Xi Jinping over de Chinees-Europese betrekkingen

Een ingezonden artikel van de Chinese president Xi Jinping verscheen in Le Soir van  29 maart. We brengen het hier in vertaling. Vandaag, 1 april, is ook in De Tijd het opiniestuk van Xi verschenen.

panda“Vriendschap en samenwerking leiden tot een beter leven voor China en Europa”
Ik herinner me twee verhalen die ik las. Het eerste is over een jonge Belg die sinds 2004 in het binnenland van Zuidwest China boeren opleidt om hoogwaardige koffie te kweken zodat hun inkomen verhoogt. Het andere gaat over een Chinese dokter die in 1990 naar België kwam en sindsdien vele zieken genezen heeft.
In deze en veel andere verhalen voel ik de sterkte van de vriendschap en samenwerking tussen China en Europa. Die sterkte gaat al terug op de Zijderoute die 2.000 jaar geleden al volkeren op het Euraziatische continent met een verschillende huidskleur, taal en geloof met elkaar verbond in een gemeenschappelijk streven naar een beter leven, een wens die Chinezen en Europeanen delen.
Het is met die wens dat ik een staatsbezoek afleg aan België en het hoofdkwartier van de EU.
De relaties tussen China en België hebben een lange weg afgelegd sinds het aanknopen van diplomatieke betrekkingen 43 jaar geleden. De bilaterale handel is meer dan duizend keer groter geworden, zodat België nu de zesde handelspartner voor China in de EU is. De voorbije jaren zijn de wederzijdse investeringen toegenomen. In vijf jaar zijn de Chinese investeringen bijna 10 keer groter geworden, wat veel banen gecreëerd heeft. Het succesvolle kunstenfestival Europalia China en andere culturele activiteiten die de 40ste verjaardag van de Chinees-Belgische diplomatieke betrekkingen markeerden hebben onze twee volkeren dichter bijeen gebracht.
Sinds het opzetten van het Algemeen Chinees-Europees Strategisch Partnerschap is de wederzijdse handel verviervoudigd, zodat we in 2013 aan 559,1 miljard dollar kwamen. Elk jaar reizen 5,5 miljoen Chinese en Europese bezoekers om en weer. Er zijn meer dan 270.000 Chinese studenten in de EU of studenten van de EU in China. Uit deze cijfers mag blijken dat de vriendschap en samenwerking tussen China en de EU aan onze bevolkingen een grotere variëteit aan producten, meer banen en betere kansen op opleiding biedt.xieurocol
Ik hoop dat mijn bezoek de win-win betrekkingen tussen China en de EU zal verdiepen zodat onze vriendschap en samenwerking nog meer voordelen zal opleveren voor de volkeren van China en Europa.
Vandaag bevinden zowel China als Europa zich in een belangrijk stadium van hun ontwikkeling. Op het Derde Plenum van het 18de Centrale Comité van de Communistische Partij van China werd de strategische beslissing genomen om de hervormingen van China op alle terreinen te verdiepen, en er zijn al meer dan 330 uitvoeringsbesluiten in 15 sectoren genomen af in voorbereiding. De 1,3 miljard Chinezen spannen zich in om de Chinese Droom van grote nationale vernieuwing te verwezenlijken. Ook Europa is bezig met hervormingen en ontwikkeling. Met een massieve structurele hervorming door de EU en zware inspanningen door de Europese volkeren is de lente van het herstel de winterkoude in de Europese economie aan het verjagen.
Deze nieuwe periode biedt nieuwe mogelijkheden aan China en Europa om hun vriendschap en samenwerking uit te breiden. China en Europa hebben een gemeenschappelijk belang in het nastreven van ontwikkeling, en China zal Europa blijven zien als een strategische partner en de Europese integratie blijven ondersteunen. We geloven dat de bevolking van Europa ook het Chinese volk zal steunen in zijn streven naar een ontwikkelingsmodel dat past bij de nationale situatie van China.
De Strategische Agenda 2020 voor samenwerking tussen China en de EU werd vorig jaar in november vrijgegeven. China zal samen met de EU eraan werken dat deze blauwdruk werkelijkheid wordt. Bij het uitvoeren van deze strategische agenda zullen beide partijen de samenwerking en de uitwisseling op het gebied van handel, investeringen, financiën, hightech, nieuwe energie en nieuwe vormen van urbanisatie opdrijven. Dit streven zal onze vriendschap en samenwerking in staat stellen de ontwikkeling van beide partijen te versnellen en meer tastbare voordelen voor de twee volkeren mee te brengen.
De nieuwe periode voegt nieuwe strategische dimensies toe aan de Chinees-Europese vriendschap en samenwerking. China en de EU maken samen een kwart van de wereldbevolking uit en een derde van de wereldeconomie. In een omgeving van dieper wordende economische globalisering, groeiende trends naar
multipolariteit en alomtegenwoordige IT-toepassingen, hebben de betrekkingen tussen China en de EU de bilaterale context overstegen en hebben ze een globale en strategische betekenis gekregen.
— China en Europa zijn twee belangrijke krachten voor de wereldvrede. China is van de permanente leden van de VN-veiligheidsraad het land dat het meeste vredeshandhavers levert en de EU is de grootste hulpverlener in de wereld. We hebben vruchtbaar samengewerkt in de zaak van het Iraanse kernprogramma, in het Midden-Oosten en bij het bestrijden van piraterij. Laat ons de handen in elkaar slaan en met alle vredelievende volkeren in de wereld samenwerken om de vrede op deze planeet te verzekeren.
— China en Europa zijn twee markten die een gemeenschappelijke ontwikkeling promoten. Als het grootste ontwikkelingsland draagt China bijna 30% bij aan de economische groei in de wereld. De EU is de grootste economie ter wereld, met een bnp van 16,7 biljoen dollar. Het is aan ons om een win-win samenwerking na te streven, markten te openen en een open wereldeconomie te bevorderen om een goede impuls te scheppen en een sterke, duurzame en evenwichtige groei van de wereldeconomie te verzekeren.
— China en Europa zijn twee beschavingen die op vooruitgang van de mensheid gericht zijn. Duizenden jaren hebben China en Europa, de geboorteplaatsen van de schitterende Oosterse en Westerse culturen elkaar door communicatie over en weer verrijkt. We moeten die diversiteit van beschavingen behouden en de globale trend naar inclusiviteit, van elkaar leren en meer interactie tussen beschavingen versterken om de vooruitgang van allen te bevorderen.
xivolvoIn de nieuwe periode is er behoefte aan meer dialoog en uitwisseling op voet van gelijkheid om zo de vriendschap en samenwerking tussen China en Europa te verstevigen. Rekening houdend met de verschillende nationale omstandigheden en ontwikkelingsstadia verwachten we niet dat China en Europa alle vraagstukken op dezelfde manier bekijken. De tijd waarin we leven is zowel een tijd van samenwerking als een van onderscheiden dynamiek. Het is een tijd van zowel nooit geziene kansen als nooit eerder meegemaakte uitdagingen.
“De wijze zoekt punten van overeenkomst terwijl de onverstandige zich vastklampt aan verschillen” China en Europa moeten elkaar respecteren, elkaar behandelen als gelijken, zoeken naar gemeenschappelijke belangen terwijl we de meningsverschillen opzij schuiven, en een win-win samenwerking nastreven. Wanneer we dat doen kunnen we onze dialoog en ons engagement op een hoger niveau brengen, onze gemeenschappelijke belangen maximaliseren, mogelijkheden delen en samen uitdagingen aangaan.
Stroomversnellingen en rotsen kunnen niet verhinderen dat de rivier naar zee stroomt. Op dezelfde manier denk ik dat er geen problemen of verschillen zijn die kunnen beletten dat onze vriendschap en samenwerking groeit.
België is met het hoofdkwartier van de EU bekend als het “hart van Europa”. Hoe sterker een hart klopt, hoe meer energie het zal leveren aan de Chinees-Europese samenwerking.
De Chinees-Europese vriendschap en samenwerking is de keuze van de tijd en van de 1,8 miljard Chinezen en Europeanen. Die keuze wordt geïllustreerd door de panda’s Xing Hui en Hao Hao, die de halve wereld gereisd hebben vanuit het “land van de overvloed” in China naar de Pairi Daizi zoo in België. Hun namen betekenen licht en goedheid, en tonen ons vertrouwen in en onze beste wensen voor de vriendschap en samenwerking tussen China en Europa.
Ik ben ervan overtuigd dat de betrekkingen tussen China en Europa een nog mooiere toekomst hebben en het leven nog beter zullen maken voor ons allemaal.
Bronnen: Le Soir, De Tijd

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.