kenmerken onderverdeeld worden in 5 categorieën met een eigen aangepast ontwikkelingspad.

Inspanningen zullen worden geleverd om de ontwikkeling van provinciesteden rond grote steden te versnellen, provinciesteden met professionele functies actief te cultiveren, die steden in landbouwgebieden te helpen tot een rationele ontwikkeling te komen, de provinciesteden meer ecologisch te ontwikkelen en vooral te letten op die steden die bevolking verliezen. Het document vermeldt 25 taken over 5 aspecten van hun ontwikkeling waarbij de industrie, stedelijke infrastructuur, openbare diensten, milieu en verbindingen evenals complementariteit tussen deze provinciesteden, de gemeenten (townships) en de dorpen. Bij de ontwikkeling van nijverheden zal vooral aandacht gaan naar industrialisering van landbouwproducten en het cultiveren van lokale nijverheden. Ook de kwaliteit van logistiek en distributie wordt opgevoerd met gespecialiseerde markten evenals met distributie- en transfer centra voor landbouwproducten. Migranten moeten een aangepaste beroepsopleiding krijgen.

Inspanningen zullen ook worden gedaan om het draagvermogen en de aantrekkelijkheid van provinciesteden te vergroten, waaronder betere gemeentelijke voorzieningen, het openbaar vervoer, een betere verbinding en communicatie met andere regio’s en het bevorderen van digitale transformatie. De provinciesteden worden gevraagd om alle beperkingen op de registratie van gezinnen op te heffen en gediversifieerde en duurzame investering- en financieringsmechanismen in te voeren. Voor financiering zullen ze zowel steun uit de begroting kunnen krijgen als speciale bedrijfsobligaties uitschrijven. Tegen 2025 wil China in het gehele land moderne provinciesteden uitbouwen met specifieke kenmerken, vitaliteit, een leefbare omgeving en goede arbeidsvoorwaarden .

Bron en foto : Peoples Daily

Disclaimer foto’s:
“We’ve done everything we can to make sure no rights have to be paid for the photos in our article. Should we nevertheless have infringed your copyright, please notify us as soon as possible so that we can remove the photo. As volunteer citizen journalists, we cannot afford a copyright contract.”
Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *