Xi – Macron: ‘samenwerking verdiepen en verstevigen’

De Chinese President Xi Jinping had op 20 november een telefoongesprek met zijn Franse ambtgenoot Macron. Over het algemeen leek optimisme over een verdere vooruitgang in de Frans-Chinese verhouding gewettigd.

Macron en Xi in april 2023 (foto Xinhua/Xie Huanchi) disclaimer

Er waren verschillende aanleidingen om dat gesprek juist nu te houden, zoals onder andere uit de berichten over het gesprek zelf blijkt.

Evenementen op korte en langere termijn

Over enkele dagen zal de Franse minister van Buitenlandse Zaken Catherine Colonna in China gaan praten over de verhouding tussen de Volksrepubliek en de EU, op dit moment onder de schaduw van mogelijke protectionistische maatregelen tegen Chinese elektrische auto’s. Eind november vindt in Dubai de 28e zitting van de (klimaat)Conferentie van de Partijen (COP28) plaats en Frankrijk en China zullen vooraf ongetwijfeld willen nagaan in hoeverre zij daar kunnen samenwerken. Xi Jinping wilde het positieve momentum van het bezoek dat Macron aan China in april bracht vasthouden en al eens praten over de viering van 60 jaar diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen.

Intermenselijk, economisch en rond het klimaat

Dus legde Xi de nadruk op het vlotte verloop van de dialoog op hoog niveau over de contacten tussen de twee volkeren, de bilaterale samenwerking op gebieden als onderwijs, cultuur en wetenschappelijk onderzoek. Xi juichte de actieve deelname van Frankrijk aan het derde Belt and Road Forum voor Internationale Samenwerking (door de deelname van voormalig premier Raffarin) en de zesde China International Import Expo toe. De Chinese president drukte zijn voldoening uit over de toename van Franse producten en investeringen van Franse bedrijven op de Chinese markt. Anderzijds zei Xi dat China hoopt op een eerlijke en niet-discriminerend verwelkoming van Chinese ondernemingen en investeringen in Frankrijk. Wordt ongetwijfeld vervolgd tijdens het bezoek van Colonna, samen met de meningsuitwisseling over de verhouding tussen de EU en China. Daarover zei Xi dat ‘China en de EU partners moeten blijven voor wederzijds voordelige samenwerking in een onstabiele en met elkaar verweven wereld.’ Frankrijk zou volgens Xi een constructieve rol kunnen spelen bij het bevorderen van de positieve ontwikkeling van de betrekkingen tussen China en de EU. Xi benadrukte dat China en Frankrijk een goede samenwerking op het gebied van klimaatverandering hebben en kijkt uit naar de beoordeling in Dubai van de resultaten die de Overeenkomst van Parijs intussen heeft opgeleverd. Vooral in de manier waarop het principe van gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden en nationaal bepaalde bijdragen wordt gehandhaafd is China geïnteresseerd zei Xi.

‘belangrijke strategische communicatie en samenwerking’

Volgens Xinhua zei Macron dat ‘het in de huidige internationale situatie van groot belang is voor Frankrijk en China om de strategische communicatie en samenwerking te behouden’. Ook Macron vindt de intermenselijke contacten tussen beide volkeren belangrijk en ziet mogelijkheden om die te stimuleren bij de 60e verjaardag van de diplomatieke betrekkingen. Voor de Franse president  zijn ook de economie, handel en luchtvaart uitgelezen terreinen voor verdere nauwe samenwerking. Frankrijk hoopt met China te kunnen communiceren op de VN-klimaatconferentie in Dubai en voortdurend samen te werken om mondiale problemen zoals klimaatverandering en bescherming van de biodiversiteit aan te pakken. Bovendien is ‘Frankrijk bereid de verdere ontwikkeling van het alomvattende strategische partnerschap tussen de EU en China te bevorderen in een geest van wederzijds respect, wederzijds voordeel en samenwerking’.

Geopolitieke overeenkomsten (en verschillen van inzicht?)

Over het Palestijns-Israëlische conflict zijn de twee staatshoofden het eens dat het absoluut noodzakelijk is om verdere verslechtering van de situatie en de zware humanitaire crisis te voorkomen. Net als Beijing gelooft Parijs dat de tweestatenoplossing de fundamentele manier is om de kwestie op te lossen. Volgens een bericht van AFP heeft Macron zich tegenover Xi zeer bezorgd getoond over de militaire samenwerking tussen Rusland en Noord-Korea en gezegd dat dit een groot probleem is voor de EU. Wat de Chinese president hierop heeft geantwoord kunnen we enkel vermoeden. Ongetwijfeld hoopt Beijing op een groeiend besef bij de westerse landen van de autonomie die alle betrokken regeringen, ook de Chinese en die van de Democratische Volksrepubliek Korea (Noord Korea) zelf rond deze kwestie willen handhaven. Het kan nooit de bedoeling zijn dat de Chinese regering zich de rol laat opdringen van grote broer of mogendheid die druk kan uitoefenen op andere landen.

Xi en Macron genieten van de Guqin-melodie ‘Hoge berg en stromend water’ in de pijnboomtuin in Guangzhou, de Zuid-Chinese provincie Guangdong, in april 2023 tijdens een informele ontmoeting in  de hoofdstad van de provincie Guangdong in Zuid-China. (Xinhua/Yue Yuewei) disclaimer

Bronnen: Xinhua, People’s Daily, geopoliticaleconomy.com, AFP, ndtv.com (New Delhi Television), South China Morning Post

Print Friendly, PDF & Email