Na Parijs zet China zijn beste beentje voor

imagesIn het Nederlandse opinietijdschrift HP/De Tijd verscheen na COP21 in Parijs een interessant commentaarstuk over de rol van China in het tegengaan van klimaatverandering. We brengen hier enkele citaten. Het volledige artikel is te lezen op de website van HP/De Tijd.

Afgelopen weekend wisten onderhandelaars op de klimaattop COP21 in Parijs een akkoord te bereiken over het tegengaan van klimaatverandering. De vraag is altijd wat daarvan terecht gaat komen. China heeft vanwege zijn booming economie en bijbehorende gebruik van fossiele brandstoffen lang een naam gehad van een land dat weinig belangstelling heeft voor klimaatverdragen. Dat zou andere regeringen er ook van weerhouden de lat hoog te leggen. Maar die tijd is voorbij. China loopt na het dit weekend niet alleen voorop op het gebied van CO2-emmissiereductie; het land is het beste jongetje van de klas als het gaat om het behalen van groene doelen.…

De Chinese energiebehoefte blijft de komende tijd nog even toenemen. Juist daarom wil het Aziatische land in 2030 zijn aandeel niet-fossiele energie verhoogd hebben tot 20 procent van het totale energieverbruik in dat jaar. China heeft ook toegezegd in 2017 een landelijk systeem voor de handel in emissierechten te hebben opgebouwd om zo een prijskaartje te kunnen hangen aan CO2-uitstoot. Critici, waaronder de USA Today, beweren dat het allemaal gebakken lucht is en de Chinese overheid niet de zelf opgelegde doelen zal (willen) bereiken. Toch zijn er voldoende redenen om te veronderstellen dat dit wel het geval is….
China ligt goed op schema wat betreft de 2020-doelstelling om de koolstofintensiteit te verminderen met 40-45 procent ten opzichte van het niveau van 2005. …
Het zijn de Chinese inspanningen die er debet aan zijn dat de wereldwijde CO2-uitstoot niet verder toeneemt, schreef Science Daily, maar mogelijk zelfs minder wordt. China heeft al meer capaciteit voor wind- en zonne-energie dan enig ander land in de wereld, en de investeringen in nieuwe zonne-energie zijn alleen al in 2015 zo fors dat ze de huidige capaciteit van bijvoorbeeld de gehele Verenigde Staten zou verdubbelen.
In 2014 investeerde het Aziatische land 83 miljard dollar in hernieuwbare energie, meer dan het dubbele van de Verenigde Staten…
Lees het volledige artikel hier

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.