Alomvattend strategisch partnerschap met Turkmenistan

Tijdens het bezoek van de Turkmeense president Berdimuhamedov werden de betrekkingen tussen beide landen opgetild tot een alomvattend strategisch partnerschap. De samenwerking op diverse vlakken wordt versterkt en niet enkel qua BRI en energie.

Twee presidenten na ondertekening eindverklaring Foto China Daily Disclaimer

Dit bezoek was Berdimuhamedov’s eerste China bezoek na zijn ambtsaanvaarding vorig jaar en dit jaar is het 31 jaar geleden dat diplomatieke betrekkingen werden aangeknoopt. Xi pleitte voor een nog betere samenwerking zodat de twee landen om hun ontwikkelingsstrategieën sneller op elkaar af te stemmen, en ten volle gebruik te maken van mechanismen als het samenwerkingscomité China-Turkmenistan. Xi vond ook dat in he licht van nieuwe uitdagingen de twee partijen ook de samenwerking op het gebied van wetshandhaving, veiligheid en bioveiligheid moeten verdiepen en gezamenlijk hard optreden tegen terrorisme, separatisme en extremisme

 Xi sprak de hoop uit dat de twee partijen de energiesamenwerking met prioriteit zullen uitbreiden. Hij zei dat samenwerking op het gebied van aardgas de hoeksteen is van de betrekkingen tussen China en Turkmenistan en dat meer samenwerking op dit gebied de strategische en langetermijnbelangen van beide landen dient. Vanuit Turkmenistan vertrekt een aardgaspijplijn van 1833 km door Oezbekistan en Kazachstan naar Xinjiang en ze kan sinds 2009 60 miljard m³ leveren jaarlijks. Momenteel leverde deze pijplijn aardgas voor 500 miljoen VRC inwoners en een vierde tak zal de jaarlijkse capaciteit tot 65 miljard m³ opdrijven.

De twee partijen moeten de samenwerking bij grote projecten in een sneller tempo bevorderen en samenwerkingspotentieel ontsluiten op gebieden als groene energie, aardgasgebruik, energietechnologieën en apparatuur om samenwerking in de hele industriële keten te bevorderen, merkte president Xi nog op.

Foto Peoples Daily /Xinhua Disclaimer

Ook qua gezondheidszorg zal de samenwerking worden verder gezet, de intermenselijke betrekkingen zullen worden aangehaald en de uitbouw van de Luban Workshops zal snel worden afgewerkt. Xi merkte nog op dat het ‘China + Centraal Azië’ een nieuw samenwerkingsmechanisme is waarvan China hoopt dat de eerste top een succes wordt.

President Berdimuhamedov ging akkoord om de synergie rond BRI levendig te houden, verder samen te werken qua economie, handel en energie en ook vooruitgang te maken in verbindingen zoals grensoverschrijdende spoorwegen. Ook qua cultuur, gezondheidszorg en onderwijs kijkt Turkmenistan uit naar een sterkere samenwerking.

De twee staatshoofden ondertekenden en gaven een gezamenlijke verklaring af tussen de Volksrepubliek China en Turkmenistan en waren getuige van de ondertekening van samenwerkingsdocumenten op gebieden als het ‘Belt and Road Initiative’, groene ontwikkeling, digitale economie, gezondheid, cultuur, sport, nieuwsmedia en aardgas.

Bronnen: Peoples Daily, Global Times, China Daily

Print Friendly, PDF & Email