Xi en Putin willen samenwerken over Afghanistan

Tijdens een gemeenschappelijke top van de Shanghai Cooperation Organisation en de Collective Security Treaty Organization  hebben de Russische president Putin en de Chinese Xi Jinping beloofd de krachten te bundelen zodat geweld en instabiliteit zich niet buiten de Afghaanse landsgrenzen over de wijdere regio verspreiden.

Vrijdag werd in Dushanbe de 21-ste vergadering gehouden van de twintigjarige Shanghai Cooperation Organisation (SCO) -een Euraziatisch politiek,en Veiligheidsforum. Xi jinping sprak de top toe via videoconferentie. Merkwaardig was dat tezelfdertijd de landen van Collective Security Treaty Organization (CSTO) – een militaire alliantie van voormalige Sovjetstaten – aanwezig waren.  Hoofdonderwerp van de bijeenkomst was Afghanistan.

Xi Jinping en Vladimir Putin beloofden hun inlichtingen over Afghanistan te delen en regelmatig over het land te zullen vergaderen. Xi Jinping merkte op dat de SCO en CSTO landen allen buren van Afghanistan zijn. De Chinese president lanceerde een drie punten programma voor het land. Hij vroeg respect voor de Afghaanse soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit; steun voor een eigen Afghaanse oplossing waarbij het Afghaanse volk onafhankelijk beslist over de toekomst van het land. China zal humanitaire en medische steun verlenen in de strijd tegen Covid en hij beloofde ook snel een partij noodhulp goederen.

President Putin vroeg de steun van de hoofdsteden om hun samenwerking op te voeren, opdat het inlichtingennetwerk van de SCO informatie zou delen over terroristische organisaties. Hij suggereerde zelfs om het SCO mandaat uit te breiden naar wapencontrole en de georganiseerde misdaad. Na de top ondertekenden de SCO lidstaten de Dushanbe Declaration waarin ze zich kanten tegen buitenlandse inmenging onder het excuus van contra terrorisme of mensenrechten. Ze waren het eens om hun samenwerking in de bestrijding van terrorisme, extremisme en separatisme op te voeren. Ook steunen ze de vorming van een inclusieve Afghaanse regering.

De SCO begon ook met het toelatingsproces voor Iran als lid en voor Egypte, Qatar en Saoedie Arabië als nieuwe dialoogpartners. Volgens de Global Times wordt Iran na toetreding een van de belangrijkste Afghanistan spelers omdat Iran en Pakistan het meest Afghaanse vluchtelingen en asielzoekers tellen. De Chinese minister Wang Yi had in Dushanbe nog een gesprek met zijn Indische ambtsgenoot Subrahmanyam Jaishankar om de bilaterale relaties ondanks het grensconflict weer te normaliseren.

.
Global Times, FT

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.