Partijplenum aanvaardt het 14-de vijfjarenplan (upd)

De vijfde voltallige vergadering van het 19-de Centraal Comité van de Communistische partij heeft zowel het veertiende vijfjarenplan aanvaard als een plan op middellange termijn dat tot 2035 reikt. De 360 leden kwamen bijeen zonder mondkapje. We gaan ook na waarom Asia Times het vijfjarenplan een ‘kwantum sprong voorwaarts’ noemt.

Op het programma van de vijfde voltallige vergadering van het CPC Centraal Comité stonden twee belangrijke punten: de voorstellen van het veertiende vijfjarenplan dat loopt van 2021 tot 2025 en nog een plan op middellange termijn tot 2035.

Oordeel

De Communistische partij is tevreden dat het bnp dit jaar 100 biljoen zal overschrijden, dat 55 miljoen rurale bewoners de voorbije jaren uit de armoede werden getild, dat gedurende vijf jaar de graanproductie boven 650 miljoen uitsteeg, dat China al s werelds grootste sociaal zekerheidssysteem heeft en dat de wetenschappelijk en technologische vooruitgang instaat voor 60% van de economische groei.

Anderzijds wordt opgemerkt dat het innovatievermogen nog geen hoog kwalitatief niveau bereikt heeft, dat de landbouw fundamenten onstabiel zijn, de kloof tussen stedelijke- en rurale ontwikkeling en inkomen groot is, dat milieubescherming nog een lange weg te gaan heeft en dat er tekortkomingen zijn op sociaal vlak.

Innovatie

Minister Wang Zhigang

In het nieuwe plan staat eigen innovatie vooraan bij de modernisering van het land zodat China een industriële- en een online digitale kracht wordt. Minister Wang Zhigang van Wetenschap en Technologie merkte op dat dit het eerste vijfjarenplan is met een specifiek hoofdstuk over technologie. Hij benadrukte echter ook dat streven naar de ontwikkeling van eigen technologie niet betekent dat China zijn deuren sluit voor de buitenwereld. China wil samenwerken met de wereld qua klimaatwissel, energieverandering en volksgezondheid. Ook wil het zijn wetssysteem complementeren, de intellectuele eigendom beter beschermen en een gunstig klimaat scheppen voor innovatieve technologie in China.

Het ministerie van Industrie en IT is van plan sleutelsectoren te steunen zoals halfgeleiders van de derde generatie, 5G toepassingen, het Internet of Things en zelfsturende wagens. De mededeling stelt ook dat China streeft naar een kwalitatief maakwerk en ook zijn kracht in de cyberspace en digitale technologie wil versterken. Tezelfdertijd moet de ontwikkeling van de landbouw en de rurale gebieden prioritair blijven.

Elektriciteitscentrale op zonne-energie in Hami (Xinjiang)

Het zal drie of vijf jaar nodig zijn een goede basis te kunnen leggen om tegen 2060 het doel van Xi Jingping om een koolstofneutraal China waar te maken. Misschien kan de koolstofpiek die tegen 2030 gepland is naar 2025 worden verschoven. Daartoe is veel onderzoek en ontwikkeling nodig over domeinen als schone energie, groene financiering en de bouw van nieuwe infrastructuur. Het afvangen, gebruiken en opslaan van koolstof moet ontwikkeld en ingezet worden. Dit zal echter tientallen biljoenen kosten. De bijeenkomst wil ook dat de modernisering van het leger tegen 2027 voltooid is: dit is de datum waarop het Volksbevrijdingsleger 100 jaar bestaat.

Commissie

Het komt de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie toe om jaarlijkse groeicijfers voor te stellen op basis van de mogelijkheden ook rekening houdend met externe factoren. Hoewel de mededeling geen cijfers noemt meent onderdirecteur Tian Yun van de Beijing Economic Operation Association dat China het huidige bnp tegen 2035 zou kunnen verdubbelen evenals het gemiddeld inkomen tot 10.000 $. Dit veronderstelt een jaarlijkse groei van 3,5%.

Ning Jizhe

Ondervoorzitter Ning Jizhe van de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie benadrukt dat op internationaal vlak het protectionisme en het unilateralisme stijgt en dat op binnenlands vlak de economische ontwikkeling onevenwichtig is. De kwaliteit van de economische ontwikkeling moet in de politiek meer benadrukt worden, vindt hij. Dit jaar is de werkloosheidsgraad al gedaald van 9,2% tot 5,4% in september preciseerde hij. Ning beloofde dat China zijn werkgelegenheidsstrategie zal versterken en ook het inkomen van stedelijke en rurale inwoners zal verhogen op verschillende manieren.

Onderdirecteur Han Wenxiu van het Office of the Central Finance and Economic Commission vindt het idee van een volledige ontkoppeling los van de VS niet realistisch. Zoals we eerder schreven is China voor een dubbele strategie van zowel het beklemtonen van de buitenlandse als de binnenlandse markt, maar met klemtoon op de binnenlandse. Volgens professor Gu Su aan de Universiteit van Nanjing toont de gematigde toon en de volledigheid van de mededeling dat het document een consensus document is dat tezelfdertijd verder spanning met de VS wil vermijden.

Plan tegen 2035

Ook het document met de doelstellingen tegen 2035 is een alomvattend document zij het dat vooral het belang opvalt dat aan de verwezenlijking wordt toegekend van een grote socialistische cultuur. Ook hier de technologische innovatie als driver van een ‘grote natie’ op verschillende vlakken zoals technologie, kwaliteit van het maakwerk, ICT, transport, gezondheid, sport, cultuur en onderwijs.

Voortaan komen er naast de persconferenties van de regering ook persconferenties van de CPC. Omdat een van de doelstellingen van het 14-de vijfjarenplan de versterking van de partijmacht inhoudt, zegt directeur van het Partij studie- en onderzoeksbureau dat uit onderzoek blijkt dat de goedkeuring van partij en regering door de bevolking tot de hoogste in de wereld behoren.

De mededeling stelt nog dat de modernisering van het Chinese systeem en bestuur tegen die tijd in principe zal bereikt zal zijn. Het participatierecht van de burgers zal beschermd en de rechtstaat zal uitgebouwd zijn. Milieuvriendelijk werken en leven zullen alle facetten van de samenleving doordringen. De koolstoofuitstoot zal na het bereiken van de piek gradueel verminderen en uiteindelijk zal het doel van een schoon en mooi China worden bereikt.

China kijkt echter met vertrouwen naar de toekomst en als teken dat het land Covid-19 overwonnen heeft, droegen de 360 leden van de voltallige vergadering geen mondkapje. Onderzoeker Lin Liming gelooft zelfs dat China eerder de VS qua bnp kan evenaren dan de voorspelde datum 2027. Overigens verwachten Wereldbank en IMF dat China in 2022 deel gaat uitmaken van de landen met een hoog inkomen.

Opinie

De website Asia Times bestempelt het vijfjarenplan als een ‘kwantum sprong voorwaarts’ Het plan bevat immers nieuwe technologieën en financiële hervormingen die zowel het maakwerk, transport als volksgezondheid kunnen omvormen. Nu al gebruikt China technieken waar het westen nog niet aan toe is.
Het blad meent dat Huawei met 28 nanometers chips voldoende heeft om zijn 5G stations te verder te ontwikkelen. Met andere woorden China zal zijn 5G revolutie kunnen doorvoeren zowel in de industrie als in de slimme steden waar de uitbouw van 5G verkeersopstoppingen kan verminderen of elimineren. Tegen 2024 worden in China 6 miljoen 5G –basisstations gebouwd voor van 170 miljard $, zowat de helft van ’s werelds totale 5G uitgaven.

5G-basisstation

.Asia Times beweert dat e-commerce nu in China instaat voor 37% van de kleinhandel en tegen 2023 zou dit aandeel zelfs tot 64% oplopen. De website voorspelt dat de ‘slimme steden’ technologie van Alibaba, Huawei, Tencent, Baidu e.a. tegen 2022 zal beginnen met het matchen van passagiers aan auto’s (inclusief enkele zelfrijdende voertuigen) en pakketten aan bestelwagens door middel van kunstmatige intelligentie (AI) servers. In de VS heerst echter teleurstelling over de technologie van zelfsturende wagens precies omdat het telecom netwerk niet snel genoeg is.

De website spreekt ook vol lof over recente 38 maatregelen om meer kapitaal toe te kennen aan de privésector. Aangestipt wordt dat het nieuwe START beursplatform al 22 miljard $ fondsen aantrok voor kleinere firma’s en dat nu ook reus Ant in Shanghai een beursgang plant. Asia Times verwacht immers dat de combinatie van digitale betalingen met Big Data kredietscores een transformatie van de financiële sector zal te weeg brengen. Het land bereidt eveneens zijn digimunt voor.

Gebruik AI in gezondheidszorg

Tenslotte verwacht de auteur nog dat de grootste verandering van de nieuwe technologie zal plaats vinden in de gezondheidszorg. Door een databank met het gesequentieerde DNA en de gedigitaliseerde medische dossiers van honderden miljoenen Chinezen, incubeert China een geheel nieuwe medische nijverheid waarbij op AI gebaseerd onderzoek de snelheid van de ontwikkeling van geneesmiddelen sterk kan opdrijven, zo besluit Asia Times.

Xinhua, Global Times, Peoples Daily, SCMP, AsiaTimes

Bekijk ook Xinhua video over vijfjarenplan

YouTube en SCMP over dit plenumPrint Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *