Aanpak van hiv/aids in China: met twee versnellingen vooruit

Hiv/aids is de besmettelijke ziekte die het grootste aantal dodelijke slachtoffers eist in China. De overheid heeft haar aanpak van het probleem sterk ontwikkeld. Nog meer en snellere diagnoses zijn nodig. De situatie van homoseksuele mannen is verbeterd, die van hetero’s behoeft nu meer aandacht.

hiv/aids
Het rode lint, symbool van solidariteit met mensen met hiv/aids, ook gemeengoed in China (foto IC)

Er waren eind vorig jaar naar schatting 1,25 miljoen mensen met hiv in China en elk jaar komen er 80.000 personen met een hiv-infectie bij. Ongeveer een derde van de besmette personen is zich niet van de besmetting bewust omdat ze geen diagnose hebben gezocht of gekregen. Het hiv-virus veroorzaakt zoals bekend in een aantal gevallen de dodelijke ziekte aids.

Van controle naar diagnose

Hiv is de besmettelijke ziekte die het grootste aantal dodelijke slachtoffers  eist in China. Het land heeft een nationaal HIV sentinel surveillance system (HSS). Op basis van de gegevens verzameld door de controleposten van dat HSS constateren de overheidsdiensten voor gezondheid dat de hiv-epidemie een enorm probleem blijft. Toch gaan de opsporing, diagnose en behandeling van hiv/aids en de voorlichtingsprogramma’s ter voorkoming van de ziekte vooruit. Vooral een vroegtijdige diagnose kan voor een effectieve behandeling en bestrijding van de epidemie zorgen.

Homo’s vs hetero’s

Het Center for Disease Control and Prevention (CDC) is er met die methode sinds kort in geslaagd de snelle toename van hiv/aids onder homoseksuele mannen af te remmen. In 2015 waren 8 % van de in het HSS onderzochte homoseksuele mannen hiv-positief. Vorig jaar was dat aantal gedaald naar 6,9%. Dat is verder ook te danken aan een betere voorlichting en lokale gezondheidszorg vanwege de overheid. Het minder goede nieuws is dat het aantal gevallen van besmetting dan weer toeneemt onder heteroseksuelen. Vorig jaar was 71 % van de nieuwe patiënten met hiv/aids hetero. Een jaar eerder was dat 69,6 %.

Beoordeling WHO

Voor de hiv/aids preventie, diagnose en behandeling tekenen twee overheidsdiensten die elkaar aanvullen: het Chinese Center for Disease Controle and Prevention en de National Health Commission . In 2012 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een onderzoek naar de kwaliteit van hun HIV sentinel surveillance system (HSS). Op dat moment waren er 1888 controleposten. De ‘sterke punten van dit waren flexibiliteit, eenvoud, gebruiksnut en een toenemende inplanting onder de plaatselijke bevolking’.

Anno nu

Na 2010 was er een snelle uitbreiding van het HSS gekomen en we mogen aannemen dat deze trend is voortgezet en dat er rekening is gehouden met de aanbevelingen van de WHO-onderzoekers. Die waren: de aanvaarding van het HSS onder bevolking en plaatselijke functionarissen verbeteren. En verder: zorgen voor tijdige en betere verzameling van gegevens. In elk geval concludeert een pas verschenen boek met een wetenschappelijke, complete beschrijving van de actuele Chinese aanpak van hiv/aids een grote vooruitgang, in het bijzonder van de benadering door de staat. De regering heeft volgens dat handboek ‘een beleid dat over te weinig middelen beschikte en niet op deugdelijk bewijsmateriaal steunde vervangen door succesvolle programma’s van wetenschappelijke controle, preventie en registratie’.  

China Daily, Wikipedia, ojs.wpro.who.int (regionaal medium van de WHO), springer.com (website van uitgeverij Springer)

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar