Actieplan voor de Mensenrechten bekendgemaakt.

Op 13 april 2009 heeft de Chinese regering een groots opgezet en zorgvuldig voorbereid Actieplan over de Mensenrechten 2009/2010 gelanceerd. Dat enkele maanden geleden aangekondigde plan is de respons op een oproep van de VN.
De volledige tekst is op internet te lezen op de sites  www.chinadaily.cn of op www.chinaview.cn en www.chinahumanrights.org.
In de inleiding staat dat doorheen de hele geschiedenis mensen naar rechten hebben gestreefd en dat de Chinese regering, onder leiding van de communistisch partij al lange tijd werkt aan mensenrechten. Ze gaat uit van de universele principes die ze toepast op de Chinese realiteit van een ontwikkelingsland met een enorme bevolking en een aantal achterstanden uit het verleden. Sinds 1978 bepaalt ook de grondwet dat de regering zijn werk laat leiden door het respect voor en de bescherming van de mensenrechten.
Door de mensen voorop te stellen voert de regering dat grondwettelijke principe uit. Rekening houden met de chinese realiteit wil daarbij zeggen: voorrang geven aan het recht op bestaan en ontwikkeling en de deelname aan de maatschappij mogelijk maken op basis van een gezonde economische en sociale opbouw. Dat wat de mensen het dringendste en het belangrijkste vinden moet de staat ook het eerst in orde brengen: sociale rechtvaardigheid, gerechtigheid, onderwijs, werk, de zorg voor zieken en bejaarden, huisvesting.
De regering werkt echter ook aan een goed geregelde deelname van de bevolking aan het politieke leven in ruime zin. Er is een verbetering, diversifiëring en uitbreiding van de democratische instellingen, verkiezingen en besluitvorming. De regering zal zich sterk maken voor de rechten die de bevolking heeft op informatie, inspraak, gehoor en controle.
Ten slotte is de Chinese regering een voorstander van internationale communicatie,  dialoog en samenwerking met het oog op de wereldwijde vooruitgang van mensenrechten. Het ideaal is een eensgezinde wereld met een duurzame vrede en welvaart voor allen.
Het Actieplan plan bevat een samenvatting van het bereikte en een analyse van de huidige situatie, er staan doelstellingen in en voorgenomen specifieke maatregelen.
De drie principes bij de opstelling van het Actieplan waren: wettelijkheid, ondeelbaarheid en realisme. Men is uitgegaan van de Chinese grondwet en de twee belangrijkste VN teksten over de mensenrechten. De Chinezen stellen dat de verschillende rechten onderling afhankelijk zijn van elkaar en ondeelbaar. Economische, sociale en culturele rechten worden ontwikkeld samen en in samenhang met politieke en burgerlijke rechten. Het is nodig een evenwicht te zoeken tussen het individuele en het collectieve.  In het plan staan uitvoerbare doelstellingen en maatregelen, gebaseerd op een wetenschappelijke fundering.
Er is een orgaan in het leven geroepen om het plan op te stellen: leden van 53 commissies, comités, belangengroepen en ministeries namen aan de vergaderingen en werkzaamheden deel. De verantwoordelijke groep zocht en kreeg adviezen en opmerkingen van wetenschappelijke instellingen en verschillende maatschappelijke organisaties; er waren vergaderingen, symposia en debatten.
Alle betrokken regeringsdepartementen en sociale sectoren zullen zich voor het plan inzetten, het zal worden gepubliceerd en gepropageerd. Het regeringsorgaan voor het Actieplan voor de Mensenrechten zal er doorlopend op toezien dat het ook wordt uitgevoerd, gecontroleerd en beoordeeld.

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *