Het Zesde Plenum van het Centraal Comité van de CPC, wat, waarom en hoe?

Het 19e Centraal Comité van de Communistische Partij van China houdt deze week een buitengewoon belangrijk plenum. Deze vier dagen durende bijeenkomst wordt in de westerse media beschreven als een ritueel. In werkelijkheid is het Zesde Plenum de slotfase en bekroning van grondige en op brede schaal gevoerde, maar intern gehouden debatten.

viering 100 jaar CPC op 6 november (foto Xinhua)

Wij onthouden ons van sensationele voorspellingen. Van het resultaat van deze voltallige (of plenaire) vergadering zullen we een samenvatting en enkele besprekingen brengen, van zodra de besluiten genomen en gepubliceerd zijn. Hierbij alvast datgene wat nu bekend is.

Wat weten we?

Het Zesde Plenum dat is begonnen op maandag 8 november zal in principe eindigen op donderdag 11 november. Het voornaamste agendapunt is de afwerking van een resolutie over ‘de grote verwezenlijkingen en de historische ervaringen van de Communistische Partij van China in de 100 jaar van haar bestaan en wat ze in die periode heeft ondernomen’. De ontwerptekst van die resolutie is de afgelopen maanden grondig besproken op studie- en discussievergaderingen in alle geledingen van de partij, maar ook bij instellingen van buiten de partij. Na deze uitgebreide raadpleging, en het verwerken van de aangenomen amendementen volgt er nu een laatste bespreking die het hele plenum in beslag zal nemen. Aan het eind wordt een officiële tekst ter stemming voorgelegd, met de nodige besluiten die daarvan de consequentie zijn. Daarop wachten wij, als Chinawatchers, geïnteresseerde en sympathiserende buitenstaanders.

Waarom een plenum?

Wat is in het algemeen de functie van dit soort plenums? Als het Nationaal Congres van de partij niet bijeen is, is het Centraal Comité het hoogste leidende orgaan. Wanneer het CC op zijn beurt niet bijeen is, wordt de partij bestuurd door het Politiek Bureau dat het uit zijn midden heeft aangesteld, onder leiding van een Permanent Comité dat het dagelijkse bestuur waarneemt. Omdat het in principe de hoogste partijleiding is moet het CC ten minste 1 keer per jaar een algemene vergadering houden. Meestal komt het tot 7 van dergelijke plenums. Dat zal bij het huidige 19e CC waarschijnlijk het geval zijn.

Zesde Plenum van 19e Centraal Comité

De leden van het CC zijn aan het laatste jaar van hun ambtstermijn begonnen. Zij werden in 2017 tot lid gekozen door het 19e Nationale Congres van de partij en zullen in functie blijven tot het volgende Nationale Congres, in 2022. Dit is het zesde plenum van het huidige Centraal Comité. Er komt hierna in 2022 waarschijnlijk dus nog een plenaire vergadering. Dit 19e CC telt 204 leden en 172 plaatsvervangende leden. Hun namen en meer informatie over hen is te vinden in het van officiële bronnen afkomstige hoofdstuk 19th Central Committee (19th CC) of the Chinese Communist Party, op Wikipedia.

Deelnemers

Alle leden en plaatsvervangende leden van het Centraal Comité nemen aan het plenum deel. Extra adviezen krijgen zij van: hooggeplaatste functionarissen van de Commissie voor Inspectie van de Partijdiscipline en van de overheid, partijleden die niet tot het CC behoren, maar die werken aan de basis en die verkozen zijn tot afgevaardigden op het Congres van volgend jaar. Er is bij de besprekingen ook input van experts en academici. Nog wat relevante cijfers: in juni 2021 had de Communistische Partij van China 95,1 miljoen leden, wat neerkomt op ongeveer 6,7 % van de Chinese bevolking. Het aantal CPC-organisaties op basisniveau, die zijn gevestigd in bijna alle overheidsinstellingen, staats- en particuliere bedrijven, en middenveld- en andere maatschappelijke organisaties, bedraagt op dit ogenblik meer dan 4,8 miljoen.

Agenda’s

Wat werd er tijdens de vorige vijf plenums besproken, behandeld en geregeld? In oktober 2017 was er de herverkiezing van de algemeen secretaris (Xi Jinping), van de leden van het Politiek Bureau en het Permanent Comité daarvan. In januari 2018 bracht het plenum wijzigingen aan in de Grondwet. Een maand later kwamen er hervormingen van de instellingen van partij en staat ter tafel en werden de leidende overheidsfunctionarissen en volksvertegenwoordigers aangesteld. In oktober 2019 besprak het plenum het socialisme met Chinese kenmerken en de modernisering en verbetering van het bestuur. Het recentste plenum, in oktober 2020, beschreef het 14e Vijfjarenplan (tot 2025) en de Doelstellingen op Lange Termijn (tot en met 2035).

Publieke viering 100 jaar CPC in juli 2021 (foto Xinhua)

Verwachtingen

Wat kunnen we in en buiten China van dit aan gang zijnde Zesde Plenum verwachten? Chris Devonshire-Ellis legt het als volgt uit ten behoeve van politieke analisten en China-investeerders. ‘Het zal zoals aangekondigd een overzicht geven van de geschiedenis van de CPC, waarbij haar huidige beleid teruggaat tot haar oprichting in 1921, en vooruitlopend op de politiek van Common Prosperity en ander belangrijk beleid zoals Community of Shared Future in de tweede eeuw van de CPC. Het is waarschijnlijk dat de positie van Xi Jinping voor de langere termijn als algemeen secretaris zal worden bepaald. Als zodanig zal het nog duidelijker maken in welke richting China gaat. Het meeste hiervan weten we al – het principe van socialisme met Chinese kenmerken, dubbele circulatie, gemeenschap van gedeelde toekomst en duidelijke uitspraken over de soevereiniteit van China. Dat alles zal echter verder worden gedefinieerd en verfijnd’.

Bronnen: China Daily, News.Cn, Geostrategy.org.uk, China-briefing.com, Wikipedia, Statista.com

Zie ook: VIDEO CGTN

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.