WB: nieuwe pdf’s over hervorming gezondheid

De Wereldbank heeft onlangs een aantal “China Health Policy Notes” gepubliceerd die de nevralgiekste punten bij de hervorming van de gezondheidszorg behandelen zoals de diverse verzekeringssystemen, de rol van de ziekenhuizen en ook de prijzen van de geneesmiddelen.
De reeks trekt lessen uit recente ervaringen bij de hervormingen in de gezondheidssector en dit in het perspectief van de komende vijf à tien jaren.  Er zijn momenteel drie soorten ziekteverzekering in China: deze voor werkende stedelingen, deze voor niet-werkende stadsbewoners (jeugd, migranten, werklozen) en het nieuw ruraal coöperatief systeem . Zelfs binnen het ruraal systeem zijn er drie verschillende manieren van uitbetaling.  De studie “The Path to Integrated Insurance System” reikt hervormingsopties en  aanbevelingen aan om tot een meer geïntegreerd  en universeel gezondheidssysteem te evolueren. Het pleit voor een meer analoge manier van functioneren van de verschillende systemen die in de plaats van lokaal gepoold te zijn, zouden moeten op provinciaal vlak worden samengebracht; voor het gezin als basiseenheid ipv het individu  en voor een focus op de lagere inkomensgroepen zoals de migranten. .
“Fixing the Public Hospital System” behandelt de ongewilde neveneffecten van ziekenhuizen waarvan de werking op het winstprincipe berust en die leidt tot overdreven voorschrijven van geneesmiddelen en het aanbieden van meer dure gespecialiseerde diensten terwijl goedkopere preventie misschien beter zou zijn. Er wordt gepleit voor een contingent van goed opgeleide ziekenhuis-managers en de ontwikkeling van een informatiesysteem voor planning en beoordeling van de politiek.  Geneesmiddelen nemen 40 % in van de totale Chinese gezondheidsuitgaven, te veel vergeleken met de meeste landen. De oorzaak is te wijten aan het voorschrijfgedrag van de ziekenhuisdocters wiens instellingen gefinancierd worden onder meer à rato van de voorgeschreven geneesmiddelen.  Over die geneesmiddelen zijn er twee aparte studies “A Generic Drug Policy as Cornerstone to Essential Medicines in China” en meer specifiek “Financing, Pricing, and Utilization of Pharmaceuticals in China”.  Tenslotte is er nog de studie “Health Provider Payment Reforms in China: What International Experience Tells Us” die het provider- en betalingssysteem analyseert in het licht van de internationale ervaringen
De Wereldbankstudies zijn te vinden op deze site

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *