Vijf provincies moeten overtredingen tweekindpolitiek milder bestraffen

Tijdens het lopende vijfjarenplan werkt China met een versoepelde geboorteplanning. Ook straffen voor overtredingen zijn milder geworden. Behalve in vijf provincies…

tweekindbeleidChina kent op dit moment een tweekindpolitiek. De regering achtte het in 2015 mogelijk en wenselijk om de eenkindpolitiek te versoepelen.

Bestraffing en controverse

Een controversiële kant aan de beide vormen van geboortebeperking is de toepassing van strafmaatregelen om de regeling af te dwingen. Tijdens de periode van het eenkindbeleid (1979 – 2015) zijn er ongetwijfeld excessen geweest met soms dramatische gevolgen. Het waren vaak werknemers van staatsbedrijven en instellingen bij wie er streng op toegezien werd dat ze het goede voorbeeld gaven en de wet toepasten. Bij overtredingen blijft de straf niet bij een boete. Ouders met meer dan het aantal toegestane kinderen werden ontslagen. Dat heeft geleid tot onvrijwillige abortussen, een enkele keer met dodelijk afloop. Dat soort toestanden en de media-aandacht ervoor leidde tot sociale verontwaardiging en onrust.

Vijf weigeraars

Bij het van kracht worden van het tweekindbeleid liet de centrale regering aan de regionale overheden de keuze om ook de tenuitvoerlegging te hervormen. Vele provincies verlaagden de boetes en stelden een verbod in om werknemers te ontslaan als ze meer dan de toegestane 2 kinderen kregen. In vijf provincies is dat niet gebeurd: Guangdong, Hainan, Yunnan, Fujian en Jiangxi, over het algemeen juist welvarende provincies.

Strenge handhaving

tweekindbeleidEnkel het veroorloofde aantal kinderen is in de vijf provincies veranderd. Mensen kunnen er nog altijd een zware straf krijgen als ze de regels voor gezinsplanning schenden. Hun hangt niet alleen een mogelijk ontslag boven het hoofd, maar als ze interne migranten zijn worden ook hun kinderen het slachtoffer. Die krijgen dan namelijk geen hukou, een registratie in de stad. Dat betekent een grote beperking van rechten op onderwijs, gezondheidszorg en andere overheidsdiensten.

Advies

De belangrijkste wetgevende instelling in China heeft nu de vijf weigerachtige provincies een dringend advies gegeven om de handhaving van het tweekindbeleid te verzachten. De Legislative Affairs Commission van het Nationaal Volkscongres heeft in mei hierover vier experts geconsulteerd. Die unaniem voor de afschaffing van de strenge straffen waren. Dat alles heeft een afdelingshoofd van de commissie laten weten aan de invloedrijk, officiële krant Beijing Youth Daily.

Wat vindt de minister?

Tijdens het CPC-congres vroegen journalisten aan Li Bin, de bevoegde minister, of er nog een versoepeling van het huidige tweekindbeleid te verwachten viel. Li Bin staat aan het hoofd van de Nationale Commissie voor Gezondheidszorg en Geboorteplanning. Zij is altijd opvallend voorzichtig rond deze kwestie. Ook nu wilde ze niet meer beloven dan een ‘wetenschappelijke beoordeling’ van de demografische ontwikkelingen, zoals het probleem van de veroudering. De minister zei dat ze zich ook zou laten inspireren door het rapport van Xi Jinping, om te zien of China klaar was voor de opheffing van de geboortebeperking.
Sixthtone.com
 

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

2 comments for “Vijf provincies moeten overtredingen tweekindpolitiek milder bestraffen

  1. Huub Gulickx
    27 Oktober 2017 at 17:05

    Er moet wel recht worden gedaan aan de mensen die door het rampzalige een-kind beleid beslissingen hebben moeten nemen die in het nieuwe beleid wel mogen.

  2. hahaha
    28 Oktober 2017 at 14:34

    Kunnen voormalige ambtenaren die ontslagen zijn, omdat ze een 2e kind krijgen hun oude baan terug solliciteren?

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar