Nieuwe PDFs: economie en planning

new_adbInternationale instellingen volgen op de voet China’s economie en drie organismen publiceerden recentelijk hun bevindingen. De Asian Development Bank (ADB) voorspelt dat de Chinese groei dit jaar 7 % zal bedragen en dat volgend jaar door de stimuleringsprogramma’s terug 8 pct kan gehaald worden. Het financieel systeem is gezond, maar de klemtoon moet meer gelegd op de consumptie als driver van de economie aldus de ADB die vindt dat de groei vooralsnog te veel berustte op investeringen. De inflatie zal laag blijven aldus de ADB en de consumptie met 8 à 9 pct groeien.
http://www.adb.org/Media/Articles/2009/12841-chinese-developments-outlooks/
De Wereldbank heeft in maart zijn gebruikelijk kwartaalrapport over China gepubliceerd.  De analyse loopt gelijk met deze van de ADB. China is wel getroffen door de crisis vooral door de daling bij de export, maar zal toch sterk blijven groeien omdat het niet afhankelijk is van externe financiering. De consumptie moet beter in de landelijke gebieden. Het rapport heeft het ook even over het plan tot hervorming van de gezondheidszorg.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/CHINAEXTN/0,,contentMDK:22102737~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:318950,00.html?cid=EXTEAPMonth1
Dezelfde Wereldbank heeft voor de Chinese regering een analyse gemaakt van de uitvoering halverwege het elfde vijfjarenprogramma. Het rapport dat eind december gepubliceerd werd, meent dat het vlot gaat met de economische en sociale (onderwijs en gezondheid) doelstellingen, maar minder met sommige doelstellingen qua leefmilieu bijvoorbeeld de energieintensiteit die wel iets minderde, maar toch onvoldoende om over geheel het vijfjarenprogramma 20 pct te bereiken.
http://siteresources.worldbank.org/CHINAEXTN/Resources/318949-1121421890573/China_11th_Five_Year_Plan_main_report_en.pdf

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *