Permanent Comité over ‘flexibel zero-covidbeleid’

Op 11 november meldde de Chinese pers dat het Permanent Comité van de Communistische Partij van China (CPC) op 10 november een vergadering hield ‘over de preventie en bestrijding van COVID-19’.

De bijeenkomst van het Permanent Comité werd voorgezeten door Xi Jinping, in zijn functie van secretaris-generaal van de partij. Het bericht ging verder over ‘20 maatregelen om de werkzaamheden in dit verband verder te verbeteren’.

Permanent Comité
Zero-covidzorg Shanghai mei 2022 (foto Xinhua) disclaimer

Handhaving met aanpassingen

Wat is de verantwoording voor de aangekondigde aanpassingen? Het nieuwe coronavirus muteert nog steeds, de pandemie woedt verder in de wereld en in China zelf zijn er regelmatig opflakkeringen. Een bevolking van meer dan 1,4 miljard telt vele kwetsbare groepen. Ook zijn er nog steeds grote verschillen qua ontwikkeling tussen de regio’s. Het aanbod van medische middelen is, over heel China genomen, nog onvoldoende en de epidemie is in sommige regio’s wel degelijk ernstig van omvang. De politici vrezen dat de mutaties en het klimaat in de winter en het voorjaar kunnen zorgen voor een hernieuwde uitbreiding van de epidemie. Dat zou de preventie en de bestrijding ernstig bemoeilijken. Het permanent comité neemt zich dan voor om ‘strategisch’, d.w.z. met een planning op lange termijn, ‘vastberaden te blijven en om in alle relevante sectoren goed werk leveren om de verspreiding van het virus op een wetenschappelijke en gerichte manier tegen te gaan’.

Evenwichtsoefening

In het Chinese politieke systeem beslist het Centraal Comité van de Partij, waarvan het Politiek Bureau en zijn Permanent Comité de hoogste lagen uitmaken, maatregelen en regelingen die de kaderleden en leden zo goed mogelijk moeten uitvoeren. De belangrijkste beslissing is ‘om de mensen en hun leven boven alles te blijven stellen’. Voor het Centraal Comité blijft de algemene strategie ‘het voorkomen van zowel geïmporteerde gevallen als binnenlandse heropflakkeringen’. China zal daarom in de komende maanden zeker vasthouden aan wat de CPC een ‘dynamisch nul-COVID-beleid’ noemt. Wel moet dit worden gecombineerd met de economische en sociale ontwikkeling, een uitdagende evenwichtsoefening.

Combinaties

De eisen blijven: vroege detectie, melding, quarantaine en behandeling. De inspanningen om de epidemie zo snel mogelijk buiten de deur te houden hebben ook tot doel de normale orde van werk en leven zo snel mogelijk herstellen. Geen enkele partijafdeling mag van de leiding ‘passief toekijken’, maar ook ‘eigengereid een eigen weg volgen is niet correct’. Het is nodig enerzijds rekening te houden met het hele land, het grote geheel en anderzijds op een wetenschappelijke en gerichte manier de regelingen aan te passen aan elke concrete situatie. Dat houdt in: ‘zinloze formaliteiten en bureaucratisme vermijden, geen buitensporige beleidsstappen nemen of een one-size-fits-all-aanpak volgen’. Als China daarin slaagt zullen de termen ‘flexibele’ of ‘dynamische zero-covidaanpak’ goed gekozen zijn.

Voedselvoorziening tijdens lockdown Shanghai maart 2022 (foto Tang Yanjun/China News Service) disclaimer

Aanbevelingen Permanent Comité

Het Permanent Comité wil dat er meer inspanningen komen om het ‘onderzoek naar en de ontwikkeling van vaccins en medicijnen te bevorderen vooral voor de meest kwetsbaren’. Het gaat hier om de eigen Chinese vaccins en een voortgezet beroep op Traditionele Chinese Geneeskunde. En verder: ‘substantiële maatregelen om in de basisbehoeften van onze mensen te voorzien en medische zorg en andere basisvoorzieningen die hun welzijn betreffen te garanderen’. ‘Meer zorg en hulp aan de ouderen, de zwakken, de zieken, de gehandicapten en andere speciale groepen’. Het Permanent Comité is er zich van bewust dat deze strijd langdurig en zwaar blijft en hoge eisen stelt aan functionarissen en leden, en aan de bevolking in het algemeen. Daarom is er tijdens de bijeenkomst van 10 november ook besloten begeleiding te organiseren om ‘het ideologisch bewustzijn op peil te houden en om waar nodig psychologische hulp te bieden’.

Negativisme

In westerse media kijken journalisten vooral naar de fouten en onvolkomenheden die (terecht) worden rechtgezet. Het belangrijkste vinden zij dat de verplichte quarantaine voor nauwe contacten van positieve Covid-19-gevallen en mensen afkomstig uit het buitenland van zeven dagen naar vijf gaat, met behoud van drie extra dagen thuisisolatie. Zij leggen er de nadruk op dat quarantaineprocedures vaak langer gehandhaafd dan verplicht. Ook het beëindigen van het opsporen van tweedegraads nauwe contacten van bevestigde positieve gevallen krijgt enige aandacht. Verder munten westerse media en deskundigen uit door onvolledigheid, negativisme en ongefundeerde beweringen of veronderstellingen. Geen cijfers over het aantal coviddoden dat in China uiterst laag blijft, in vergelijking met de VS en de Europese landen. Geen erkenning van het overwegend enorme succes in het sparen van mensenlevens en omgaan met een complexe epidemie in een reusachtig en complex land.

Vooringenomenheid

Journalisten hebben het ‘over de schade die de maatregelen hebben aangericht aan de op één na grootste economie ter wereld’. Ze blijven spreken over het ‘zero-covidbeleid van Xi Jinping’, waarbij ze de flexibiliteit negeren en suggereren dat het een dictatoriale aanpak is die in wezen door één man beslist en opgelegd wordt. Uit recente cijfers over Shanghai en Guangzhou moet het publiek afleiden dat de regering er door zijn ‘hardhandige lockdowns’ niet in slaagt de situatie onder controle te krijgen. Daarbij, de besluiten van vorige week zouden slechts over onbelangrijke ingrepen gaan, want dat Xi en ‘zijn CPC’ volhardend in de boosheid. Dit alles is ingegeven door economisch eigenbelang en vijandigheid, gepaard aan het wantrouwen en de minachting voor ‘China’ die een racistisch tintje begint te krijgen.

De realiteit van China

De noodzaak om het flexibele zero-covidbeleid aan te passen was een belangrijk, hoewel niet het enige, punt op de agenda van het Permanent Comité van de communistische partij, vorige week. Uit de informatie die de Chinese instanties hierover bekendmaken blijkt dat de beleidsmakers zoals meestal de essentiële rechten van de bevolking zoals leven en gezondheid de voorrang willen geven op alle andere belangen, overwegingen en rechten van bepaalde bevolkingsgroepen of individuen. Het is ook duidelijk dat de verhalen op de sociale media in China over mensen die onder controle van COVID geen tijdige medische zorg konden krijgen, een gevoelige snaar hebben geraakt in Beijing, dat nogmaals eist dat medische zorg wordt gegarandeerd. Ook is het duidelijk dat de Chinese beleidsmakers het covidbeleid voorzichtig aanpassen aan de voortdurende ontwikkelingen en zich verhalen op wat naar hun inzicht de beste medische en virologische adviezen zijn.

Bronnen:
Xinhua, www.gov.cn, Neican, Financial Times, Pekingnology.com

Cijfers over de Covid19 pandemie in het bovenstaande artikel komen van worldometers.info dat over allerlei thema’s betrouwbare en overzichtelijke statistieken in real time verstrekt.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *