Antibioticum anders en minder gebruiken

China zal de omgang met colistin, een antibioticum ‘van de laatste kans’, drastisch omgooien. China stopt eind april volledig met het gebruik van colistin in veevoeder. Tegelijk zal men dit antibioticum beperkter en selectiever gebruiken bij zwaar zieke mensen.

antibioticumMeer dan 8.000 ton colistin verdwijnt uit het gebruik als ziektepreventie en groeistimulans bij dieren.

Ommezwaai

Deze ommezwaai past binnen de inspanningen tegen overmatig gebruik van antibiotica. Dit is een frequent probleem waardoor sommige bacteriën resistent worden tegen die behandeling. Wetenschappers menen dat China hiermee de juiste stap zet. Toch kan die overstap van dierlijk naar menselijk gebruik mogelijkerwijs te laat komen om de verspreiding van resistentie nog te voorkomen.

Veesector

Door het langdurig gebruik van colistin in de Chinese landbouw is er een hoge resistentie in de veesector. Sommige bacteriën ontwikkelden een colistin-resistent gen, het mcr-1 gen, dat via een stukje DNA kan worden overgedragen van de ene bacterie op een andere. In 2015 werd het mcr-1 gen voor het eerst ontdekt in China, daarna ook in de VS en Denemarken.

Antibioticum als laatste redmiddel

Colistin, een antibioticum uit de jaren 1950, kent ernstige bijwerkingen bij de mens, vooral nierschade. Maar wanneer andere antibiotica niet werken, kiezen artsen voor dit ultiem redmiddel bij levensbedreigende infecties. Wij moeten dan denken aan bloedvergiftiging (sepsis), longontstekingen en postoperatieve infecties. De vrees bestaat dat een hoog colistingebruik bij mensen de verspreiding van colistin-resistente infecties zal doen toenemen. Momenteel is niet duidelijk welke richtlijnen de Chinese overheid aan de artsen zal opleggen rond het voorschrijven van colistin. Hoogstwaarschijnlijk zal het middel gereserveerd worden voor de moeilijkst te behandelen patiënten, als labotests hoge resistentie tegen andere antibiotica aantonen.

Ander voorschrijfgedrag

Gezien er weinig of geen nieuwe antibiotica worden ontwikkeld, verhoogt het risico op multi-resistente kiemen. Die zijn ongevoelig voor bijna alle bestaande antibiotica. De onderzoekers raden daarom aan iedere patiënt eerst te testen. Zo is het mogelijk te zien of  zo iemand drager is van het mcr-1 gen vooraleer colistin voor te schrijven. De beste oplossing is colistin gewoonweg niet meer te gebruiken, maar dat is klinisch niet altijd mogelijk bij gebrek aan andere opties.
Bronnen: qz.com, Financial Times,

Naschrift redactie ChSq

Margaret Chan, het hoofd van de World Health Organization, heeft vorig jaar gezegd dat er nieuwe antibiotica moeten worden ontwikkeld. Die welke nog effectief zijn moeten worden bewaard. Anders loopt de medische wetenschap het risico terug te keren naar de ‘duistere tijden’.
Medisch onderzoeker Kan Biao adviseerde de overheden in China eind maart om het gebruik van antibiotica te reguleren en te beperken. ‘Voor de aanwending in de veeteelt moeten er strenge regels zijn. Publieksvoorlichting is nodig, en research en ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Wij adviseren toezicht op resistente bacteriën’, aldus Kan. De adjunct-directeur van het Chinese Center for Disease Control and Prevention deed zijn uitspraken toen zijn onderzoeksteam nieuwe resistente bacteriën, met het mcr-1.6 gen, had ontdekt die een epidemie kunnen veroorzaken.
Bronnen: www.who.int, China Daily

Print Friendly, PDF & Email

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden.