Activiteiten vervuilende ondernemingen beperkt in China

Vervuilende ondernemingen die zich niet houden aan de emissiebeperkingen of die fabrieken bouwen zonder milieuvergunning zullen strenger worden gestraft. Leningen zullen hen worden geweigerd en beperkingen inzake het bodemgebruik worden hun opgelegd.

vervuilende ondernemingen
China treedt steeds steviger op tegen vervuilende bedrijven: boetes gaan omhoog, hardnekkige overtreders hangt gerechtelijke vervolging boven het hoofd. De toezichthouders moeten echter opboksen tegen machtige ondernemingen en tegen lokale overheden die hun inkomen en de banen van hun burgers op een onverantwoorde manier willen beschermen.

Spreiding handhaving

De centrale regering probeert het ministerie van Milieubescherming meer slagkracht te geven en spreidt de verantwoordelijkheid voor de handhaving van de wetten over verschillende departementen en instellingen, bereidwillige gerechtshoven, de politie en de banken. Het ministerie van Milieubescherming publiceert vandaag een bericht dat het een overeenkomst tot samenwerking heeft afgesloten met dertig andere overheidsinstellingen, waaronder de Centrale Bank, om de bestraffing effectiever en veelzijdiger te maken en om de uitwisseling van informatie te verbeteren.
Het nieuws staat in China Environmental News en op de website, de officiële media van het ministerie. Op de website wordt verder een lokale milieudienst geprezen omdat hij de overtredingen van het bedrijf Shaoxing Zhonghuan Renewable Energy Development Co., Ltd heeft bekendgemaakt en laten bestraffen. De Gemeentelijke Milieudienst van Shaoxing in de kustprovincie Zhejiang heeft de hoge uitstoot en de fraude betreffende de gegevens hierover van de onderneming bekend gemaakt via WeChat en een boete ter waarde van 126.000 euro laten opleggen. De website roept andere diensten op om het voorbeeld van de provincie Zhejiang en van de gemeente Shaoxing na te volgen. Op de website is een overzicht gepubliceerd van de gevallen van milieufraude in de eerste helft van dit jaar.

Vervuilende ondernemingen zullen duur betalen

Ministeries gaan een zwarte lijst van overtreders aanleggen om strafbare feiten op een uniforme manier aan te pakken. Zaken en individuen die de milieuwetten ernstig hebben geschonden zouden geen bouw-, bedrijfs- of veiligheidsvergunningen meer krijgen. Hun producten zouden niet meer worden gecertificeerd door de douane. Ze lopen het gevaar dat hun belastingvoordelen worden afgenomen en dat ze beperkt worden bij hun uitgave van aandelen of het gebruik van andere financieringsmiddelen. Ze kunnen ook verbod krijgen hun producten te verkopen of slechts een beperkte toegang tot de markt hebben.
vervuilende ondernemingenDe Staatstoezichthouder op de Beurzen (China Securities Regulatory Commission) heeft aangegeven enkel bedrijven op de Chinese beurs te dulden die kunnen bewijzen dat ze drie jaar lang schoon en ecologisch verantwoord actief zijn. De bekende publieke intellectueel Ma Jun, die het Institute for Public and Environmental Affairs leidt en al lang campagne voert tegen de vervuiling heeft dit alles verwelkomd: ‘de handhaving van de milieuwetgeving zelf moet beter, maar de helpende hand van machtige ministeries, investeerders, banken en beurscommissies kan hierbij veel gewicht in de schaal leggen’.
China Daily Asia, Reuters, http://english.mep.gov.cn/

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan :

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

 karakters beschikbaar