Afghanistan en China naar rationele en humanitaire win-winbetrekkingen

Afghanistan
China zegt ook hulp bij de aardbevingen toe aan Afghanistan (foto  Sabawoon/Xinhua) disclaimer

De Taliban-regering van Afghanistan wil zich formeel aansluiten bij de ‘China-Pakistan Economic Corridor’ en het ‘Belt and Road Initiative’.

‘Kaboel zal een technisch team voor gesprekken naar China sturen’, heeft de waarnemend minister van Handel van Afghanistan Haji Nooruddin Azizi tijdens de BRI-Topconferentie in oktober gezegd. Voorlopig is de aansluiting nog niet rond, maar de onderhandelingen zijn begonnen.

Erkenning

Beijing heeft de banden met de door de Taliban geleide regering versterkt sinds deze in 2021 de macht overnam. Geen enkele andere buitenlandse regering heeft deze formeel erkend. China werd het eerste land dat een ambassadeur in Kaboel benoemde, terwijl andere landen eerdere ambassadeurs behielden of hoofden van missies benoemden tot zaakgelastigde, waarbij geen formele geloofsbrieven aan de regering moesten worden overhandigd. ‘We hebben China gevraagd ons deel te laten uitmaken van de China-Pakistan Economic Corridor en het Belt and Road Initiative (… en) bespreken technische kwesties’, vertelde waarnemend minister van Handel Haji Nooruddin Azizi aan Reuters in een interview.

Afghanistan is klaar voor investeringen

‘China, dat over de hele wereld investeert, zou ook in Afghanistan moeten investeren (…) we hebben alles wat ze nodig hebben, zoals lithium, koper en ijzer’, zei waarnemend minister Azizi. ‘Afghanistan is nu meer dan ooit klaar voor investeringen.’ Verschillende Chinese bedrijven zijn al actief in het land, waaronder de Metallurgical Corp. of China Ltd (MCC), die gesprekken heeft gevoerd met de Taliban-regering, en met de vorige, door het Westen gesteunde regering, over plannen voor een potentieel enorme kopermijn.

Veiligheid gegarandeerd?

Investeerders hebben gezegd dat de veiligheid een punt van zorg blijft. Islamitische Staat bedreigt buitenlandse ambassades en een hotel in Kaboel dat populair is bij Chinese investeerders. Gevraagd naar de beveiliging zei Azizi dat dit een prioriteit was voor de door de Taliban geleide regering. Afghanistan en 34 andere landen kwamen overeen om samen te werken aan de digitale economie en groene ontwikkeling in de zijlijn van het Belt and Road Forum.

De visie van Beijing

​Beijing maakte zijn visie op de situatie in Afghanistan bekend in januari en april van dit jaar. China wil goede betrekkingen met Afghanistan ontwikkelen: ‘als buren, bevriende naties die met elkaar samenwerken’, volgens het buitenlands beleid van de Volksrepubliek dat al jarenlang wordt gekenmerkt door niet-inmenging en respect voor onafhankelijkheid, zelfbeschikking en territoriale integriteit. China eerbiedigt daarbij ‘de onafhankelijke keuzes van het Afghaanse volk en hun religieuze overtuigingen en nationale tradities’. De Chinese regering vindt het belangrijk duidelijk te maken dat zij er in Afghanistan niet op uit is haar eigenbelang te behartigen of een invloedssfeer te creëren. Het zal de Afghaanse interim-regering steunen ‘bij het opbouwen van een inclusieve en brede politieke structuur, het uitvoeren van een gematigd en gezond binnenlands en buitenlands beleid, het bestrijden van terrorisme in al zijn vormen en het smeden van vriendschappelijke betrekkingen met alle landen, vooral met de buurlanden’. Afghanistan van zijn kant zal zich houden aan ‘het één-China-principe en China steunen bij het beschermen van zijn nationale soevereiniteit en territoriale integriteit’.

De aanpak van de VS versus die van China

Volgens het officiële persbureau Xinhua hebben de regeringen van de VS ‘met militaire expansie en dwingende financiële trucjes het land van Afghanistan vertrapt en zijn economie verwoest. (…) Die nijpende situatie verslechterde na het besluit van de regering-Biden om voor ongeveer 7 miljard dollar aan tegoeden van de Afghaanse centrale bank te bevriezen. Dat heeft geresulteerd in stijgende prijzen, minder import van levensbehoeften en een verlamd financieel systeem in Afghanistan. Zelfs in de meest ontwikkelde stad Kaboel bestond er geen gemeentelijk watervoorzieningssysteem, stedelijk openbaar vervoer of voldoende elektriciteitsvoorziening.’ Bovendien hebben in oktober vier grote aardbevingen de provincie Herat getroffen. Daarbij zijn duizenden slachtoffers gevallen en blijft de schade alweer aanzienlijk. Vele landen, onder andere de VS, hebben naast de internationale hulporganisaties geld gedoneerd. Afghanistan blijft echter het slachtoffer van sancties en de naweeën van tientallen jaren van buitenlandse inmenging en burgeroorlog. Een structurele aanpak met respect voor de soevereiniteit en met het oog op wederzijds voordeel, zoals die van China, kan ervoor zorgen dat Afghanistan niet alleen de duurzame humanitaire  hulp krijgt waaraan het behoefte heeft, maar ook weer opgenomen wordt in de regio en de internationale gemeenschap.

Bronnen: Xinhua, Reuters, Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email