Eandis: grote gemeenten positief of afwachtend

Gisteren namen Gent en Antwerpen een standpunt in over de deelname van State Grid in Eandis. De grootste Vlaamse gemeente, Antwerpen, is van plan de deelname goed te keuren. De op een na grootste, Gent, wil bijkomende informatie. Ze vraagt daarom uitstel van de beslissing, zo niet zal ze zich onthouden.

Antwerpen: in elk geval goedkeuren

EandisMO* lekte de inhoud van een verslag van de Inspectie Financiën van de stad Antwerpen over de overeenkomst met Eandis. Daarin worden kritische bedenkingen gemaakt. Maar het Nieuwsblad verneemt uit betrouwbare bron bij het stadsbestuur dat er hoegenaamd geen sprake is van een negatief advies. Op deze basis kan het stadsbestuur volgende maandag het akkoord ‘in elk geval goedkeuren’. Ook de Standaard meldt dat het advies ondanks de bedenkingen positief is.
Het belangrijkste bezwaar van de inspectie is dat het uitstaprecht voor State Grid hen de mogelijkheid biedt operationeel een grote invloed te hebben. De bron bij het stadsbestuur relativeert deze opmerking: bij een eventuele uitstap verliest State Grid geld.
Een andere opmerking betreft het soort getrouwheidspremie dat State Grid elk jaar vanaf 2025 krijgt, een premie die niet in de tijd beperkt is. Als State Grid in 2125 (!) nog steeds met dezelfde voorwaarden aandeelhouder is zou het de volledige commerciële meerprijs die het nu betaalt terugkrijgen.
De meest onheilspellende opmerking van de inspectie heeft niets met State Grid te maken, maar betreft de fusie van de verschillende regionale distributiebedrijven. Die moet voorafgaan aan het introduceren van een nieuwe partner. Antwerpen vraagt dat zijn tarieven, die lager zijn dan elders, behouden blijven. Het stelt dat als opschortende voorwaarde voor de fusie. Maar de voorziene fusieformule waarborgt dat slechts tot 2019. Antwerpen zou dan in 2019 uit het nieuwe Eandis kunnen/moeten stappen.

Gent: aarzelende bruid

De stad Gent van zijn kant vraagt uitstel van de beslissing die voor 3 oktober gepland is. Men wil één en ander nog eens  onderzoeken. Burgemeester Termont benadrukte maandag dat Gent ‘nog geen standpunt heeft ingenomen’. ‘Dat is hier een huwelijk van honderd jaar. We moeten goed weten waar we aan beginnen vooraleer we ja zeggen’. (In proza omgezet: het akkoord loopt 30 jaar, eventueel te verlengen. – noot van ChinaSquare). ‘We hebben nog niet voldoende informatie om een standpunt in te nemen’. ‘Komt het uitstel niet, dan zullen we ons onthouden’.
De Gentse gemeenteraad heeft een lijst met vragen opgesteld die hij wil beantwoord zien vooraleer het akkoord goed te keuren.
Drie van de vragen zijn principieel: is er wel voldoende onderzocht of er geen publieke inbreng mogelijk was en een private partner echt nodig was?
Drie van de vragen zijn juridisch-technisch: kunnen de gemeenten zich bij een eventuele kapitaalsverhoging laten vervangen door financieringsintercommunales of door (gemeentelijke) pensioenfondsen. Is de participatie door een staatsbedrijf niet in strijd met de Europese regels voor staatssteun?
Twee vragen zijn financieel: in 2019 hebben de gemeenten de mogelijkheid om af te haken. Als de gemeenten die afhaken meer dan 10% van het totale aantal klanten van Eandis tellen dan kan ook State Grid uittreden. Wat zijn in dat geval de financiële risico’s voor de overblijvende aandeelhouders? State Grid heeft ook in bepaalde andere omstandigheden de mogelijkheid om uit te stappen. Wat zijn in dat geval de risico’s voor de overblijvende aandeelhouders?
Er is één technische vraag: het aantal EAN-codes (klanten van Eandis) per gemeente.
En tenslotte zijn er twee strategische vragen: waarom heeft men geen louter financiële partner gekozen?
De algemene vraag is of de voorgestelde toetreding op lange termijn de juiste keuze is.
De vragen bevatten geen demagogische argumenten zoals die de voorbije weken in een anti-Chinese hetze gebruikt zijn. Zo is er geen sprake meer van wat sommige personen een ‘buitensporig’ rendement of de ‘buitensporige voordelen’ van State Grid hebben genoemd. Er zijn ook geen zinspelingen meer op het ‘corrupte’ State Grid, of de ‘uitverkoop aan de Communistische Partij van China’.
Op de principiële vragen over de intrede van een privépartner na, lijken de vragen op het eerste gezicht ook niet erg moeilijk te beantwoorden. Burgemeester Termont spreekt dan ook over onthouding als er geen uitstel komt, niet over tegenstemmen.
Naast Gent hebben ook de centrumsteden Mechelen en Sint-Niklaas nog vragen. Brugge, Leuven, Kortrijk, Roeselare en Oostende staan achter de overeenkomst. Turnhout en Aalst hebben nog niets beslist.
Bronnen: Nieuwsblad, deredactie.be, de Standaard, MO*
De VVSG heeft voor de gemeenteraadsleden een informatieve presentatie gemaakt die je hier vind.
De Gentse vragenlijst staat in dit artikel

Print Friendly, PDF & Email

1 comment for “Eandis: grote gemeenten positief of afwachtend

  1. In de strijd om het laatste woord worden alle mogelijke tactieken gebruikt. Populisme is een veel gebruikt middel om het doel te bereiken en verenigt belangengroepen van allerlei allooi. De ‘collateral damage’ is deze keer voor de rekening van de Chinezen. In China noemen we dit 躺着也中枪 (letterlijk: al liggend getroffen door een kogel).

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *