Zeemacht commandant wordt nieuw Defensieminister

Het Permanent Comité van het Volkscongres heeft voormalig commandant Dong Jun van de Zeemacht tot nieuw defensieminister benoemd. Het geruisloos verdwijnen van zijn voorganger Li Shangfu heeft allicht  te maken met corruptie in het Rakettenkorps waarvan 9 generaals door het Permanent Comité als parlementslid werden afgezet zodat ze niet meer onschendbaar zijn.

Minister Dong Jun Foto SCMP/PLA Navy Disclaimer

De 62-jarige bevelhebber van de Zeemacht generaal Dong Jun is door het Volkscongres benoemd tot nieuwe minister van Defensie. Zijn voorganger Li Shangfu werd sinds augustus niet meer gezien en het Permanent Comité ontsloeg hem in oktober. Dong Jun heeft alle watertjes van de Zeemacht doorzwommen vooraleer hij er in 2021 opperbevelhebber van werd. Hij diende bij de Noordelijke Zeevloot, nu een vaste speler in gezamenlijke oefeningen met de Russische marine; de Oostzeevloot, die zich richt op mogelijke conflicten met Japan; evenals het Southern Command Theatre, dat toezicht houdt op de Zuid-Chinese Zee. Als opperbevelhebber van de Zeemacht wordt Dong afgelost door Hu Zhongming die een onderzeeër expert is.

De benoeming van Dong komt op het ogenblik dat zowel de VS als China stappen zetten om de militaire dialoog op topniveau te hervatten. Deze werden afgebroken na het bezoek van Nancy Pelosi aan Taiwan in augustus 2022. De twee stafchefs spraken elkaar vorige week maar de defensieministers spraken elkaar niet meer sinds november vorig jaar. In november dit jaar besloten de twee landen om terug de communicatie te herstellen. Het is wel zo dat in China de defensieminister eerder fungeert als de legerverantwoordelijke naar het publiek toe want de echte macht ligt bij de Central Military Commission (CMC) geleid door president Xi Jinping.

Zuivering

Afgezette Li Shangfu Foto: China Daily Disclaimer

Dongs voorganger Li Shangfu werd in oktober zonder uitleg verwijderd nadat hij sinds eind augustus niet meer in het openbaar was gezien. Li was van 2017 tot 2022 het hoofd apparatuurontwikkeling voor de Central Military Commission (CMC) . Deze afdeling houdt toezicht op de aankoop van PLA-apparatuur en de ontwikkeling van militaire technologie. De SCMP vernam van 2 bronnen dat de CMC anticorruptie waakhond en de auditdienst de drie topverantwoordelijken van het Rakettenkorps onderzocht heeft: zowel commandant Li Yuchao als vorige en huidige vervangers Zhang Zhenzhong en Liu Guangbin. Deze topverantwoordelijken hebben onder Li gediend op verschillende uitrustingsafdelingen.

De rol van het Rakettenkorps is essentieel. Ze is verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van alle strategische kernraketten en voor het inzetten van alle kernkoppen op specifieke locaties onder de instructies van de CMC, zegt defensieanalist Li Jie uit. Naast zijn rol in de nucleaire afschrikking is de raketmacht ook een belangrijk om de militaire druk op Taiwan op te voeren. Vijf voormalige of huidige topcommandanten van het Volksbevrijdingsleger Rakettenkorps werden uit hun rol als lid van het Volkscongres verwijderd zodat ze niet meer van immuniteit genieten. In totaal werden 9 legergeneraals verwijderd uit het Volkscongres.

Bij de afgezette militairen behoren commandant Li Yuchao van het Rakettenkorps en zijn vervanger Zhang Zhenzhong, de andere vervanger sinds 2016 Li Chuanguang, Li’s voorganger Li Chuanguang van 2017 tot 2022  en het hoofd van de Korpsafdeling apparatuurontwikkeling  Lu Hong. Li Yuchao werd al vervangen door Wang Houbin. Bij de anderen die werden ontslagen, behoren Rao Wenmin, adjunct-directeur apparatuurontwikkeling voor de CMC, Zhang Yulin die van 2016 tot 2018 dezelfde rol vervulde en Ju Xinchun, sinds februari commandant van de Zuidzeevloot van de PLA-marine. De ontslagen als parlementslid impliceren dat ze wellicht verder zullen het voorwerp uitmaken van disciplinaire maatregelen.

SCMP

Print Friendly, PDF & Email