Verstedelijking neemt verder toe

Vorig jaar woonden 810 miljoen personen in de 661 Chinese steden en dit aantal is een verdrievoudiging in vergelijking met 40 jaar terug. We belichten meer speciaal de groei van de steden in het Chinese midwesten en de tendens tot megasteden. Tenslotte gaan we kijken hoe Hangzhou fungeert als pionier in slim transport en dit onder meer door het City Brain-systeem.

Zicht op Tianjin

Sinds 1978 steeg het aantal stedelingen van 650 miljoen tot 810 miljoen vorig jaar. Dit komt volgens het National Bureau of Statistics neer op een jaarlijkse toename van 16 miljoen. De verstedelijkingsgraad steeg dan ook van 17,92% vier decennia geleden tot 58,5% vorig jaar. Het aantal steden verdrievoudigde tot 661. Terwijl 40 jaar geleden enkel Shanghai een stad was met meer dan 5 miljoen inwoners zijn er nu 16 dergelijke steden.
Het openbaar vervoer en de infrastructuur kenden ook een sterke ontwikkeling. Het aantal km stadssporen breidde uit tot 4484 km terwijl 40 jaar terug enkel Beijing 23 km metro kende. Het aantal bussen groeide in de prefectuursteden van 10.000 tot 477.000, nog los van de verbeterde kwaliteit. Het beschikbaar inkomen groeide 14 maal. Vorig jaar werkten in de steden 424 miljoen arbeidskrachten .

Midwesten

Avond valt te Wuhan

In het Chinese Midwesten springen er zeven steden uit waarvan het bruto regionaal product (bpr) elk 700 miljard yuan overschreed. Het gaat om Chongqing, Chengdu, Wuhan, Changsha, Zhengzhou, Xi’an en Hefei. De eerste vier realiseerden zelfs een productie die boven het miljard yuan uitsteeg. Chongqing, Chengdu en Wuhan zijn de topsteden met de grootste productie, aantal inwoners en high tech bedrijven evenals op sociaal cultureel vlak. Changsha heeft vooral sinds 2008 grote vooruitgang gemaakt in zgn. ‘pijler’-sectoren.

‘Naar megasteden’

Gezien door de ontwikkeling van het super snelle treinnetwerk veel personen verhuizen naar provinciale hoofdsteden is het waarschijnlijk dat vele van deze steden zich zullen ontwikkelen tot megasteden met meer dan 10 miljoen inwoners. Momenteel tellen enkel Beijing, Shanghai, Guangzhou en Shenzhen meer dan tien miljoen bewoners. Onderzoeker Niu Fengrui bij het Institute for Urban and Environmental Studies verwacht 10 dergelijke steden in de toekomst. De bevolking van de stedelijke districten in Wuhan, Chengdu en Chongqing ligt al hoger dan 6,5 miljoen; het aantal te Zhengzhou bedraagt 5 miljoen en te Xian en Hefei meer dan 4 miljoen. Tussen 1 januari en, 4 september trok Xian bijvoorbeeld 600.000 bewoners aan waarvan 1000 met de graad van doctor en 20.000 masters.

Pionier Hangzhou

Een van de methoden om de stedelijke groei te plannen en beheersbaar te houden is de digitalisering. Op dat vlak is de stad van Jack Ma en Alibaba koploper. Volgens CPC-secretaris van Hangzhou Yuan Jiayun is de digitalisering al de drijfveer zowel bij de innovatie in zijn stad maar ook bij het e-bestuur. Hij beloofde op een computerconferentie van Alibaba dat het lokaal bestuur verder internet zou integreren in de openbare diensten. Volgens Yuan wordt 39% van het provinciaal brp gegenereerd door de digitale economie.

Hangzhou City Brain

Het Hangzhou City Brain speelt een centrale rol in de digitalisering. Het systeem dat eerst beperkt werd tot één district, functioneert nu over de totale 420 km² van de metropool. Volgens politiecommissaris Jing Zhi beschikt het over 110 autonome alarmen en controleert het 1300 verkeerslichten door AI. 200 verkeersagenten zijn via hun mobiel toestel verbonden met het systeem. Het kan zowel stilstaande als bewegende voertuigen monitoren. Het stadsbrein detecteert automatisch verkeersopstoppingen en ongevallen en bestuurt geheel het alomvattend verkeer, aldus Jin. Zo plaatst het systeem de verkeerslichten op groen voor ziekenwagens waardoor die de helft sneller aankomen in vergelijking met vroeger. Ook is Hangzhou van de vijfde meest verstopte stad terug gevallen tot de 57-ste plaats. In de toekomst zal het brein worden uitgebreid tot andere openbare diensten zoals de brandweer, aldus voorzitter Hu Xiaoming van Alibaba Cloud. Andere dringende nood betreft de lekkende waterleidingen.
Het stedelijk brein is echter niet het enige hightech instrument in de stad. De openbare vervoersmaatschappij Hangzhou Public Transportation Group heeft via big data en de mobiele betalingen van de passagiers de reisweg van bus 113 aangepast. Een aantal stops waar weinig passagiers opstapte, werd geschrapt. Omdat de reistijd korter uitvalt, heeft de maatschappij de frequentie met 10 ritten per dag opgevoerd maar door twee bussen minder te gebruiken. Big data neemt de plaats in van onderzoekers die op onze bussen nog vaak het aantal reizigers manueel tellen.

China Daily, Global Times, technode.com, Alizila

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *