Yumen schakelt over van olie naar windenergie

Kopenhagen- ACHTERGROND  Windenergie in China

Yumen in Jiuquan, dat vroeger leefde van olie, is resoluut overgeschakeld naar windenergie. Zo’n 120 miljard wordt geïnvesteerd in een windenergiepark, dat eind dit jaar 2 GW moet aankunnen en op termijn goed moet zijn voor 10 GW , zowat het equivalent van de Drieklovendam. Hoewel de beslissing pas dateert van 8 augustus is nu al zeker dat de omschakeling naar windenergie succesvol verloopt. Yumen en China hebben weer hoop.

Yumen-windmolens in de bergpas

Yumen-windmolens in de bergpas


Yumen is een kantonstad van 120.000 inwoners die valt onder de prefectuurstad Jiuquan. De stad leefde traditioneel van olie, maar na 70 jaar uitbating verklaarde de regering dat de bronnen opgebruikt zijn. “Wat nu?”, vroegen de lokale verantwoordelijken zich af. Hoewel de grond er vruchtbaar is, kan toch niet iedereen leven van de landbouw. Jiuquan ligt echter op een strook land tussen twee bergketens en de natuurlijke koker ertussen kent winden met snelheden van 8 meter per seconde. Yumen en het naburige Guazhou zouden zo goed zijn voor 20 miljoen Kw indien de wind kon omgevormd worden tot energie.  De lokale overheid importeerde in 1996 reeds apparatuur uit Denemarken, maar later zou de nationale regering pas grootse plannen uitwerken. Volgens vicepresident Shi Pengfei wil het Energiebestuur van windenergie een centrale as maken in de energievoorziening en zullen zes windenergiebases van meer dan 10 GW gebouwd worden in de gebieden die hiervoor het meest geschikt zijn: Binnen- Mongolië, Gansu, Xinjiang, Hebei and Jiangsu.
Het pilootproject in Jiuquan in de provincie Gansu schoot sneller dan de andere uit de startblokken. De eerstesteenceremonie dateert van 8 augustus en tegen 13 september waren de 134 windmolens uit de eerste fase geïnstalleerd. Ook in Noordoost-Hami (Xinjiang) wordt 20 GW voorzien, Binnen-Mongolië zal 50 GW voortbrengen, Hebei ook 10 GW en bij de 10 GW in Jiangsu komt 7 miljoen KW uit wind op zee. ‘China Today’ bracht een bezoek aan de Changmawindboerderij, die zich op 20 km bevindt van Yumen in Jiuquan. Het betreft een joint venture van ‘China Energy Conservation Investment Corporation‘ (CECIC) en ‘Hong Kong Construction (Holdings) Limited‘ (HKC). Aan de andere kant bevinden zich de Longyuanwindboerderij met een capaciteit van 161.000 Kw van de staatstransmissiemaatschappij en nog wat verderop de windboerderij van “Datang” (100.000 Kw), ook een grote energieleverancier.  Andere energiegroten die lokaal actief zijn in de windsector zijn ‘China Huadian Corporation‘ en ‘China National Offshore Oil Corporation‘.
Yang Xuhua is het hoofd van de Changmaboerderij maar als onderdirecteur van zijn maatschappij installeert hij tezelfdertijd de uitrusting in Xinjiang, Hebei en in Yumen, waar hij voor 1 GW installeert. De eerste fase van Changma zal 1,7 miljard kosten, maar hij heeft nagerekend dat hij na 14 jaar pure winst maakt indien de apparatuur kan afgeschreven worden op 20 jaar tijd. De grond krijgt de maatschappij gratis ter beschikking van Yumen. Alle initiatieven in Yumen bijeen zullen goed zijn voor 5 GW in 2010 en voor 12 GW in 2015. Volgend jaar moet een transmissie-elektriciteitslijn van 750 Kw in dienst treden en ook een thermische elektriciteitscentrale is gepland als bijsteller in geval van gebrek aan wind. Merkwaardig is dat in Yumen ook een hydrocentrale gebruikt wordt als corrector: de overtollige wind doet het water stijgen en als het windstil is, wordt het water gelost en wordt energie vrijgemaakt. In Jiuquan zou een analoge corrector op basis van zonne-energie gebouwd worden.jiuquanpower
In het kielzog van de energiegroten zijn ook reeds 19 producenten van windturbines en andere -apparatuur zich komen vestigen in de nabijheid. Zij zouden volgend jaar 1700 windmolens produceren ter waarde van 10 miljard yuan. Dit brengt dan op zijn beurt meer benodigd personeel met zich mee: momenteel stelt het industriepark 8600 personen te werk en dat cijfer zou tot 12.000 stijgen volgend jaar. Zo valt te verklaren dat de lokale overheid raamt dat haar inkomsten dit jaar het dubbele zullen bedragen van vorig jaar. De hotels zitten vol, treintickets naar Jiuquan zijn er tekort en vliegtuigbiljetten met kortingen zijn moeilijk te krijgen. Ook de lokale bevolking ziet de inkomsten stijgen.
jiuquanwp2Toch vindt China dat er minpunten zijn. Bij het ontwerpen van windmolens en kernonderdelen kent China zwakke punten; er is geen windenergiedienstverleningssysteem;  de bestaande transmissielijnen zijn tamelijk achterhaald (momenteel is maar 72 % van de opgewekte windenergie verbonden met het net) en ook inzake sleuteltechnologie is er een tekort aan experten en techniekers, aldus Wang Jun, directeur ‘Hernieuwbare energieën’ bij het Energiebestuur. Feit is dat de sector momenteel een sterke sprong voorwaarts maakt met groeivoeten van 100 % per jaar: eind 2008 had China 10 GW bereikt, tegen 2010 zou er 20 GW zijn en 100 GW wordt verwacht in 2010. Conservatieve ramingen schatten dat tussen 2006 en 2015 100 miljard yuan zal geïnvesteerd worden om de sector te ontwikkelen. Het ministerie van Handel raamt van zijn kant dat 100 ondernemingen uitrusting en onderdelen vervaardigen voor de windenergie. Het aandeel van de buitenlandse firma’s zoals Vestas, Suzlon, Gamesa, Nordex, Honiton en GE Energy daalde de voorbije jaren van 75 % tot 55%. China heeft de bepaling laten vallen dat 70 % van de geïnstalleerde apparatuur Chinees moet zijn. Volgens Steve Sawyer, secretaris-generaal van de ‘Global Wind Energy Council‘, wordt China dit jaar ’s werelds grootste producent van windturbines. Chinese producenten begonnen ook windturbines te bouwen van meer dan 1,5 MW, maar met gelicenseerde westerse technologie. Het gaat China dus voor de wind: dit jaar vervangt het India op de vierde plaats qua windenergievermogen en het staat klaar om in 2010 over Spanje en Duitsland te wippen als landen met het meest geïnstalleerde vermogen uit windenergie. Nu nog hopen dat het elektriciteitsnet kan volgen.
Bronnen: China Today en renewableenergyworld.com, Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *