50 jaar betrekkingen tussen België en China

Op 7 december hadden de premiers van China en België een videogesprek ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen. De sfeer was positief.

In 1971 verbrak België de diplomatieke betrekkingen met de ‘Republiek China’ (Taiwan) en erkende de Chinese Volksrepubliek als het enige China, waar Taiwan deel van uitmaakt. Dit gebeurde vlak nadat een grote meerderheid van vooral ontwikkelingslanden in de VN gestemd hadden om de zetel van China af te nemen van de ‘Republiek China’ en aan de Volksrepubliek te geven als vertegenwoordiger van heel China, inclusief Taiwan. Sinds 1956 voerde de Vereniging België-China, de organisatie waar vandaag deze website deel van uitmaakt, al actie voor de diplomatieke erkenning door België.

In oktober had het Chinese staatshoofd Xi jinping al een ceremoniële uitwisseling met koning Filip. De dialoog tussen De Croo en Li Keqiang op 7 december was concreter maar kwam niet aan bod in de Belgische media, wel in de Chinese.

Wederzijds belang

In een kort communiqué meldt de persdienst van de Belgische premier dat onderwerpen van wederzijds belang besproken werden, zoals Covid-19, intellectuele eigendomsrechten en een gelijk speelveld voor ondernemingen. De premier beklemtoonde het gewicht van de wederzijdse handel voor beide partijen. De Croo wil verder gaan met de dialoog over de situatie van de mensenrechten. Hij bevestigde dat België streeft naar multilaterale samenwerking en een internationale orde die op regels gebaseerd is.

Wederzijds voordelige samenwerking

Het Chinese ministerie van buitenlandse zaken en de Chinese pers tonen zich enthousiaster. Premier Li verklaarde dat China op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid bereid is het wederzijdse politieke vertrouwen te versterken, de wederzijds voordelige samenwerking te verdiepen en de uitwisselingsmogelijkheden tussen burgers uit te breiden.

Li denkt in het bijzonder aan samenwerking voor bio geneeskunde, moderne landbouw en technologie, waarvoor Europa sterk is. Beijing gaat ook samenwerken met Brussel om de bescherming van intellectuele rechten te verbeteren, in beider voordeel.

In 2014 hebben België en China besloten hun betrekkingen op te waarderen tot een allesomvattend samenwerkingsverbond. China is intussen de grootste Belgische handelspartner in Azië geworden. Het bilateraal handelsvolume ging in het coronajaar 2020 nog 13,9% omhoog en de Belgische investeringen in China met 210%. Meer dan drieduizend studenten zitten in uitwisselingsprogramma’s.

België en China zijn beiden voor vrije handel. Misschien kunnen ze beter samenwerken in een multinationaal kader, bijvoorbeeld om samen covid-19 aan te pakken of om front te vormen tegen handelsprotectionisme .
Li Keqiang hoopt ook dat België in de Europese Unie zal pleiten voor een gezonde en stabiele relatie met China.

Bronnen: https://www.premier.be/en/video-call-li-keqiang-prime-minister-china, china.org.cn

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *