Welke compensatie voor getroffen flatbewoners Tianjin?

Ter compensatie mogen de getroffenen van de explosie in Tianjin hun zwaar beschadigde huizen verkopen aan een groep van vastgoedontwikkelaars of kiezen voor renovatie op last van de regering. De informatie is afkomstig van Xinhua.

apartement TianjinHonderden bewoners hadden tijdens hun protestacties een vergoeding geëist voor de schade bij de ontploffing van een magazijn met gevaarlijke chemicaliën, begin augustus. Het magazijn dat (op louche wijze) toestemming had gekregen voor de opslag van de ontplofte en vrijgekomen gevaarlijke stoffen stonden dichter bij een aantal flatgebouwen dan wettelijk is toegestaan.
De publieke woede over de controlerende instantie, Tianjin Dongjiang Port Ruihai International Logistics Co Ltd., liep hoog op. Volgens de woningbouwvereniging in het district van Tianjin Binhai waar de ramp gebeurde, heeft een samenwerkingsverband van vastgoedontwikkelaars een overeenkomst gesloten om de huizen van de eigenaars terug te kopen. Xinhua heeft daaraan toegevoegd: ‘de prijs die de groep bereid is te betalen zal hoger liggen dan de marktprijs voor de ontploffing of dan de som die de eigenaars oorspronkelijk hebben betaald’. Bovendien zouden sommige eigenaren daarna alsnog in aanmerking komen voor compensatie. Een onafhankelijke derde partij zal naar het schijnt de prijzen en de waarde van de inboedel vaststellen. De toekomstige eigenaren van wie de huizen nog niet waren opgeleverd, mogen kiezen voor een toelage voor hervestiging.
De grootste projectontwikkelaar van China, Vanke Co Ltd, een particulier en beursgenoteerd bedrijf, heeft eerder terughoudend gereageerd. Volgens de firma waarvan 5.000 woningen in drie van zijn gebouwen getroffen zijn, is er alleen sprake van om flats terug te kopen die nog niet waren opgeleverd. Wie al een flat bewoonde zal enkel gratis renovatie aangeboden krijgen plus schadevergoeding. China Vanke heeft beloofd hiervoor te zullen samenwerken met de overheid. Niet alleen moesten er duizenden mensen worden geëvacueerd, maar veel van de vroegere bewoners van gebouwen in de buurt vrezen voor blijvende gezondheidsrisico’s op lange termijn.
De vijf ontwikkelaars die van plan zijn de appartementen terug te kopen zijn staatsondernemingen: Tianjin Real Estate Group Co. Ltd, Teda Investment Holding Co. Ltd, Tianjin Hi-tech Holding Group Co. Ltd, Tianjin T&B Holding Co. Ltd en Tianjin residential construction development group Co. Ltd. Het is mogelijk dat er nog andere makelaars van de overheid zijn om zich bij het initiatief voor compensatie van de getroffenen aan te sluiten. Een woordvoerder van het samenwerkingsverband heeft verklaard dat het de bedoeling is de teruggekochte woningen te renoveren en later opnieuw te verkopen. De omgeving zou een gedaanteverwisseling ondergaan: ‘gereinigde grond, geen chemische opslag meer en overal groen’.
Xinhua, Reuters, China Daily (Asia)

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.