VN-resolutie Korea: steun van China voor politieke oplossing (upd)

De VN-resolutie betreffende de Democratische Volksrepubliek Korea (Noord-Korea) moet de weg effenen naar een politieke oplossing van het kernwapenvraagstuk in Korea. Dat is de mening van de Chinese permanente afgevaardigde bij de Verenigde Naties.

VN-resolutie

VN-afgevaardigden China en Zuid-Korea


De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft woensdag unaniem een voorstel aangenomen voor nieuwe en strenge sancties tegen de Democratische Volksrepubliek Korea (Noord-Korea). Ook China stemde dus voor.
Noord-Korea had in januari voor de vierde keer een kernwapen uitgetest, ditmaal een waterstofbom. In februari had het een raket gelanceerd, waarvan internationale waarnemers vermoeden dat die voor het afschieten van een kernwapen zou kunnen dienen. Dat laatste is door Noord-Korea, dat sprak van een vreedzame wetenschappelijke test, ontkend. De Verenigde Naties (VN) willen de Democratische Volksrepubliek Korea verhinderen om zijn kernwapen- en raketprogramma verder te ontwikkelen.
China is een van de weinige landen die nog zaken doen met Noord-Korea. De Volksrepubliek onderhoudt politieke en diplomatieke banden met wat het nog steeds als een bondgenoot ziet, hoewel een met wie de relaties bekoeld zijn. Een van de redenen voor die opstelling is dat China sterk gelooft in onderhandelingen op basis van wederzijds respect en niet-inmenging om tot vreedzame oplossingen voor conflicten te komen. Dat is ook een van de motieven waarom China de banden met de Republiek Korea (Zuid-Korea) steeds sterker aanhaalt. Nu heeft China voor het eerst duidelijk ingestemd met een resolutie waarmee de VN juist druk wil uitoefenen op Noord-Korea. Is dit een principiële koerswijziging?

VN-resolutie door China gematigd

In een hoofdartikel van de Chinese versie van de Global Times (GT), later vertaald in het Engels, wordt er gesteld dat de Verenigde Staten de bedoeling hadden ‘het Noord-Koreaanse regime te wurgen’. Washington had dan ook een olie-embargo voorgesteld. Volgens de GT heeft China ervoor gezorgd dat dit onderdeel uit het pakket sancties is gehaald en heeft het zo kunnen voorkomen dat de VN-maatregelen de economie verlammen en een humanitaire crisis veroorzaken. Wel kon China akkoord gaan met het verbod dat aan Pyongyang is opgelegd om steenkool en andere grondstoffen te exporteren. Beijing was het ook eens met de financiële sancties tegen Noord-Korea en met het verbod om wapens en brandstoffen voor vliegtuigen te verkopen aan het buurland .

Dandong, aan de grens

Dandong, aan de grens


Ook zal China een van de landen zijn die het vrachtverkeer met Korea strenger zal controleren aan de grens. Overigens trekken westerse media zoals de BBC de bereidheid van China om die inspecties ernstig uit te voeren in twijfel. Beijing is het er in elk geval openlijk mee eens om de capaciteiten voor de ontwikkeling van kernwapens en ballistische raketten van zijn buurland een zware slag toe te brengen. De journalisten van de Global Times menen ook dat de opstelling van de Chinese regering kan rekenen op brede steun in de publieke opinie en dat dit een belangrijk gegeven is.

De Chinese stemverklaring

Volgens Liu Jieyi, de permanente vertegenwoordiger van China bij de VN, zijn de sancties geen doel op zich en kunnen resoluties ook het probleem van de kernbewapening op het schiereiland Korea niet fundamenteel oplossen. Om dat wel mogelijk te maken zouden de belanghebbende partijen weer aan de onderhandelingstafel moeten gaan zitten en zouden ze de huidige wapenstilstand, ingesteld na afloop van de Koreaanse oorlog in 1953, geleidelijk moeten omzetten in een vredesregeling. Het is een praktisch uitvoerbare manier om op een evenwichtige manier rekening te houden met de belangen van alle partijen en Korea verder te denucleariseren. China nodigt alle betrokken landen uit om hier stap voor stap naartoe te werken. ‘China heeft zich duidelijk uitgesproken tegen recente acties van de Democratische Volksrepubliek Korea, juist omdat het groot belang hecht aan de kernontwapening van het schiereiland Korea, aan het behoud van vrede en stabiliteit, aan het principe dat problemen moeten worden opgelost met dialogen en besprekingen’, aldus Liu in een stemverklaring. ‘Het is overigens om diezelfde redenen dat China zich verzet tegen het voornemen om het Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) anti-raketsysteem te installeren op het Koreaanse schiereiland, bovendien zou dat de belangen van China en andere omringende landen schaden,’ voegde hij eraan toe. De Verenigde Staten heeft ermee gedreigd dat wapen, geproduceerd door het bedrijf Lockheed Martin, in Korea te plaatsen en Zuid-Korea is geneigd daar toestemming voor te geven. Liu besloot zijn optreden met de belofte dat China verder op een verantwoorde wijze de communicatie en de coördinatie tussen de verschillende betrokken landen wil helpen te verbeteren.
(upd) De partijkrant People’s Daily zet op 4 maart nog eens de drie redenen op een rijtje waarom China de resolutie betreffende Noord-Korea heeft gesteund: het land heeft VN-resoluties, multilaterale en bilaterale overeenkomsten over kernwapens geschonden – China wil het kernwapenprogramma ontraden en de gewone bevolking van Noord-Korea niet in gevaar laten komen – China wil dat de onderhandelingen tussen zes partijen zo snel mogelijk hervat worden.

Na de VN-resolutie: oproep tot redelijkheid, geen nieuwe raketten

na VN-resolutieAls overheidskrant schrijft de Global Times dat China alle begrip heeft voor het gevoel van onveiligheid dat heerst in Pyongyang, door de militaire druk die Washington en Seoul al jarenlang uitoefenen in het gebied. ‘Er wordt ook aangenomen’ dat Noord-Korea een ‘normaal land wil worden en wil zorgen voor zijn economie en zijn bevolking’. De internationale gemeenschap zal volgens de GT echter nooit aanvaarden dat Pyongyang zijn kernwapenprogramma tot ontwikkeling brengt. In de plaats van kwaad en agressief te reageren, zoals het nu al doet door direct na de aanname van de resolutie nieuwe raketten af te vuren (UPD) zou Pyongyang kunnen overwegen om zich te bezinnen. De Chinese krant wijst erop dat China altijd de meest gulhartige donor is geweest van Noord-Korea en dat Beijing ook nu weer enigszins de druk heeft weerstaan van de rest van de wereld, door ervoor te zorgen dat de internationale sancties de bestaansmiddelen van de bevolking minder hard treffen.
China Daily Asia, People’s Daily, Global Times, BBC, Wikipedia, Xinhua,

Twee video’s van de BBC aan de Chinees-Koreaanse grens
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-35710787
http://www.bbc.com/news/world-asia-35704456

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “VN-resolutie Korea: steun van China voor politieke oplossing (upd)

  1. China is een niet-gebonden land, juridisch is er geen sprake van bondgenootschap, ook niet met N.-Korea. Er zijn nu amper Chinezen te vinden die vinden van wel. Het regime in N.-Korea is trouwens juist boos op China omdat die vroegere de facto bondgenootschap verdwenen is. N.-Korea voelt zich bedrogen omdat China goede banden heeft aangeknoopt met aartsvijanden Z.-Korea en de VS.
    N.-Korea wil bestaansrecht; de VS blokkeert een vredesverdrag en voert geregeld militaire oefeningen met Z.-Korea. China’s bemiddeling heeft pas kans op succes als N.-Korea en de VS allebei wat water in de wijn doen. Maar welke partij heeft belang bij een blijvende vijandige impasse op de Koreaaanse schiereiland? Een vraag die we moeten stellen aan onze vrienden in de VS. 60 jaar na de Koreaanse Oorlog is er nog steeds geen vredesverdrag!

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *