26 maatregelen voor meer eenheid tussen Taiwan en het vasteland

Het regeringsbureau voor Taiwanese  zaken en de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie hebben 26 maatregelen aangekondigd voor samenwerking tussen Taiwan en het vasteland.

Taiwan en het vasteland
Taiwanese studenten in Kunming, provincie Yunnan, een jaar geleden (foto VCG)

Het State Council Taiwan Affairs Office en de National Development and Reform Commission hebben besloten dat de economische en culturele uitwisseling tussen het de facto autonome eiland en de rest van China moet worden opgevoerd. Twintig Chinese regeringsdepartementen hebben zich gebogen over de vraag hoe dat aan te pakken.

Kansen voor ondernemers

Taiwanese bedrijven zullen binnenkort genieten van eenzelfde behandeling door de overheid als de ondernemingen van het vasteland. Dit wil zeggen dat ze dezelfde kans krijgen om te investeren in of deel te nemen aan grote projecten. Daarbij horen: de ontwikkeling van technologische apparatuur, 5G, de kringloopeconomie, burgerluchtvaart, themaparken en financiële instellingen van een nieuwe type. De maatregelen gelden ook voor het financieringsbeleid, de bescherming van de handel, de verzekering van exportkredieten en de steun voor import en export. Er zullen bedrijven komen voor financiering en voor microleningen. Taiwanezen zullen financiële garanties kunnen aanvragen bij lokale overheidsfondsen.

Aanbod voor (jonge) burgers

De helft van de nieuwe reeks maatregelen is erop gericht de burgers van Taiwan dezelfde kansen te bieden als hun landgenoten op het vasteland. Zij zullen voortaan allemaal consulaire bijstand genieten, samenwerking in de landbouw, de betaling van diensten voor telecommunicatie. Ook de deelname aan het maatschappelijk leven op het vasteland wordt voor Taiwanezen gelijkgeschakeld Ze zullen er even gemakkelijk een woning kunnen kopen, voordelig deelnemen aan transport en culturele evenementen en kunnen trainen voor de Olympische Spelen van 2020. Hun professionele titels zullen worden erkend en ze zullen zich kunnen inschrijven voor nationale examens in heel China. Deze aanbiedingen lijken vooral bedoeld voor jongeren.

Mee met het vasteland

De 26 nieuwe maatregelen zijn een uitbreiding van 31 maatregelen die al in februari 2018 zijn genomen. Het is de bedoeling de eenheid tussen Taiwanezen en de andere Chinezen, die permanent op het vasteland wonen te verbeteren. Taiwanezen en dan vooral hun bedrijven krijgen betere ontwikkelingskansen en kunnen meeprofiteren van de vooruitgang die het vasteland voortdurend maakt.

Verkiezingen werpen schaduw vooruit

In januari zijn er verkiezingen op Taiwan. Separatistische politici zoals de huidige leider, mevrouw Tsai Ing-wen, wakkeren de sympathie aan voor de radicale separatisten in Hongkong, hoe gewelddadig die ook tewerk gaan. Tsai Ing-wen en haar partijgenoten rekent ook op de blijvende steun van Washington. De Amerikanen erkennen diplomatiek dat er maar 1 China is met de regering in Beijing, maar houden de autonomie van Taiwan al decennia lang in stand achter het schild van hun militaire aanwezigheid. De regering Trump heeft zelfs de neiging de diplomatie van het één-Chinabeleid brutaalweg te ondergraven.  

Visie van Beijing

Beijing wil de kiezers een sein geven dat verdere stappen op weg naar een vreedzame  hereniging, met in de long run een model van 1 land, 2 systemen het meest in het voordeel is van de Taiwanezen en van alle Chinezen. Op het Vierde Plenum van het Centraal Comité van de CPC vorige week is dat benadrukt. De 26 maatregelen zijn bedoeld om de boodschap nog eens levendig over te brengen in de praktijk van alledag. De uitnodiging om ‘mee te doen met de rest van China’ is vooral gericht aan de ondernemers en de jongeren.

Bronnen: Xinhua, South China Morning Post

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar